>

Waarom uitdagingen in de digitale transformatie niet per se slecht zijn

De resultaten van enquêtes onder meer dan 2.800 wereldwijde respondenten voor ons Interconnectors: A New Mindset for Value Creation-rapport zijn binnen. We vonden een elitegroep van organisaties die uitdagingen bij digitale transformatie overwint door ervarings- en operationele data uit hun hele bedrijf integreren. Met het daaruit volgende inzicht behalen zij hun concurrentievoordeel.

Je zou misschien verwachten dat deze baanbrekende bedrijven beter presteren dan anderen omdat ze uitdagingen hebben overwonnen. Uitdagingen die inherent zijn aan het doorvoeren van transformaties, die weer nodig zijn om te slagen in de ervaringseconomie. Maar in feite hebben we het tegenovergestelde ontdekt. Deze Interconnectors komen juist meer hindernissen tegen dan andere bedrijven – en dat is een teken van hun vooruitgang. Interconnectors ervaren meer wrijving, omdat ze zichzelf verder pushen dan de denkwijze van het industriële tijdperk. Iets waar de meeste organisaties zich juist nog aan vastklampen.

Interconnectors moderniseren hun IT-systemen veel vaker dan andere bedrijven, om de informatiestroom te verbeteren en gegevens van verschillende systemen te integreren. Nogmaals: zoals je zou verwachten. Tegelijkertijd worstelen ze echter ook vaker met problemen, zoals technologie-integratie (42%) dan de respondenten die hun mindset en operationele modellen nog moeten veranderen (29%). Interconnectors worstelen ook meer dan anderen met een groot aantal gerelateerde problemen: adoptie van nieuwe technologie, legacy-systemen, incompatibele data-opmaak, regelgevingskwesties, gegevensuitwisseling, het vastleggen en kwantificeren van ervaring en datageletterdheid.

Dat klinkt misschien vervelend, maar deze baanbrekers ondervinden dit soort uitdagingen juist omdat ze zich hun weg door de moeilijkste aspecten van digitale transformatie werken.

Hoe uitdagingen bij digitale transformatie te overwinnen

Wanneer Interconnectors op zoek gaan naar manieren om verder te komen dan de oude systemen, silo’s en processen die verandering in de weg staan, doen ze het volgende. Ze…

  • …pakken belangrijke barrières aan – en overwinnen ze. Ze zijn niet bang om de status quo van de branche op te schudden door systemen en gegevens te integreren, silo’s te doorbreken en inzicht te automatiseren.
  • …weten dat modernisering van systemen nog maar het begin is. Ze erkennen dat een moderne IT-infrastructuur de noodzakelijke basis is voor de datagestuurde transformatie die intelligente technologieën mogelijk maken.
  • …investeren in een geautomatiseerde, intelligente laag. Interconnectors weten dat gebruikmaken van geavanceerde mogelijkheden zoals machine learning en predictive analytics, de enige manier is om werkzaamheden en ervaringsdata effectief te integreren en toe te passen. Alleen zo kunnen ze de ervaringsgegevens (de gevoelens en gedachten van klanten, werknemers en andere belanghebbenden) en operationele gegevens op een tijdige, bruikbare en schaalbare manier ontleden.
  • …zetten in op succes. Interconnectors zien al dat hun inspanningen hogere inkomsten en resultaten opleveren. En ze zijn al bezig hun investeringen in de toekomst te verhogen.

Zonder wrijving geen vooruitgang

Zoals de Interconnectors ons laten zien, vereist de overgang naar de ervaringseconomie meer dan overstappen naar de cloud en meer dan het heroverwegen van IT. Ze breiden de motor van hun bedrijf uit tot buiten hun muren. Dat vereist een nieuwe mindset.

Verandering is rommelig. Dat weten we allemaal. Voordat je nieuwe technologieën beheerst en de voordelen ervan ontdekt, maak je onvermijdelijk een aantal verkeerde keuzes en moet je in het begin vaker upgrades uitvoeren. Het is daarnaast ook moeilijk om systemen en processen los te laten die in het verleden goed werkten. Zelfs als je de noodzaak ervan inziet.

Maar digitale transformatie wordt eenvoudiger naarmate de technologieën die zich nu nog in een vroeg stadium bevinden, zoals AI en machine learning, uiteindelijk veel geavanceerder worden. En het loont nu al voor de Interconnectors. Ondertussen vereist vooruitgang voortdurende investeringen in en hernieuwde toewijding aan het einddoel: het samenbrengen van operationele en ervaringsgegevens in de hele onderneming.

Dus: heb je het gevoel dat je bij elke bocht die je neemt wegversperringen tegenkomt? Dan ben je waarschijnlijk op de goede weg. Doe wat de Interconnectors ook doen: ga zo door!

Lees het SAP Insights research center rapport The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation, en leer meer over hoe je de digitale transformatie naar de ervaringseconomie maakt.

Met behulp van de nieuwste technologieën zetten Intelligent Enterprises inzichten in realtime om in acties voor hele bedrijf. Daarmee versnellen ze datagedreven disruptie en procesautomatisering, zetten ze nieuwe bedrijfsmodellen op, en bieden ze uitzonderlijke ervaringen. Lees onze blogserie over de The Interconnectors: A New Mindset for Value Creationervaringseconomie …