>
Man staande op het strand voorzich uitkijkend ter illustratie van Procurement trends

Procurement trends voor 2023: wees voorbereid op het onverwachte

De tijd dat inkooporganisaties relatief zorgeloos hun werk konden doen ligt ver achter ons. De pandemie en de mondiale politieke en economische onrust tonen aan dat alles wat je vandaag bedacht hebt, morgen anders kan zijn. Hoe je daar het beste mee om kan gaan, schetsen wij in dit blog over de procurement trends voor 2023.

Om overeind te blijven in deze tijd moet je als procurement professional flexibel én voorbereid zijn. Je moet oog hebben voor de wereld om je heen, verder kijken dan je eigen organisatie en tegelijk rekening houden met veranderingen. Dit vatten we samen in vijf belangrijke procurement trends.

 

1. Van kostenbesparing naar kostenmanagement

Is kostenbesparing nog steeds het toverwoord binnen je organisatie? Of houd je als inkooporganisatie krampachtig vast aan de inkoopprijzen van de afgelopen jaren? Stop daarmee. Dat klinkt misschien gek omdat zo goedkoop mogelijk inkopen jarenlang bovenaan de agenda van veel CPO’s stond. Maar feit is dat alles, van grondstoffen tot (eind-)producten en diensten, duurder geworden is. Ook zijn er regelmatig onverwachte verstoringen in de aanvoer. Wie in deze tijd zijn leverancier blijft pushen voor lagere prijzen, raakt deze leverancier hoogstwaarschijnlijk kwijt.

Focus daarom niet puur op kostenbesparing en het verlagen van de inkoopkosten, maar verschuif de focus naar kostenmanagement. Verlies de realiteit niet uit het oog en pas je proces daarop aan. De beste en meest duurzame prijsstructuren ontstaan vanuit een nauwe en respectvolle samenwerking met je leverancier.

2. Risicomanagement als continu proces

Risicomanagement heeft altijd deel uitgemaakt van het inkoopproces. Nieuw is het niet, maar het belang ervan is wel drastisch toegenomen. Simpelweg omdat bijvoorbeeld corona heeft laten zien dat de wereld in korte tijd helemaal op zijn kop kan worden gezet. En we zien een vergelijkbare verstoring door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Was

je afhankelijk van ‘die ene’ leverancier in China of klant in Rusland? Dan kan je organisatie in één klap volledig zijn ontwricht.

Voorheen volstond het om periodiek een risicoanalyse te maken voor een specifiek punt van zorg en dit rapport dan ergens in een la te leggen. Maar door alle complexe externe factoren die nu in je organisatie sluipen, moet risicomanagement een doorlopend en bedrijfsbreed proces zijn. Het is geen optie om uit te gaan van de wereld van vandaag en erop te rekenen dat dit zo blijft. Om klaar te zijn voor onverwachte veranderingen moet je als procurement organisatie een volwaardig risicomanagementsysteem omarmen, dat voortdurend informatie uit de markt haalt. Risicomanagement verandert daarmee van een periodiek naar een continu proces. Niemand kan voorspellen wat er precies gáát gebeuren, maar als organisatie moet je erop voorbereid zijn om actie te ondernemen.

3. Verantwoordelijkheid nemen voor je hele supply chain

Je kent je leverancier. Maar zeg eens eerlijk: ken je ook alle toeleveranciers van je leverancier? En de werkomstandigheden op alle plekken waar een grote of kleine bijdrage geleverd wordt aan het product dat jouw organisatie op de markt brengt? Als het antwoord op die vraag ‘nee’ is, is het zaak om daar zo snel mogelijk werk van te maken.

Social media heeft de maatschappij voorgoed veranderd. Als bekend wordt dat er ergens in jouw supply chain een probleem zit, denk aan arbeidsomstandigheden of duurzaamheid, kan dit razendsnel een trending topic worden en enorme schade aanrichten aan je merk, product of imago. En dus is het zaak om niet verrast te kúnnen worden door negatieve berichtgeving. Dat kan alleen door nog meer aandacht te schenken aan, en verantwoordelijkheid te nemen voor je volledige supply chain. Ken je keten van begin tot eind en zorg dat je eventuele bottlenecks opmerkt en oplost, voordat ze als een boemerang terugkomen.

4. Grenzen verleggen voor een duurzame wereld

Hoewel duurzaamheid al jaren een belangrijk thema is, zijn er nog steeds organisaties die afwachten. Ze nemen alleen de maatregelen die strikt noodzakelijk zijn en laten processen en inkoopmethodes zo veel mogelijk hetzelfde. Maar de winnaars van morgen zijn de organisaties die vandaag grenzen verleggen op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

Ja, de keuze voor duurzaamheid kan op korte termijn gevolgen hebben voor je markt. Denk aan een boer die overstapt op biologische producten. Misschien moet je een aantal jaar overbruggen voordat je hiermee de massa bereikt. Maar de stap richting de nieuwe toekomst moet worden gezet. Het besef dat we zuinig moeten zijn op de wereld dringt overal door. Klanten verwachten steeds meer transparantie over de ESG-footprint (Environment, Social en Governance) van je product of dienst. Wie nu vooroploopt op het gebied van procurement trends pakt een voorsprong die over een aantal jaar goud waard kan zijn voor je bedrijf, en voor de wereld.

Dit is volgens ons alleen mogelijk als je organisatie een strategie volgt die volledig gericht is de duurzaamheid van mensen.

5. Upskill je personeel

Als procurement professional hoef je natuurlijk niet op de stoel van je HR-manager of CHRO te gaan zitten. Toch kan je een belangrijke rol spelen door je personeelsbestand naar een hoger niveau te tillen.

Goede mensen zijn tegenwoordig schaars. Daarom moet je als werkgever zuinig zijn op de kwaliteit die je in huis hebt. Blijf uitdagingen bieden en gebruik je goede mensen niet voor werk dat geautomatiseerd kan. Veel taken die te maken hebben met orderverwerking of facturatie kunnen worden gedigitaliseerd en geautomatiseerd. Daarmee voorkom je menselijke fouten bij deze administratieve processen en neemt de hoeveelheid handmatig werk af. Bovendien kan je je personeel upskillen en doorschuiven naar strategische processen, waar ze meer waarde hebben. Zo groei je naar een organisatie waarin standaardprocessen niet meer met de hand uitgevoerd worden. Een dergelijke strategische omslag levert je proactieve en toegewijde medewerkers op.

Dezelfde thema’s, andere urgentie. Zijn de genoemde procurement trends nieuw of revolutionair? Niet helemaal. Veel thema’s stonden de afgelopen jaren ook al op de agenda. Wat wél veranderd is, is de urgentie en complexiteit.

Een aantal jaar geleden kwam je er als organisatie nog mee weg om alleen binnen de vier muren van je bedrijf te kijken, of om een deel van je supply chain als blinde vlek te beschouwen. Van de stabiliteit van toen is nu weinig meer over. Beschouw de recente globale ontwikkelingen dan ook als een wake up-call. Niemand weet wat de volgende dag brengt. Maar veranderingen zijn aanstaande en zullen door de wet worden vastgelegd. De regelgeving met betrekking tot ESG verandert snel. Meer dan 15 landen hebben regelgeving op het gebied van mensenrechten en sociale verantwoordelijkheid ingevoerd of overwegen deze. Verwacht wordt dat de EU binnenkort strengere mensenrechten- en duurzaamheidswetgeving zal opstellen. In Duitsland is dit recent al gebeurd met de Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, een wet die organisaties verplicht stelt om te voldoen aan due diligence-eisen. Ontdek hoe SAP kan helpen met behulp van de procurement trends.

Samengevat;

  1. Beoordeel of je organisatie er klaar voor is om adequaat te reageren op voortdurende externe bewegingen. Doe dit samen met je leveranciers. Dat is de sleutel naar kostenmanagement.
  2. Maak van risicomanagement een voortdurend en bedrijfsbreed proces en bereid actieplannen voor die gevoed zijn door data.
  3. Beschouw je leveranciers als zakenpartners. Zorg dat je je leveranciers en toeleveranciers kent, en weet welke bijdrage ze leveren aan je business en de footprint van je product of dienst.
  4. Maak een ESG-plan om binnen je organisatie meer bewustwording te creëren om een positieve bijdrage te leveren aan de wereld.
  5. Grijp iedere kans om operationele processen te automatiseren. Upskill je personeel, zodat ze van grote waarde zijn voor je organisatie.

 

“It doesn’t make sense to hire smart people and then tell them what to do; we hire smart people so they can tell us what to do.”

– Steve Jobs (Co-founder, Apple)

Is jouw procurement organisatie klaar voor het onverwachte? Ontdek tijdens de SAP Discovery Day for Procurement hoe SAP kan helpen. Hét evenement waar klantverhalen en innovatie binnen procurement centraal staan. Registreer je via de onderstaande button!

 

Meld je hier aan voor de Procurement Discovery Day