>

SAP, Business-transformatie is meer dan IT

De uitdagingen waar organisaties voor staan zorgen voor ingrijpende veranderingen. De digitale transformatie stelt andere eisen aan de CIO. En niet alleen de rol van de CIO verandert. SAP zelf vervult ook steeds vaker de rol van strategische partner, waarbij de praktische invulling met technologie pas volgt als de businessdoelen duidelijk zijn.

“Er spelen uiteraard veel technische trends waar CIO’s mee te maken hebben, maar waar de gesprekken met onze klanten op dit moment echt over gaan zijn de businesstrends”, zegt Bart van der Biest, COO bij SAP Nederland. Hij is al meer dan twintig jaar werkzaam bij SAP in diverse executive functies, waarbij hij van dichtbij de ingrijpende veranderingen in de IT heeft meegemaakt. “Ook zaken als cybersecurity en cloud staan uiteindelijk allemaal ten dienste van de business.”

Hij constateert dat er op dit moment veel bedrijven volop in een transformatie zitten. “We zien dat zij zichzelf als het ware aan het heruitvinden zijn. In diverse branches vindt een ingrijpende heroriëntatie plaats, in veel gevallen is dat een transitie van product-georiënteerd bedrijf naar een dienstverlenende organisatie. Dat speelt in bijna alle sectoren, bij de één wat meer dan de ander.”

Digitale modellen
Het inzetten van technologie is wel een belangrijk onderdeel van die businesstransformatie. “Dat zien we steeds belangrijker, en vooral strategischer, worden. Want businesstransformatie is een beweging naar digitale modellen. Met andere woorden, organisaties willen met technologie nieuwe businessmodellen vormgeven waarmee zij bestaande modellen en processen efficiënter kunnen laten verlopen.”

“Hierover spreken we met veel organisaties. Waar het vroeger in het kader van ERP-implementaties vaak ging om het optimaliseren van bepaalde processen was technologie daarin ondersteunend. Onze gesprekspartner was in principe toen altijd de CIO, die ervoor verantwoordelijk was dat de IT goed bleef draaien. Daarin zien we nu een duidelijke kentering, omdat technologie een cruciale rol speelt in de corebusiness van een bedrijf. Dit betekent weer dat we naast de CIO ook met andere leden van het managementteam praten.”

Rol van de CIO
Dit illustreert volgens Van der Biest goed hoe de rol van de CIO in de loop van de tijd is veranderd. “Bij verschillende bedrijven zien we dat de CIO meer een rol krijgt als Chief Digital Officer (CDO) of Chief Technology Officer (CTO). Van hen wordt verwacht dat zij het managementteam helpen om met technologie invulling te geven aan die nieuwe businessmodellen. Overigens zijn er ook nog steeds bedrijven waar de rol van de CIO beperkt blijft tot het in de lucht houden van de bestaande IT. Daarin zien we wel een soort van tweedeling ontstaan.”

Die verandering in de rol van de CIO is ook terug te zien in de manier waarop IT-budgetten tot stand komen. “Ongeveer tien jaar geleden lag het volledige IT-budget nog bij de CIO, en was dat bepaald als een percentage van de omzet. Die situatie is helemaal veranderd, omdat IT nu volledig verweven is in de organisatie en verdeeld over veel verschillende mensen. Een executive die verantwoordelijk is voor e-commerce doet zijn eigen aankopen. Daarmee verandert dus ook voor ons de gesprekspartner. Het is niet alleen meer de CIO, hoe belangrijk hij ook is.

Transformatie
Bij die transformatie doen bedrijven een beroep op bedrijven als SAP. “Dat is voor ons een belangrijke ontwikkeling. Want bijvoorbeeld een move to the cloud is weliswaar een technische trend, maar het heeft wel een onderliggende reden: die businesstransformatie. Dat sluit dus allemaal nauw bij elkaar aan. Als technologiebedrijf helpen wij bij de transformatie en dat levert op C-level interessante discussies op.”

“Want businessexecutives zijn niet per se geïnteresseerd in de vraag welke technologie er gekozen moet worden. Dat heb ik bijvoorbeeld pas gemerkt in een gesprek met commissarissen van grote bedrijven. Zij willen weten wat een oplossing hen zakelijk oplevert. Zij willen dat technologie bijdraagt aan het verhogen van de omzet. Dat is wat zij verwachten van hun CIO.”

Turbulentie
Naast de positieve trend van de voortgaande businesstransformatie onderscheidt hij ook een aantal negatieve trends, die wel grote impact hebben op organisaties. “We zien natuurlijk ook dat bedrijven te maken hebben met tegenwind, zoals de pandemie waarvan de gevolgen nog niet weg zijn en de oorlog in Oekraïne. Dat zorgt voor turbulentie op de markt, die we onder meer zien leiden tot meer focus op kosten. Dat blijkt onder meer uit recente marktonderzoeken, die wijzen op een lagere groei van de IT-budgetten dan vorig jaar.”

Aan de andere kant is er vaak ook weer sprake van nieuwe investeringen. “Dat zien we bijvoorbeeld op het gebied van de supply chain. Dat is voor veel bedrijven de kern van hun business. Maar juist in de supply chain zien we heel veel disruptie optreden. Dat geldt voor ongeveer driekwart van alle bedrijven en dat kan heel ingrijpend en omzet verlagend zijn.”

Resilient
Waar bedrijven dus naar op zoek zijn is een resilient supply chain. “Ze willen snel kunnen inspelen op veranderingen in de markt, en op dit moment realiseren veel bedrijven zich dat ze daar niet toe in staat zijn. Wij krijgen momenteel dus heel veel vragen over supply chain-oplossingen, waarbij wij het hele end-to-end proces met ons portfolio kunnen invullen met een geïntegreerd platform.”

“RISE with SAP helpt klanten om met wat ze in alle jaren hebben opgebouwd toch naar de cloud te kunnen en om vandaaruit meer mogelijkheden te krijgen om te optimaliseren en nieuwe innovaties toe te passen. Onze software heeft door de jaren heen altijd centraal gestaan bij de transformatie van organisaties, of het nu op het gebied van finance, HR, logistiek of iets anders is. Door de cloud kunnen klanten die transformatie nu versnellen.”

“De uitdaging voor hen zit in het faciliteren van die transformatie. De cloud op een goede manier gebruiken kost tijd en vraagt om expertise, maar dat is niet de kerncompetentie van organisaties. Ze willen zich focussen op de businesstransformatie. Met RISE with SAP helpen we ze met transformeren, zoals we altijd al deden, maar dan in een cloudwereld.”

Strategie
“We willen dat klanten hun SAP-applicaties zo efficiënt mogelijk kunnen draaien, om zo te kunnen innoveren in hun businessmodellen. Daarmee zijn wij een strategische partner, waarbij we onze kennis van de markt kunnen inbrengen. Ook onze partners spelen daarin een belangrijke rol. Het formuleren van de business case gaat over veel meer dan alleen kosten. En steeds meer CIO’s zien ons ook als die strategische partner. De vertaalslag naar technologie volgt dan in een later stadium.”

“We werken met onze klanten aan een roadmap waar diverse partners bij betrokken zijn, zoals hyperscalers. Met een dergelijke samenwerking krijg je de beste resultaten. Dan gaan IT-trends een rol spelen. Cybersecurity bijvoorbeeld is cruciaal, voor CIO’s staat dat onverminderd hoog op de agenda. Voor ons betekent dit dat we volledig verantwoordelijk zijn voor de security, en moeten we onze klanten het vertrouwen kunnen geven dat de data veilig is.”

Platform
Een andere trend die hoog op de agenda staat is sustainability. “Dat is eigenlijk een businesstrend, maar we zien dat dit vrijwel altijd bij de CIO terechtkomt omdat iedereen wil kunnen laten zien dat er gewerkt wordt aan sustainability. Maar vrijwel niemand heeft de volledige visibiliteit, en dat is eigenlijk een dataverhaal waar mensen een dashboard voor willen hebben.”

Dit alles past in de overkoepelende trend dat bedrijven steeds meer technologie gaan outsourcen. “Organisaties hebben een goed platform nodig, en dat kunnen wij onder meer voor hen bieden met de businessmodellen die we daarop kunnen bouwen, inclusief de verantwoordelijkheid voor de technische lagen.”