>
Circular Economy

De weg naar een koolstofarme toekomst is circulair

Het is niet langer ‘business as usual’. Het besef groeit dat we bijna twee keer zo snel onze natuurlijke bronnen verbruiken dan dat onze planeet ze kan aanvullen. In dit tempo hebben we een extra planeet nodig om ons te onderhouden.

Tegelijkertijd verergert de klimaatcrisis de hulpbronnencrisis van onze planeet, met 2020 als een van de warmste jaren ooit. Maar 2020 was ook het jaar waarin we een aanzienlijke – zij het tijdelijke – daling zagen in het hulpbronnenverbruik van de mensheid. Het jaar bracht ons de COVID-19 pandemie, en die veranderde het consumentengedrag bijna van de ene dag op de andere. Daarmee bood het ook een unieke kans om de rol van bedrijven in het milieu, de maatschappij en de economie te heroverwegen.

Omzetten naar daden

Het is nu tijd om strategieën voor klimaatactie en circulaire economieprincipes in daden om te zetten. Bedrijven moeten rekening houden met de CO2-voetafdruk van elke bedrijfsbeslissing die ze nemen, en met de impact ervan op de samenleving.

Alleen het meten van de CO2-voetafdruk als functie van de productie gaat lang niet ver genoeg, aangezien de uitstoot die door toeleveringsketens wordt veroorzaakt meer dan vijf keer zo hoog kan zijn als de uitstoot die direct door bedrijven wordt veroorzaakt. Het meten, monitoren en verminderen van koolstofemissies in de gehele waardeketen betekent dat er geheel nieuwe waardeketens moeten worden uitgevonden. Die zullen bovendien niet langer lineair zijn.

Bij SAP zijn we dit circulariteitspad ingeslagen en pionieren we met strategieën en oplossingen die duurzaam ontwerpen, inkopen, produceren, consumeren, terugwinnen en hergebruiken ondersteunen. Dit zijn de “verantwoorde” acties die lineaire waardeketens op de proef stellen.

Consumenten willen dat ook; ze willen weten of de metalen in de batterijen die ze weggooien worden teruggewonnen en hergebruikt, of de shampooverpakkingen die ze kopen zijn ontworpen en geproduceerd met methoden die de vervuiling terugdringen en of ze zijn gemaakt van plastic restafval, en of de kleren die ze dragen niet zijn gemaakt met behulp van kinderarbeid.

Details over de herkomst

Dat gaat veel verder dan alleen het controleren van etiketten op ingrediënten. In een onderzoek zei 73% van de consumenten dat de traceerbaarheid van producten belangrijk voor hen is. Van hen zou 71% er zelfs een meerprijs voor betalen. Consumenten willen details over de herkomst, hoe producten worden gemaakt of verwerkt, hoe ze worden geleverd, en garanties dat merken maatregelen nemen die getuigen van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Maar kunnen de huidige toeleveringsketens dit waarmaken? In veel gevallen zijn toeleveringsketens niet alleen lineair, maar ook gefragmenteerd. Bedrijven die vasthouden aan systemen die de blik vooral naar binnen richten, beperken de zichtbaarheid van hun eigen netwerk en de samenwerking. Bedrijven die nog steeds vertrouwen op één-op-één-verbindingen en op papieren processen om in contact te komen met klanten, leveranciers, fabrikanten en distributeurs, verliezen alle voordelen die hun producten zouden kunnen bieden.

We zullen nu meer dan ooit deze lineaire, gefragmenteerde supply chains moeten verbinden tot verenigde, samenwerkende en intelligente bedrijfsnetwerken. Alleen zo kunnen we circulariteit bereiken.

Ontdek hier meer over duurzame supply chains

Allianties

Om deze inspanningen een impuls te geven, moet SAP allianties en partnerschappen aangaan die de marktplaatsen voor afvalmaterialen versnellen, meer verantwoorde productiemethoden mogelijk maken en zorgen voor betere consumentenervaringen. Een van die samenwerkingsverbanden is SAP, dat lid is van de Ellen MacArthur Foundation en bedrijven helpt hun grondstofproductiviteit te verbeteren en een circulaire economie te realiseren.

Wij streven ernaar het goede voorbeeld te geven. De recente aankondiging van ons voornemen om tegen eind 2023 koolstofneutraal te worden voor onze eigen activiteiten – twee jaar eerder dan eerder gepland – is een krachtig bewijs van onze toewijding aan duurzame bedrijfsvoering. De impact van technologie en digitale oplossingen reikt verder dan de grenzen van bedrijven en bedrijfstakken. Zij kunnen aanjagers voor verandering zijn. Zo zouden nieuwe digitale technologieën de wereldwijde CO2-uitstoot tegen 2030 met 20% kunnen doen dalen.

Unieke positie

SAP bevindt zich in een unieke positie om mee te bouwen aan een koolstofarme toekomst en de basis te leggen voor een circulaire economie. Maar zo’n fundamentele verschuiving kan niet door één organisatie worden bewerkstelligd. Het is de verantwoordelijkheid van bedrijven, overheden en regelgevende instanties om de inspanningen op te voeren. SAP heeft bijna 50 jaar ervaring in de industrie en de toeleveringsketen en staat klaar om te ondersteunen. We maken hiervoor een rijk ecosysteem van startende bedrijven op het gebied van duurzaamheid en intelligente bedrijfsnetwerken mogelijk.

Ik kijk ernaar uit om onze klanten te inspireren om samen met ons op te schalen! Wilt u meer weten over duurzaamheidsinnovaties in verschillende disciplines en sectoren van SAP en ons ecosysteem?

Registeer hier voor de virtuele SAP Sustainability Summit.

Dit blog is vertaald, lees het originele Engelstalige blog.