>
sustainable energy, industry

Waarom de transitie naar een circulaire economie om een nieuwe visie vraagt

Het gebruik van grondstoffen, waaronder biomassa, fossiele brandstoffen, metalen en niet-metaalhoudende mineralen, zal tussen 2017 en 2060 naar verwachting bijna verdubbelen: van 89 gigaton tot 167 gigaton.

Deze duizelingwekkende cijfers zijn het gevolg van de voorspelde consumptiepiek die ontstaat door de combinatie van een groeiende bevolking en een hoger inkomen per hoofd van de bevolking. Als deze consumptiepiek werkelijkheid wordt, dan heeft dat enorme gevolgen voor onze planeet.

Steeds meer sociaal bewuste consumenten, werknemers en burgers hebben hun afkeuring uitgesproken over het consumptie- en productiemodel zoals we dat kennen. De basis van dat model wordt gevormd door de economische bedrijfspraktijken van het industriële tijdperk: “nemen, maken, verspillen”. Het beheer van het afvalaspect van deze industriële benadering vergt nog meer hulpbronnen en energie, die op hun beurt bijdragen tot meer emissies en gevaarlijke milieuproblemen. Het is letterlijk afval dat meer afval creëert!

Hulpbronnen, terugwinning, hergebruik

Er is een duidelijke reden om over te schakelen van lineaire modellen naar een duurzamer, circulair bedrijfsmodel van “hulpbronnen, terugwinning, hergebruik”. Volgens de Ellen McArthur Foundation, waarvan SAP een bijdragend lid is, zou de implementatie van circulaire bedrijfspraktijken tot 45% van de koolstofuitstoot en 90% van de verspilde materialen kunnen verminderen.

Bedrijven hebben daar wel oren naar. Steeds meer organisaties maken zich zorgen over de mogelijk negatieve gevolgen voor hun bedrijfskosten, merkreputatie en het behoud van hun werknemers, en delen hun ambitieuze ambities en investeringen om afval en emissies in hun toeleveringsketens te verminderen. Deze investeringen zijn ook een kans om innovatieve bedrijfsmodellen te creëren die nieuwe bronnen van groei kunnen aandrijven. Of het nu gaat om de consumerindustrie of de agribusiness, technologie biedt de meest effectieve manier om circulariteit op schaal te bereiken. Er zijn drie belangrijke manieren waarop technologie circulariteit mogelijk kan maken.

Elimineren van overschotten

Ten eerste moet een bedrijf beginnen met het elimineren van overschotten uit de eigen activiteiten om producten en materialen in gebruik te houden en natuurlijke systemen te regenereren. Een inspirerend voorbeeld hiervan is &ever, een in Hamburg gevestigd landbouwbedrijf dat verticale landbouwoplossingen biedt in steden met beperkte ruimte. Het gebruikt SAP Business Technology Platform om de productie te optimaliseren en de noden en capaciteiten van zijn boerderijen te beheren om zo verspilling in de eigen bedrijfsprocessen tot een minimum beperkt te houden.

Ten tweede kan een bedrijf verspilling tegengaan via een gedetailleerd inzicht in de materiaalstromen in zijn toeleveringsketen en die van zijn directe handelspartners. GreenToken by SAP biedt een effectieve oplossing om bij dit proces te helpen. De oplossing wordt ondersteund door blockchain-technologie en biedt een nieuw niveau van transparantie in de toeleveringsketens van grondstoffen.

GreenToken Green Token

Dit unieke aanbod gaat verder dan het traceren van het uiteindelijk verpakte goed en biedt inzicht in de sourcing van alle grondstoffen, waaronder kunststoffen, landbouw en metalen. Innovatieve oplossingen zoals GreenToken maken duurzame sourcing en inkoop haalbaar en versnellen de overgang naar een circulaire economie.

Ten derde kan een bedrijf circulaire processen stimuleren door specifieke problemen en kansen aan te pakken in het gehele bedrijfsnetwerk van zijn sector. Zo heeft SAP, met als doel het gebruik van plastic voor eenmalig gebruik in een hele industriecluster terug te dringen, de Plastics Cloud gelanceerd. Dat is een nieuwe wereldwijde marktplaats voor leveranciers van gerecyclede kunststoffen en plastic alternatieven.

Global Plastic Action Partnership

Via SAP’s betrokkenheid bij het Global Plastic Action Partnership van het World Economic Forum testen we deze innovatieve technologische oplossing in nauwe samenwerking met het Ghanese ministerie van Milieu, Wetenschap, Technologie en Innovatie. In een land waar slechts vijf procent van het plastic wordt gerecycled, geeft de Plastics Cloud een nieuwe kijk op de productie, het gebruik en het hergebruik van plastic, wat het milieu ten goede komt en het leven van Ghanese afvalplukkers verbetert.

Ik ben enthousiast over de mogelijkheden die SAP heeft om bedrijven te helpen productiever te werken, hun bedrijfsmodellen radicaal te veranderen en groei te realiseren om de visie van een circulaire economie in alle sectoren te realiseren.

Omarm duurzaamheid

Als bedrijfsleiders moeten we duurzaamheid omarmen als een bedrijfsprioriteit. Dit vereist dat we duurzaamheid in onze bedrijfsprocessen verankeren, het gebruiken als selectiecriteria voor onze leveranciers en een paradigmaverschuiving in de hele sector teweegbrengen. Samen kunnen we het voortouw nemen in een toekomst zonder afval, een toekomst met een circulaire economie die niet ten koste gaat van mens en planeet, maar juist in harmonie daarmee is.

 

Meer weten over SAP en duurzaamheid? Kijk dan op onze purpose pagina!

Dit blog is vertaald, lees het originele Engelstalige blog.