>
COP26

SAP op COP26: Ambitieuze doelstellingen vergen ambitieuze actie

Duurzaamheid is zonder twijfel een van de meest bepalende kwesties van ons leven. De hele wereld kampt met extreme weersomstandigheden en uit het laatste rapport van het United Nations (UN) Intergovernmental Panel on Climate Change blijkt dat we tekortschieten op het gebied van klimaatbescherming. Verwacht wordt dat de temperatuur reeds in 2050 met 2°C zal stijgen, waarbij er een duidelijk verband bestaat tussen onze broeikasgasemissies en de klimaatverandering.

Dit weekend begint de 26e  UN Climate Change Conference of the Parties (COP26), een wereldwijde bijeenkomst van bijna 200 landen om te onderhandelen over manieren om de catastrofale gevolgen van de klimaatverandering te beperken. COP26 is in vele opzichten belangrijk: het is de eerste COP waar de afspraken van de Overeenkomst van Parijs worden herzien en aangescherpt, het is de eerste sinds het begin van de pandemie, en het is ook de eerste sinds de VS zich opnieuw bij de Overeenkomst van Parijs hebben aangesloten.

Bovendien zien veel deskundigen COP26 als onze laatste kans om een milieuramp te voorkomen. Als er een moment van echte urgentie was in de strijd tegen klimaatverandering, dan is het nu. SAP neemt actief deel aan COP26 om ambitieuze acties van regeringen en bedrijven te ondersteunen, en hier zijn drie dingen waarvan ik hoop dat ze tijdens de conferentie prioriteit krijgen:

  1. Emissies verminderen en meten

Elk land moet de lat hoger leggen op het gebied van broeikasgasreductie en -regeneratie. We moeten ambitieuze emissiereductiedoelstellingen voor 2030 vaststellen om tegen 2050 een netto-uitstoot van broeikasgassen van nul te bereiken en ervoor te zorgen dat de doelstelling om de opwarming van de aarde tot 1,5°C te beperken, binnen bereik blijft. En we moeten onze vorderingen zorgvuldig bijhouden. Aangezien je niet kunt beheren wat je niet kunt meten, zullen digitale technologieën hierbij een cruciale rol spelen.

  1. Bescherm onze natuurlijke habitats

Het Economisch Wereldforum benadrukt de rol van op de natuur gebaseerde oplossingen voor klimaatverandering en stelt dat we de 1,5°-doelstelling niet zullen halen als we het verlies aan biodiversiteit en de aantasting van de bodem niet aanpakken. Een vijfde van de 2.000 grootste bedrijven ter wereld heeft zich verbonden tot netto-nul-doelstellingen inzake emissies. Nu is het tijd voor bedrijven om ook toezeggingen te doen om de natuur te beschermen en op hun beurt klimaatverandering en de biodiversiteitscrisis te bestrijden.

  1. Werk samen op wereldschaal

Geen enkel land, geen enkele regering, geen enkel bedrijf, geen enkele wetenschappelijke gemeenschap en geen enkele samenleving zal in staat zijn om de klimaatverandering alleen aan te pakken. We moeten allemaal samenwerken om de transformatie van onze economieën te versnellen, de gevolgen op te vangen van de klimaatverandering die we al hebben veroorzaakt en de curve van de wereldwijde uitstoot om te buigen.

SAP heeft een voorbeeldfunctie met zijn eigen duurzame bedrijfsactiviteiten en -praktijken, en helpt zijn klanten om hun “groene lijn” te beheren in combinatie met hun omzet en winst. Op die manier helpen we enkele van de grootste ecologische, economische en sociale uitdagingen van onze tijd aan te pakken.

Ondersteund door onze technologie kunnen organisaties verder gaan dan het “slechts” controleren van hun productiviteit en bedrijfsresultaten door klimaatbescherming meetbaar te maken, diversiteit en inclusie zichtbaar, en ethische verantwoordelijkheid transparant. Op die manier kunnen ze duurzame bedrijfspraktijken bevorderen, niet alleen in hun eigen bedrijf, maar in hun hele waardeketen – van het bijhouden van hun end-to-end koolstofvoetafdruk tot het waarborgen van diversiteit, inclusie en de bescherming van de mensenrechten.

Veel te vaak denken we over duurzaamheid in termen van de verre toekomst, maar elke dag die voorbijgaat zonder adequate actie te ondernemen is een verspilde dag. Het is nu of nooit voor concrete wereldwijde activiteiten die niet alleen de effecten van de klimaatverandering kunnen aanpakken, maar ook een blijvend effect kunnen hebben op de oorzaken ervan.

Dit weekend is voor ons het begin van een cruciaal moment om daar samen aan te werken.

Christian Klein is CEO van SAP SE.