>
Intelligent Treasury Management pillars

Drie pilaren van Intelligent Treasury Management: proces, zichtbaarheid en analytics

Stel je eens voor: jij bent de treasurer van een snelgroeiend bedrijf. Jouw bedrijf nam recentelijk verschillende andere partijen over ter versnelling van deze groei. Topmanagers van jouw bedrijf ontmoeten tijdens hun reis de leiders van een bedrijf dat een kritieke lege plek in het portfolio van jouw organisatie opvult. Kapers liggen echter op de kust, waardoor snel handelen het verschil maakt. Je wordt gebeld door jouw CEO. Financiering kost te veel tijd, vertelt zij jou. Een directe aankoop is noodzakelijk. Zij vraagt jou hoeveel cash direct beschikbaar is. Jij doet iets onvoorstelbaars: je geeft haar direct antwoord op deze vraag. Wat doe je? Je vindt het antwoord in dit blog.

Geen vertragingen, geen consolidatie van spreadsheets, geen eindeloze besprekingen met de verschillende lines of business in jouw organisatie. Het antwoord is direct en in real-time beschikbaar.

De strategische rol van de treasurer

En dat is maar goed ook. Want liquiditeit is van groot belang indien je organisatie snel moet handelen. Jouw rol als treasurer wordt dan ook steeds strategischer.

Real-time inzicht in de financiën geeft organisaties een groot voordeel en zorgt dat je jouw concurrenten achter je laat. Zij maken nog gebruik van spreadsheets en verouderde rapportage-oplossingen waarvan het genereren tijd kost. Terwijl jij beschikt over real-time informatie over de financiële gezondheid van jouw organisatie.

Dit noemen we intelligent treasury management. Je bereikt dit door het consolideren van alle financiële data van relevante business units op één platform. Dit platform vormt een single source of truth voor financiële gegevens die alle business units omvat. Er zijn drie pijlers die je voor ogen moet houden indien je intelligent treasury management omarmt.

1. End-to-end processen: integreren en uitvoeren

Aangezien jouw financiële functie alle business units omslaat, moeten jouw financiële en treasury-gerelateerde processen dat eveneens doen. Business units kunnen bij voorkeur bijvoorbeeld zelf betalingen beheren aan de hand van een gestandaardiseerd proces. Een proces dat gebaseerd is op een gedeelde digitale kern waar alle treasury-gerelateerde processen mee zijn verbonden. Uiteindelijk moeten alle financiële activiteiten voor business units geïntegreerd zijn in een algehele cashflow. Deze cashflow is toegankelijk voor zowel de treasurer als de CFO. Idealiter kun je:

    • Het volledige bedrijf centraal beheren en adequate beheermechanismen implementeren voor het openen, sluiten of ondertekenen van bankrekeningen.
    • Structuren voor cashpooling creëren, intercompany netting uitvoeren en betalingen maken namens derden.
    • Kosten gerelateerd aan bankdiensten optimaliseren door het analyseren van bankkosten.
    • Snel cash verplaatsen en zo schulden voorkomen, leningen reduceren en bankkosten minimaliseren.
    • Gedetailleerde liquiditeitsvoorspellingen opvragen voor het plannen van toekomstige cashflows en het bepalen van de langetermijnstrategie voor treasury.

2. Inzicht: begrijp je positie en beheer je risico’s

Het end-to-end integreren van financiële en treasuryprocessen door middel van dataverzameling op één platform, kan je meer inzicht opleveren. Dit inzicht geeft je een strategisch voordeel. Zo kun jij de cash die je in kas hebt in real-time bekijken. Ook kun je snel beslissingen nemen en flexibel opereren in de snel bewegende omgeving waarin jouw bedrijf opereert.

Dit inzicht helpt ook bij het minimaliseren van risico’s en beheren van gerelateerde kosten. De stijgende financiële risico’s verbonden aan wisselkoersen, rentes en grondstofprijzen zijn een voorbeeld. Door real-time inzicht in transacties, markttrends en jouw huidige positie krijg je snel een up-to-date overzicht van jouw financiële situatie. En met ondersteuning van end-to-end processen kun je op basis van dit overzicht snel de juiste transacties uitvoeren.

3. Analytics: zie wat er gebeurt en gaat gebeuren

Als het gaat om real-time financiën zijn real-time dashboards de ultieme vorm van analytics. Indien jouw CEO je vraagt hoeveel cash beschikbaar is, geeft dit dashboard je in één oogopslag het juiste antwoord.

Soms moet je echter verder kijken dan de KPI’s die in het dashboard zijn opgenomen. Soms wil je inzoomen op cijfers en transacties in de backendsystemen waarop de KPI’s in het dashboard zijn gebaseerd. Op basis van wat je ontdekt, wil je mogelijk een rapport genereren. In dit geval zijn veelvoorkomende rapportages vaak niet genoeg. Jij wilt een krachtige rapportagefunctie, waarmee je daadwerkelijk de cijfers kunt tonen die jij wilt communiceren.

Simulaties zijn eveneens belangrijk. Als treasurer wil je bijvoorbeeld de nadelen onderzoeken van het innemen van een bepaalde positie op de markt. Door het zelf uitvoeren ‘what if-analyses’ kun je dit evalueren en door het nemen van de juiste beslissingen de financiële haalbaarheid bewaken.

Combineer dit met het voorspellende vermogen van machine learning. Het trainen van machine learning-algoritmes op omvangrijke datasets met financiële gegevens, zorgt ervoor dat je patronen identificeren. Met deze patronen kun je anticiperen op de toekomst. Bijvoorbeeld door het signaleren van liquiditeitsrisico’s op basis van recente marktontwikkelingen. Wie handelt op basis van dergelijk inzicht, kan zijn financiële portfolio beter beheren en zijn bedrijf financieel gezond houden.

Verkrijg meer intelligentie

Mede omdat Intelligent treasury management geen science fiction meer is, omarmen veel financiële organisaties end-to-end financiële processen. Processen die hen het inzicht geven en de analytics ondersteunen waarmee ze hun financiële prestaties kunnen verbeteren.

Meer weten over intelligent treasury management oplossingen?

Lees meer