>
De energietransitie, waaronder deze windmolens, verlaagt afhankelijkheid van gas en vraagt actie van energiebedrijven

Zo draagt Stedin bij aan de energietransitie

De klimaatdoelstellingen van Rutte IV zijn ambitieus. Het nieuwe kabinet streeft naar een CO2-reductie van ten minste 55 procent in 2030. Een groene toekomst en een leefbare planeet zijn echter niet mogelijk zonder creativiteit en innovatie.

De overheid zet onder andere stappen richting een klimaatneutrale energievoorziening. De financiële prikkels voor het gebruik van fossiele brandstoffen worden afgebouwd. In plaats daarvan wordt nog meer dan voorheen ingezet op hernieuwbare energiebronnen zoals wind en zon, aardwarmte, groen gas en aquathermie. De bouw van nieuwe energiecentrales moet de afhankelijkheid van gas verkleinen.

De plannen van Rutte IV hebben tot gevolg dat de ‘energiemix’ nog sneller verandert. Dat heeft gevolgen voor de partijen die betrokken zijn bij de energievoorziening. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat groene energie beschikbaar is, dat huishoudens over de juiste aansluitingen beschikken en dat de energienetten volledig klaar zijn voor veranderende energiestromen en de teruglevering van energie door consumenten.

Betrouwbaar, efficiënt en flexibel

Dit ‘extra werk’ mag echter niet leiden tot sterk stijgende kosten en een stijgend prijskaartje voor de consument. Daarom is het zaak dat de processen en de onderliggende IT zo betrouwbaar, efficiënt en flexibel mogelijk zijn ingericht.

Voor netbeheerder Stedin was dit inzicht aanleiding om zijn bedrijfskritische SAP ERP-systemen voor meer wendbaarheid en betrouwbaarheid te verplaatsen naar de SAP HANA Enterprise Cloud (HEC). Die worden gebaseerd op de in-memory SAP HANA-database en uiteindelijk gemigreerd naar SAP S/4HANA met Fiori als front-endlaag. Alle intercompany processen vinden dan plaats in één omgeving.

Om de risico’s en kosten van de IT-transformatie zo laag mogelijk te houden, voert Stedin de IT-transformatie stap voor stap uit. De eerste stappen hebben er al voor gezorgd dat de performance en de beschikbaarheid van de systemen aanzienlijk zijn verbeterd. SAP is nu bovendien de onestopshop voor Stedin.

Stedin migrates ERP system to SAP S/4HANA

Click the button below to load the content from YouTube.

Stedin migrates ERP system to SAP S/4HANA

SAP is er trots op bij te kunnen dragen aan deze innovatie. De manier waarop Stedin innoveert, draagt bij aan de klimaatneutrale toekomst en daarmee aan de toekomst van iedereen. Nieuwsgierig naar de volledige casestory?

Die lees je hier