>
energiebedrijven

Datagedreven werken: de toekomst voor energiebedrijven

Energieneutraal. Daar willen we naartoe. Van bedrijven tot consumenten. In het Klimaatakkoord staat vast dat we in 2050 95 procent minder CO2 mogen uitstoten ten opzichte van 1990. Een noodzakelijke stap, willen we onze planeet leefbaar achterlaten voor onze kinderen. Maar ook een stap die financiële voordelen met zich meebrengt.

De vraag naar duurzame energie groeit sterk en is inmiddels een bepalende factor voor de toekomst van energiebedrijven. Die moeten een enorme veranderslag maken in de manier van energie opwekken, opslaan en leveren. Dat kan deze bijzonder asset intensieve sector niet zonder technologie en data-inzicht. Wil je als bedrijf in de Energy & Utilities-industrie klaar zijn voor de toekomst, dan zul je datagedreven moeten werken. In dit blog leg ik uit waar je op moet letten om van jouw digitale transformatie in de energiesector een succes te maken.

Reserveer een rol voor slimme technologie in je organisatie

Terwijl nutsbedrijven hard werken aan hun transformatie loopt de levering van energie en het onderhoud aan assets als gasleidingen, windmolenparken en transformatorhuizen gewoon door. Downtime heeft een enorm negatief gevolg op het functioneren van onze maatschappij. Het devies? ‘Keeping the lights on’, te allen tijden.

Om klanten doorlopend energie te kunnen garanderen, is het nu meer dan ooit zaak om als energiebedrijf je datahuishouding op orde te hebben en slimme technologie een grotere rol toe te bedelen in je organisatie. Want juist real time data-inzicht zorgt ervoor dat je je assets zo optimaal mogelijk kunt inzetten en slimmer en predictiever kan werken. Om dat te bereiken heb je om te beginnen een central asset register nodig, waarin je alle essentiële data van je assets verzamelt.

Gebruik een central asset register als fundament voor je bedrijfsprocessen

Een asset register is ideaal om complexe en verschillende vormen van data samen te brengen, te beheren en te benchmarken. Daarnaast biedt het die onmisbare single source of truth: het fundament voor eenduidig inzicht.

De huidige grids zijn niet gebouwd om te voorzien in de gedecentraliseerde energiegeneratie en –opslag, die de energietransitie met zich meebrengt. Iedereen met zonnepanelen is tegenwoordig immers een energieproducent. Het register is gemaakt om snel inzicht te kunnen krijgen in de performance en status van al je assets. Ook die bij particulieren in je netwerk. En, ook wanneer het gaat om duurzame energie die qua opwek afhankelijk is van bijvoorbeeld weersomstandigheden.

In de toekomst, en met het opwarmen van de Aarde, komen er ongetwijfeld nog legio andere nieuwe technieken bij voor opwek en opslag. En zal ook de vraag naar elektriciteit veranderen om zo de toenemende hitte te kunnen bestrijden. Het gebruik van sensoren, historische data en smart asset management – zowel preventief of predictief – is daarom belangrijk om een kostenefficiënte en veilige energieopslag en distributie te garanderen. De data van die sensoren kun je eveneens onderbrengen in je register en combineren met andere informatie om zo – real-time – vraag en aanbod van energie beter af te stemmen.

Optimaliseer de performance van assets met slim datamanagement

Je asset register is ook essentieel als basis voor onderhoud. Een belangrijke kostenpost voor asset intensieve organisaties. Een algoritme kan je helpen om een voorspelling te maken over waar en wanneer onderhoud nodig is of wanneer je onderdelen in je productiestraat moet vervangen. Zo kan downtime worden voorkomen en ook financiële tegenvallers worden ondervangen.

Maak je gebruik van nieuwe technologie? Gebruik dan data uit je asset register in combinatie met je internet-of-things-data afkomstig van bijvoorbeeld sensoren. Al deze gecombineerde data op één digitaal platform– inclusief bijvoorbeeld condition based data, historische data en geografische locatiedata (GIS) – vormen de basis om slimme voorspellingen te maken en om de performance van je assets te optimaliseren.

Alliander ging je voor in slim databeheer

Dat een goed georganiseerd central asset register nutsbedrijven daadwerkelijk een flinke voorsprong in de markt oplevert, bewijst de use case van Alliander. Deze organisatie kon dankzij dit fundament, dat als basis dient voor haar bedrijfsprocessen, aanmerkelijk slimmer en sneller werken. Nieuwe gasstations kunnen sneller worden geplaatst dan voorheen (van 5 dagen naar een kwartier) en ook de uptime van assets schoot omhoog doordat er efficiënter onderhoud kon worden gepleegd.

Hoe Alliander dat voor elkaar kreeg? Niet door ‘alleen maar’ een central asset register te implementeren. Er zijn meer stappen nodig om klaar te zijn voor de toekomst en je asset register zo optimaal mogelijk te benutten:

  • Zorg ervoor dat je asset register op orde is en al je asset data niet verspreidt in allerlei Excel sheets staan.
  • Structureer je asset register zodanig dat je data integer en traceerbaar blijven. Deze masterdata vormen namelijk je ‘single source of truth’ die in elk bedrijfsproces gebruikt wordt.
  • Begin met het opzetten van digital twins. Een digital twin is een manier om een digitale kopie te maken van een fysiek object – bijvoorbeeld een windmolen – om zo te simuleren, testen en onderhoud te voorspellen.
  • Gebruik een dataplatform om je operationele data te combineren met experience data. Met slimme analytics tools haal je hier inzichten uit waar je snel op in kan spelen.
  • Verdiep je in de mogelijkheden van nieuwe technologie zoals IoT, AI, Machine Learning, Virtual en Augmented Reality en Robotic Processing Automation (RPA).

Je transformatie is datagedreven, geen twijfel mogelijk

Slim omgaan met data is dus een belangrijke factor in deze duurzame energietransitie. Data van sensoren, onderhoudsdata, consumptiedata uit slimme meters en experiencedata (van bijvoorbeeld social media) van klanten, medewerkers en leveranciers samengevoegd, bieden idealiter real-time, en voorspellende inzichten. Met als resultaat lagere onderhoudskosten, meer productiviteit en meer veiligheid. Om dit te realiseren, is een digitale transformatie nodig. En deze transformatie is bij uitstek datagedreven en intelligent!

Meer weten? Ik help je graag of download de whitepaper ‘the Intelligent Enterprise for the utilities industry’

Download de whitepaper