>

De reis naar Intelligent Treasury Management

Waar financiële afdelingen zich jarenlang richtten op het rapporteren over en analyseren van de bedrijfsprestaties, verandert de financiële functie vandaag de dag. De functie levert in toenemende mate inzichten op die bedrijven en helpen treasurers om keuzes te maken in een snel veranderende markt. De volgende golf van bedrijfsautomatisering is dan ook hier: de intelligent enterprise.

De ontwikkeling heeft veel impact op treasurers. Zo dragen treasury afdelingen in de intelligent enterprise vaak een bredere reeks verantwoordelijkheden. Om hun vernieuwde functie effectief te kunnen vervullen moeten treasurers tijdig toegang krijgen tot de juiste informatie. Deze informatie helpt hen essentiële risico- en liquiditeitsbeslissingen te nemen en bedrijfskritische transacties en datastromen te beheren. De middelen waarover treasurers beschikken zijn doorgaans echter beperkt. Het beschikbaar maken van meer middelen brengt extra schaal en complexiteit met zich mee. Het verwerken van informatie en transacties is dan ook in toenemende mate onmogelijk zonder de inzet van technologie.

Om meer licht te werpen op deze uitdagingen is door SAP, PwC, BNP Paribas en de European Association of Corporate Treasurers (EACT) een nieuwe editie van het Journeys to Treasury rapport opgesteld. Het rapport gaat in op de brede reeks verantwoordelijkheden van treasurers. Een groot aantal interne en externe factoren zijn van invloed op hun operationele en strategische agenda. Het gaat onder meer om:

Digitale treasury

Nieuwe technologische mogelijkheden ondersteunen de groeiende verantwoordelijkheden van treasurers. Zo zetten treasurers in op het automatiseren van processen, gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) en omarmen van de cloud. Hoewel iedere stap van de digitale roadmap gericht kan zijn op een specifiek element van de workflow, halen treasurers die hun activiteiten geïntegreerd bekijken de meeste waarde uit digitalisatie.

Als onderdeel van hun digitale agenda doen treasury afdelingen er verstandig aan complexiteit weg te nemen, zowel de transparantie als controle te verbeteren en resources vrij te maken. Dit maakt het mogelijk ‘meer te doen met minder’. Hedendaagse oplossingen zijn configureerbaar op basis van de specifieke vereisten van iedere treasurer. Het is dus niet nodig op maat gemaakt oplossingen te omarmen, waarvan de implementatie en het onderhoud vaak duur is. Digitale technologieën zijn dan ook niet zo zeer een nieuwe kostenpost, maar juist een kans om kostenbesparingen te realiseren of meer waarde te creëren. Een analyse van Accenture wijst uit dat deze waarde zich onder meer vertaald in een twee- tot driemaal hogere productiviteit en 40% lagere kosten.

Cyberrisico’s en fraude

Cyberaanvallen leveren grotere risico’s op dan ooit tevoren, terwijl ook de schade die dergelijke aanvallen kunnen veroorzaken omvangrijker is. Naar verwachting neemt zowel het risico op als de potentiële schade door cyberaanvallen in de toekomst alleen maar verder toe. Veel treasurers vertrouwen vanouds op de IT-afdeling om hen tegen cyberaanvallen te beschermen. Dit is echter niet langer afdoende. Vandaag de dag moeten treasurers nauw en proactief samenwerken met IT-professionals en externe technologiepartners die hen ondersteunen. 82% van de treasurers noemt de aanpak van cyberrisico’s en fraude in ACT’s Business of Treasury 2017 rapport een topprioriteit.

Werknemers informeren is één van de krachtigste verdedigingen tegen cyberrisico’s. Maak hen bewust van de dreigingen waarmee zij te maken krijgen, welke impact deze kunnen hebben op de business en wat zij kunnen doen om dreigingen als malware te herkennen en tegen te gaan. Treasurers en IT-professionals moeten samenwerken om de beste training te geven. Deze training dient specifiek te zijn, regelmatig te worden gegeven en verplicht te zijn.

Belastinghervormingen

De complexiteit van belastingwetgeving neemt wereldwijd toe. Nu belastingdiensten steeds assertiever te werk gaan moeten treasurers en financiële afdelingen samenwerken om de implicaties van nieuwe regelgeving in kaart te brengen. In sommige gevallen is de functie van treasurer uitgebreid naar belastingen. Deze treasurers erkennen de synergieën en overeenkomsten tussen de afdelingen. Zij kiezen voor meer geïntegreerde aanpak.

De afstemming tussen deze twee functies is ongeacht de bedrijfsstructuur van essentieel belang. Veel financiële afdelingen kiezen geïntegreerde oplossingen om silo’s af te breken en een totaaloverzicht te krijgen over alle financiële en operationele gegevens. De inzet van belastingspecifieke tools helpt de nauwkeurigheid van belastinggegevens te waarborgen.

Liquiditeitsmanagement

Hoewel cash- en liquiditeitsmanagement in het verleden werd gezien als gemeengoed, duiken op dit gebied inmiddels nieuwe oplossingen op. Innovatieve oplossingen creëren een nieuwe dynamiek die zowel cash management en treasury als strategieën op het gebied van liquiditeits- en risicomanagement kan transformeren.

Hoewel ieder land zijn eigen belastingregels kent en deze op zijn eigen snelheid ontwikkeld, groeien virtuele accounts en real-time betalingen met de overstap op intelligent treasury uit tot de nieuwe normaal. Treasurers doen er verstandig aan nu alvast de implicaties én kansen voor de financiële afdeling en de volledige business in kaart te brengen. Wacht niet langer en identificeer de operationele, commerciële en/of strategische kansen die door deze ontwikkelingen ontstaan.

Wil je op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en digitale innovaties? Klik hier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief.

Meer lezen over dit onderwerp