>
Healthy food, doehler

Döhler en SAP herleiden CO2-uitstoot van producten tot bedrijfsprocessen

Döhler is een wereldwijde fabrikant en leverancier van technologie-gebaseerde natuurlijke ingrediënten, ingrediëntsystemen en geïntegreerde oplossingen voor de voedsel- en drankensector. In samenwerking met SAP reduceert het familiebedrijf, opgericht in 1838, de CO2-voetafdruk van zijn producten. Döhler herleidt hiervoor CO2-uitstoot tot individuele bedrijfsprocessen, wat gerichte maatregelen mogelijk maakt.

Klimaatverandering is één van de belangrijkste onderwerpen van de 21ste eeuw en vraagt om onze directe aandacht. Met het terugdringen van de CO2-voetafdruk van haar producten draagt Döhler bij aan de strijd tegen klimaatverandering. Dit doet het bedrijf onder meer door het verbeteren van de ecologische efficiëntie in haar waardeketen. Ook wil het bedrijf haar energie- en waterverbruik terugdringen en minder CO2 uitstoten.

Weinig informatie over CO2-voetafdruk

Het realiseren van deze doelstellingen is in de praktijk echter een uitdaging. Zo worden bedrijven geconfronteerd met complexe bedrijfsstructuren en leveranciersketens. Informatie over de CO2-voetafdruk van producten is hierdoor zelden beschikbaar en daarnaast moeilijk herleidbaar tot end-to-end bedrijfsprocessen. Dit inzicht is echter noodzakelijk voor het gericht doorvoeren van verbeteringen.

Döhler is al langer klant bij SAP. Als onderdeel van een co-innovatietraject is in mei 2020 voor één van de producten van Döhler een pilotinstallatie van SAP Product Carbon Footprint Analytics uitgerold. De CO2-emissies van het product zijn hierdoor met behulp van SAP S/4HANA en SAP Analytics Cloud herleidbaar tot de bron.

CO2-voetafdruk van een product

De CO2-voetafdruk van een product is opgebouwd uit verschillende onderdelen:

  • Aangekochte goederen
  • Energie (verbruikt voor productieprocessen)
  • Directe uitstoot
  • Transport

SAP Product Carbon Footprint Analytics berekent deze CO2-voetafdruk. De oplossing combineert hiervoor gegevens die je zelf aanlevert met kwantitatieve data, stuklijsten en transportgegevens uit SAP S/4HANA. De intelligente ERP-businesssuite kan hierbij zowel in de cloud als on-premises draaien. Op basis van deze gegevens geeft SAP Product Carbon Footprint Analytics je inzicht in de CO2-voetafdruk per product, fabriek of kostenplaats. Hiermee kun je gericht maatregelen nemen en de CO2-voetafdruk van een specifiek product terugdringen. Bijvoorbeeld door de aanschaf van grondstoffen met een beperktere CO2-voetafdruk, het vervangen van energie-inefficiënte systemen of het gebruik van groene energie.

Climate 21-initiatief

De oplossing SAP Product Carbon Footprint Analytics maakt onderdeel uit van het bredere Climate 21-initiatief van SAP. Met dit programma geeft SAP bedrijven meer inzicht in hun impact op het milieu, onder meer via CO2-emissies. Het initiatief helpt bij het nemen van verantwoorde aankoopbeslissingen en verduurzamen van je organisatie. De analyses en inzichten van SAP Product Carbon Footprint Analytics vormen hiervoor de eerste stap.

“Bij de ontwikkeling van een dergelijk innovatief product vertrouwen wij in belangrijke mate op de expertise van en nauwe samenwerking met onze klanten. Samen met hen kunnen wij de behoefte van de business definiëren en integreren in de roadmap voor onze analytische en transactionele applicaties. Het draaien van deze pilot bij Döhler was voor ons een geweldige ervaring. Hun feedback is van directe invloed op de ontwikkeling van verdere producten binnen het Climate 21-initiatief”, zegt Sabine Otholt, Hoofd Strategic Customer Engagements & Co-Innovation bij SAP.

Samenwerking tussen afdelingen

Het analyseren van de CO2-voetafdruk van productieprocessen is voor veel klanten nieuw. Een dergelijke analyse vereist intensieve samenwerking tussen afdelingen die doorgaans onafhankelijk van elkaar opereren. Denk hierbij aan specialisten op het gebied van productiedata en procesexperts. Zij brengen gezamenlijk de CO2-uitstoot in alle verschillende stappen van het productieproces in kaart. Vergelijkbare samenwerkingen zijn ook nodig voor het inzichtelijk maken van de CO2-voetafdruk van aangekochte goederen en/of grondstoffen, directe uitstoot en CO2-uitstoot door transport.

Dergelijke samenwerkingen kunnen uitdagingen met zich meebrengen, maar leveren bedrijven tegelijkertijd winst op. Zo geeft dit je:

  • overzicht over de totale CO2-voetafdruk van jouw organisatie;
  • inzicht in kansen voor het terugdringen van deze voetafdruk;
  • een basis voor verdere (duurzame) rapportages;
  • informatie over de CO2-voetafdruk van specifieke producten die je met klanten kunt communiceren.

“Voor het minimaliseren van onze CO2-voetafdruk hebben we inzicht nodig in de impact van de productie en logistiek in onze volledige waardeketen. SAP helpt ons bij het verbeteren van onze bedrijfsvoering en transformeren van ons productportfolio”, legt Peter Spaargaren, Hoofd Group Sustainability bij Döhler, uit.

CO2-label voor producten

Het inzicht dat SAP Product Carbon Footprint Analytics geeft is een belangrijke stap naar een toekomst waarin producten zijn voorzien van een CO2-label. Een dergelijk label geeft consumenten en zakelijke klanten inzicht in de milieu-impact van een product. Het kan hiermee een grote impact hebben op aankoopbeslissingen

Meer weten over het Climate 21-initiatief van SAP? Lees meer.