Utvikling mot sirkularitet

Hvorfor intelligente organisasjoner kommer til å lede oss til sairkulær økonomi

Hvorfor intelligente organisasjoner kommer til å lede oss til sirkulær økonomi

Hvis vi definerer intelligens som “evnen til å lære, dedusere, bruke intuisjon og innovere”, virker det kanskje i utgangspunktet ikke logisk å bruke termen om en organisasjon.

Men en organisasjon er veldig like et menneske på et grunnleggende nivå. Du har ledelsen, som er hjernen og gjør det meste av tenkingen, og du har arbeiderne, som er kroppen og tolker og utfører kommandoene.

Menneskelig intelligens er resultatet av et utall komplekse og uavhengige systemer som har utviklet seg over tid for å styre kropp, sinn og det komplekse miljøet rundt oss.

Virksomheter ønsker å gjøre det samme.

Da SAP Insights forskningssenter gjennomførte en spørreundersøkelse i over 2800 bedrifter om hvordan de gjør det i opplevelsesøkonomien, skilte et delsett med bedrifter seg ut i fremdriften mot menneskeaktig intelligens. Disse organisasjonene kalles sammenkoblerne og mestrer evnen til å konkurrere basert på hvor bra de føler, tenker og reagerer på en menneskeaktig måte (se rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters).

Ved hjelp av intelligent teknologi som maskinlæring og KI samler og analyserer de mye data om følelser, holdninger og atferd hos kunder, ansatte, forhandlere og alle andre de er i kontakt med. Utstyrt med innsikten fra denne erfaringsdataen er de bedre rustet til å reagere på endrende forhold på en rask, fleksibel og intuitiv måte – på samme måte som mennesker.

Komponentene som er nødvendige for at organisasjonen skal ha tilsvarende ekte intelligens – ikke bare teknologi, men erfaringsstyring, forretningsprosesser, forretningsmodeller, målingssystemer og mer – kommer endelig sammen. For å ta neste trinn må organisasjonene kombinere disse aktiveringskomponentene i et system som gir maksimal verdiskaping – ikke bare én gang, men gjentatte ganger over tid.

Utvikling mot sirkularitet

De fleste organisasjoner sitter fast i silo-tenkning. Dette stammer fra tankegang fra den industrielle epoken og organisasjondesign. Da det var lite informasjon og det var vanskelig å dele, var det logisk å bryte organisasjonen ned i enkle enheter.

Men det er ikke slik mennesker fungerer. Hjernen og kroppen kommuniserer stadig via selvjusterende tilbakemeldingssløyfer som holder hele systemet i gang på et høyt nivå når det gjelder ressurseffektivitet. Vi bruker og gjenbruker de interne ressursene hele tiden: vi har et naturlig sirkelsystem.

KI og maskinlæring gir denne samme typen styring til organisasjoner. De er integrative og samler masse data fra hele organisasjonen og den eksterne verdenen  for effektive analyser. Organisasjoner lærer å se hvor verdien lekker ut av systemet og utvikler måter å gjenvinne og optimalisere disse ressursene i stedet for å la dem gå til spille. Og ikke bare innenfor organisasjonens fire vegger, men også i det større globale økonomiske økosystemet, som de stadig er mer forbundet med.

Med andre ord: ved å ta i bruk systemtenking og intelligent teknologi er organisasjoner uunngåelig på vei mot sirkulær økonomi. Og jo mer intelligente disse organisasjonene blir, jo mer uunngåelig er det at vi beveger os fra en lineær økonomi mot en sirkulær økonomi.

Les mer om å gå vekk fra silo-tenkning og gå over til opplevelsesøkonomi ved å lese rapporten 4 Traits of Experience Economy Masters fra SAP Insights forskningssenter.