>
Middle-aged woman making use of intelligent technology by scrolling through a wide screen

Word een Intelligent Enterprise dankzij optimalisatie van bedrijfsprocessen

Business Process Intelligence (PI) is relevant voor alle klanten die in een digitale transformatie zitten van een “huis-tuin-en-keuken” ERP naar een Intelligent Enterprise met daarin moderne autonome bedrijfsprocessen, ondersteuning van nieuwe bedrijfsmodellen en hierbij meer waarde willen halen uit bedrijfsprocessen.

Deze blog geeft uitleg over de definitie intelligente bedrijfsprocessen, de toegevoegde waarde hiervan, de technologieën die hiervoor gebruikt worden, het BPI-portfolio van SAP en de Services & Tools die wij als SAP hierbij te bieden hebben.

Wat zijn bedrijfsprocessen?

“Bedrijfsprocessen zijn alle repeterende proceshandelingen in een bedrijf waarbij de verschillende proceshandelingen onderling zijn verbonden waardoor zogenaamde end-to-end bedrijfsprocessen ontstaan.”

SAP BPI Portfolio

Het BPI Portfolio van SAP bestaat uit:

 • Het assessment van de huidige bedrijfsprocessen op basis van een systeem scan,
 • Het vastleggen van bedrijfsprocessen,
 • Het process mining (analyse van de procesvarianten op basis van een data driven analyse),
 • De intelligente bedrijfsprocessen.

Ontdek hier meer over hoe SAP uw bedrijf kan transformeren tot een Intelligent Enterprise.

Hoe maakt SAP bedrijfsprocessen intelligent?

SAP maakt voor intelligente bedrijfsprocessen gebruik van de volgende technologieën:

 • Machine Learning (ML)
 • Intelligent Robotics Process Automation (IRPA)
 • Situation Handling
 • Internet of Things (IoT)
 • Blockchain
 • Conversational AI

Wat is de toegevoegde waarde van intelligente bedrijfsprocessen?

 •  Verkorting van de doorlooptijden van bedrijfsprocessen

Bij reguliere (lees niet intelligente) ERP worden de processen veelal manueel getriggerd. Dit betekent dat een processtap pas wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker de specifieke transactie opstart, bijvoorbeeld 1x per dag. Bij end-to-end processen vindt dit dan meerdere keren plaats. Bij elke processtap wordt hiermee extra doorlooptijd opgebouwd. Een gebruiker die alleen binnen de reguliere kantoortijden werkt zorgt dan voor extra vertraging.

Bij intelligente bedrijfsprocessen worden met de techniek van Machine Learning (ML) processen autonomer. Hierdoor zijn ze minder afhankelijk van deze manuele triggers en hebben daardoor kortere doorlooptijden.

Met de technologie van Intelligent Robotics Process Automation (IRPA’s) kunnen processen eenvoudig automatische worden getriggered. Ook hierdoor worden processen autonomer en worden kortere doorlooptijden gerealiseerd.

Daarnaast zorgen intelligente bedrijfsprocessen in geval van afwijkingen ervoor dat er relevantere alarmeringen worden gegeven waardoor sneller ingegrepen kan worden. Ook hiermee wordt de doorlooptijd verkort.

 • Data driven processen leiden tot efficiëntere bedrijfsprocessen

Op basis van input van (historische) data voor intelligente bedrijfsprocessen kan het systeem autonome beslissingen nemen. De kennis van de gebruikers wordt ‘ingebakken’ in de software. Dit leidt tot minder afhankelijkheid op kennis en beschikbaarheid van de medewerkers, wat de efficiency verbeterd.

 • Betere operationele beslissingen

In geval dat het systeem een autonome beslissing neemt (op basis van de Machine Learning technologie) over een uitzondering is deze beslissing consistent; bij een manuele beslissing kan de beoordeling een wisselend resultaat geven.

Ook in geval dat de gebruiker zelf een beslissing moet nemen over een uitzondering wordt meer contextuele informatie (360 views) verstrekt welke de gebruiker meer in staat stelt om betere operationele beslissingen te nemen.

Het resultaat van de genoemde punten is dat de gebruiker zich hierdoor meer kan gaan focussen op taken met hogere toegevoegde waarde.

 “Intelligente bedrijfsprocessen leiden tot meer efficiëntie, lagere doorlooptijden en betere operationele beslissingen”

Voorbeelden van intelligente bedrijfsprocessen

SAP heeft inmiddels meer dan 100 intelligente prebuilt use-cases beschikbaar op basis van de bovenstaande technologieën. En dit aantal groeit sterk.

Hierbij per technologie een voorbeeldtoepassing:

 •  Machine Learning (ML)

Het voorspellen van de project-kosten voor lopende projecten op basis van de informatie van historische projecten.

Hierdoor kunnen potentiële overschrijdingen vroegtijdig worden gedetecteerd en leiden tot betere operationele beslissingen

 • Intelligent Robotics Process Automation (IRPA)

Het lezen van een inkomende mail en hieruit de juiste informatie oppikken (ML) en dit omzetten in een sales order (IRPA).

Hierdoor kan dit proces volledig autonoom plaatsvinden.

 • Situation Handling

Real-time inzicht in tekorten of overschotten in de MRP met gekoppeld Insight-to-Action om deze problemen snel op te lossen.
Hierdoor komen sneller issues boven water wat leidt tot minder verstoringen/lagere impact

 • Internet of Things (IoT)

Het gebruik van sensoren bij transport van medicijnen: Op basis van de thermometerstand kan automatisch een kwaliteitsissue gegenereerd worden gekoppeld aan het transport.
Hierdoor worden autonome bedrijfsprocessen gefaciliteerd (immers elke IoT sensor kan worden gebruikt om een bedrijfsproces te triggeren) en kunnen doorlooptijden van bedrijfsprocessen worden verlaagd.

Ontdek in deze SAP insights hoe IoT werkt en welke varianten er van bestaan.

 • Blockchain

Het in kaart brengen van de supply chain over de gehele keten van toeleveranciers; Secure traceability from farm to consumer.

Hierdoor ontstaat transparantie buiten de grenzen van het eigen bedrijf.

Lees hier meer over blockchain en hoe het toegepast wordt in de bedrijfswereld.

 • Conversational AI

Digitale assistent bij een helpdesk waardoor de betreffende bedrijfsprocessen autonoom kunnen verlopen.

Naast de 100+ pre-built intelligente use-cases is het mogelijk om een custom-made scenario te realiseren met het SAP Business Technology Platform. In het platform zijn engines aanwezig op basis van de hierboven genoemde technologieën.

Het analyseren van de huidige bedrijfsprocessen

U zult zich afvragen in hoeverre uw bedrijfsprocessen efficiënt en/of intelligent zijn en aan welke processtappen de meeste tijd van eindgebruikers wordt besteed.
Het analyseren van de as-is situatie door middel van een assessment is altijd relevant voor alle SAP ERP gebruikersgroepen:

 • Organisaties die al een transitie naar S/4HANA hebben gemaakt, maar twijfels hebben over de mate waarin de bedrijfsprocessen efficiënt en/of intelligent zijn.
  Dit komt relatief vaker voor bij bedrijven die middels een brownfield (1) migratie zijn overgegaan van ECC naar S/4HANA.
 • Organisaties die al een transitie naar S/4HANA hebben gemaakt, en zich continue willen verbeteren en altijd up-to-date willen zijn met innovaties in bedrijfsprocessen.
 • Organisaties die op dit moment nog op ECC zitten en de transitie gaan maken naar S/4HANA. Zowel brownfield als greenfield.

(1)  Bij een brownfield scenario wordt er een technische migratie uitgevoerd van het ECC-systeem naar het S/4HANA systeem. Vergelijkbaar met een renovatie van een bestaande woning. De bestaande bedrijfsprocessen worden veelal as-is overgenomen. Dit in tegenstelling tot een greenfield scenario; bij een greenfield scenario wordt het S/4HANA als een nieuwbouwwoning gerealiseerd.

Dienstverlening van SAP en bijbehorende tools

SAP wil graag helpen om voor uw bedrijfsprocessen deze verbeteringen te realiseren: meer efficiëntie, lagere doorlooptijden en betere operationele beslissingen.
SAP heeft hiervoor bij uitstek de juiste kennis, ervaring, tools en services beschikbaar.

Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Het analyseren van de as-is: het uitvoeren van een assessment van de huidige bedrijfsprocessen en hierbij te onderzoeken welke use-cases relevant en van toegevoegde waarde zijn
  SAP maakt hierbij gebruik van systeem scans om snel en efficiënt een gedegen beeld te krijgen
 • Het toelichten van de prebuilt intelligente bedrijfsprocessen alsook een bredere uitleg over de gebruikte technologieën
 • Het maken van een innovatie roadmap voor intelligente bedrijfsprocessen met interactieve workshop(s)
 • Het realiseren van intelligente bedrijfsprocessen: het ondersteunen van één of meerdere proof-of-concepts tot en met het live brengen hiervan
 • Het ondersteunen van Process Mining
  Hiervoor maakt SAP gebruik van Signavio Process Intelligence

De dienstverlening zal op wens van de klant worden afgestemd. Afhankelijk van de dienstverlening zal in overleg de juiste tooling worden toegepast.

Voor toelichting en vragen kunt u contact opnemen met uw Services Account Executive.

Wil jij erachter komen hoe je een intelligente en duurzame onderneming runt?

Ontdek meer

Over Peter van Sprundel

Peter is Business Architect met als specialisatie BPI en werkt reeds 8 jaar voor SAP Consulting Nederland. Peter heeft hiernaast een logistieke achtergrond en heeft meer dan 25 jaar SAP-ervaring in diverse SAP-projecten.

Sinds 2015 is Peter betrokken bij veel verschillende S/4HANA transities.

Peter is daarnaast onderdeel van het Intelligent Enterprise Institute met een focus op Intelligente bedrijfsprocessen.