>
financiële beslissingen nemen op laptop

Neem financiële beslissingen die integreren met de hele organisatie

Het huidige zakelijke en sociale klimaat zorgt voor onvoorziene uitdagingen voor alle bedrijven. De verstoringen – zowel intern als extern – zijn ongekend in moderne tijden. De CFO en financiële afdeling moeten hun organisatie in de juiste richting sturen en staan dan ook onder grote druk.

CFO’s en in het specifiek de financiële planners en analisten binnen hun team staan voor grote onzekerheden, hierdoor moeten zij onder meer:

  • de impact van storingen in het verkoopkanaal in kaart brengen;
  •  hun cashflow en liquiditeit bewaken;
  • kosten beheren en waar mogelijk reduceren;
  • voorspellingen doen over een onzekere toekomst op basis van een schaarse hoeveelheid beschikbare informatie.

Onzekerheden en keuzes

Financiële planners en analisten staan voor een brede reeks uitdagingen en keuzes die zij op holistische wijze moeten adresseren. Sluiten we leningen af om ter ondersteuning van onze cashflow? Kunnen we met onze huidige cashflow en liquiditeit de kosten op de korte termijn en zowel huidige als toekomstige investeringen betalen? Kunnen we gebruik maken van overheidsprogramma’s die bijvoorbeeld een deel van het salaris van werknemers vergoeden? Wat kunnen we onze aandeelhouders vertellen over de voorspellingen voor dit jaar? Hoe kunnen we het succes van onze klanten in deze tijd zoveel mogelijk ondersteunen?

De problemen beperken zich niet tot de financiële afdeling, maar hebben impact op de volledige organisatie. Verschillende afdelingen onderzoeken hun budgetten en stellen hun tactieken bij, hierdoor kunnen vragen gesteld worden zoals:

  • Wat is het effect van vraaggestuurde planningen?
  • Zijn er verstoringen in de leveranciersketen?
  • Zet marketing de huidige programma’s voort?
  • Wat stelt HR voor en welke impact hebben deze plannen op het bedrijfsresultaat?

Deze individuele budgetten en modellen moeten worden samengebracht in een centraal overzicht, zodat onderlinge afhankelijkheden zichtbaar worden.

Silo’s afbreken met collaborative enterprise planning

Het adresseren van deze uitdagingen is eenvoudig met behulp van een moderne planningsmethode: collaborative enterprise planning. Deze aanpak breekt silo’s af, zodat het aan elkaar koppelen van alle mogelijke vormen van plannen mogelijk maakt. De financiële afdeling krijgt op deze wijze een goed beeld van de huidige financiële gezondheid, wat helpt bij het opstellen van best-case scenario’s en vermijden van minder gunstige scenario’s. Zo kan de financiële afdeling de impact van een verkoopplan op marketingcampagnes evalueren. Of een proces rondom sales & operations planning koppelen aan een financieel plan. Een analist kan de impact van reorganisatieplannen op de productiviteit van werknemers en financiële positie van de organisatie bepalen.

Financiële professionals moeten daarnaast snel de juiste beslissingen kunnen nemen. Met collaborative enterprise planning nemen zij afscheid van geplande besluitvorming. Werken in een omgeving waar financiële afdelingen besluitvorming vertragen, doordat zij gebonden zijn aan spreadsheet en verouderde planningstools is niet langer haalbaar. Met behulp van de juiste technologie kunnen financiële professionals de impact van meerdere scenario’s direct simuleren. Zij kunnen moderne analytics combineren met voorspellende analytics en machine learning ter ondersteuning van hun keuzes. Dashboard en ingebouwde visualisaties maken real-time rapportages mogelijk en bieden een esthetisch aantrekkelijke ervaring voor eindgebruikers die de kans op fouten minimaliseert. Dit in tegenstelling tot spreadsheets.

Direct discussiëren voor snellere besluitvorming

Veel afdelingen – waaronder ook de financiële afdeling – werken niet langer binnen vier fysieke muren, maar juist in een virtuele omgeving. Met behulp van collaborative enterprise planning kunnen financiële professionals tijdens het opstellen van planningen en voorspellingen direct met elkaar discussiëren. Geopolitieke problemen zijn van grote invloed gebleken op grondstofprijzen. In combinatie met problemen door de COVID-19 pandemie vraagt dit om korte lijnen, directe samenwerking en het snel bereiken van overeenstemming. Besluitvorming moet direct zijn, en mag niet afhankelijk zijn van vergaderingen, spraakberichten en e-mailverkeer.

Met collaborative enterprise planning kunnen financiële afdelingen hun organisaties naar de best mogelijke resultaten leiden. Met de planningsmethode kunnen financiële professionals leren van alle aspecten van de organisatie, meerdere scenario’s aanbevelen en evalueren. Zij profileren zich hiermee als echte leiders binnen hun organisatie.

Meer weten hoe je vol vertrouwen beslissingen kunt nemen, doormiddel van het gebruik van datamanagement, analytics, en intelligente technologie?