>

Vil du ha bedre råd enn din smarteste kollega kan gi deg?

Som Europas ledende leverandør av ERP-systemer har SAP også tatt en naturlig posisjon i bresjen for bruk av ny teknologi. Mens generativ AI har tatt verden med storm, har selskapet utviklet Joule – en generativ AI-assistent som kan gi deg bedre veiledning enn selv din mest erfarne kollega.

– AI er en banebrytende teknologi. Vi vil gjerne hjelpe kundene våre med å ta i bruk potensialet kunstig intelligens har, sier Martin Heinig, Head of New Ventures & Technologies  i SAP.

Selskapet har utviklet forretningsprogramvare siden 1972 med ressursplanlegging som hovedfokus. Gjennom årene har løsningene bredt seg til å omfatte HR, Finans, CRM, Supply Chain og flere andre områder som berører de fleste bedrifter.

Og nettopp behovet for å knytte sammen ulike områder innad i en bedrift har vært utgangspunktet for utviklingen av SAPs nyeste satsing, AI-assistenten Joule.

Martin Heinig, Head of New Ventures & Technologies i SAP (foto: Marianne Maroni, Finansavisen)

I motsetning til en vanlig chatbot som kun kan gi opplærte svar, kan man interagere med Joule. Assistenten kan både gi svar på oppfølgingsspørsmål og komme med løsningsforslag, og vil kunne korte ned lange prosesser som vanligvis ville krevd en rekke ledd.

– Joule kommer ikke til å erstatte kollegaer, istedenfor er formålet at den skal forsterke de ansatte. Man får en assistent, eller co-pilot, til daglige oppgaver, som kan hjelpe deg å automatisere en rekke prosesser. En tidsbesparer, rett og slett, forteller Heinig.

Med ambisjoner om å bli verdensledende leverandør av AI for selskaper innen 2025 tar Joule en sentral plass i SAPs videre strategi. Heinig er tydelig på virkningen Joule vil ha for kundenes selskaper:

– Det vil endre flere deler av bedriften. Joule kan besvare spørsmål, i tillegg til å være behjelpelig på utviklersiden og å hjelpe til med å lage programvarefunksjoner raskere.

Høye ambisjoner

Også Marius Vetter, administrerende direktør i SAP Norge, har stor tro på den nye AI-satsingen, som vil kunne forandre bedriftene som samtlige nordmenn er i kontakt med hver eneste dag.

– Alle er i kontakt med SAP hver eneste dag – fra du står opp om morgenen og lager frokost, til du tar bussen, bruker mobilen din, når du handler på butikken og når du legger deg om kvelden, forteller Vetter.

Marius Vetter, Managing Director SAP Norge (foto: Marianne Maroni, Finansavisen)

De fleste av landets aller største virksomheter bruker forretningssystemer fra SAP, som er markedsleder i Norge. Så mye som 87 prosent av verdens handel kommer fra SAPs kunder, og 77 prosent av verdens transaksjoner knyttes til SAP.

Men bedriften leverer også løsninger til små og mellomstore selskaper, og har et eget vekstprogram rettet mot start-ups. Så mye som 80 prosent av SAPs kunder er mellomstore virksomheter.

– Vi har jobbet med AI i veldig mange år og ønsker å levere robuste, kundevennlige løsninger til både store og små bedrifter. Utfordringen med AI har vært at man har trengt tung kompetanse på det selv –  frem til nå. Generativ AI er langt mer anvendelig for folk flest, sier Vetter.

Stor innvirkning

SAPs visjon for Joule er at ansatte skal kunne bruke AI-assistenten som en kollega, som sitter på all informasjonen som samtlige andre kolleger har. Informasjonsinnhenting som vanligvis kan ha tatt flere dager eller uker, kan oppnås på et øyeblikk med Joule.

– Vanligvis må man først gå til en kollega for å få noe informasjon der, og så til en annen for å finne andre data der. Deretter må du kanskje til både en tredje og fjerde kollega, inn i ulike systemer og dashboards for å finne rapporter, og deretter lage en presentasjon for å si noe om tallene. Nå kan man bare spørre Joule, så man sparer utrolig mye tid, forteller Vetter.

AI-assistenten kan svare på konkrete spørsmål som eksempelvis salgstall for siste kvartal i en spesifikk region. Når Joule deler tallene kan man stille ytterligere oppfølgingsspørsmål om eventuelle avvik, om det er solgt mer eller mindre enn forventet, og hva som er årsaken.

– Vi er i en tidlig fase, men Joule virker og blir lansert innenfor stort sett alle løsningene vi har, forteller Vetter.

SAP lanserer Joule – en ny generativ AI-assistent

 

AI-assistenten fungerer med generell tilgjengelighet fra slutten av november for SAP SuccessFactors og SAP Start (inngangspunkt for SAPs skyløsninger). S/4 Cloud (offentlig) på veikart for februar 2024 hvor CX, Ariba og BTP følger.

Enorme tidsbesparelser

Til tross for at Vetter mener AI har kommet for å bli, tror han ikke folk blir arbeidsledige med det første. Derimot mener han det kommer til å bli behov for en ny tilnærming til utdanning og arbeid.

– Virksomheter er nødt til å tenke annerledes. Før var det sånn at man utdannet seg, kom seg i arbeid, og kanskje byttet jobb et par ganger i løpet av karrieren. Nå må man i større grad utdanne seg selv på nytt gjennom karrieren, enten ved å gå tilbake på skolebenken eller ved at bedriften tilrettelegger for utvikling, sier Vetter.

– Det er ikke sånn at bedrifter kommer til å si opp de ansatte fordi AI kan gjøre all jobben. De kommer fortsatt til å trenge folk, men kanskje på en litt annen måte.

Han peker på lignende nyvinninger som i sin tid forenklet prosesser og skapte nye behov i arbeidsmarkedet.

– Informasjonsinnhenting var en lang prosess før. Man måtte til biblioteket og hente bøker, kanskje henvende deg til forskere – mens nå kan du gjøre et kjapt søk på internett.

Nye utfordringer

Det er ikke sånn at bedrifter kommer til å si opp de ansatte fordi AI kan gjøre all jobben. De kommer fortsatt til å trenge folk, men kanskje på en annen måte.

På samme måte bruker SAPs AI-assistent data som allerede ligger i forretningssystemet, og kombinerer det med data som ligger utenfor bedriftens systemer.

– Dataene er jo der, men vi har ikke klart å utnytte det på samme måte før. Den generative AI-delen kan tolke dataene og komme med det mest sannsynlige svaret, som gjør at vi er i stand til å interagere med den, sier Vetter.

Marius Vetter, Managing Director SAP Norge
(foto: Marianne Maroni, Finansavisen)

Den kunstige intelligensen tar i bruk benchmarkdata for å evaluere bedriftens prosesser, og kan på den måten identifisere hvor problemene ligger og hvilke områder som kan forbedres. Man kan også se hvordan bedriften gjør det sammenlignet med andre virksomheter.

– Alle bedrifter har en rekke prosesser, men er de organisert på best mulig måte for å være mest effektive? Noen av prosessene man driver med i organisasjonen er kanskje opp mot 20 år gamle, og da er det på tide å fornye seg. Da kan man spørre Joule om forslag til forbedringer, forklarer Vetter.

Oppdager forbedringspotensiale

Kunstig intelligens er ikke gratis, verken i kroner eller for miljøet. Derfor har SAP lagt tydelige føringer for hvordan AI-bruken skal være så bærekraftig som mulig, ved å unngå unødvendig bruk av strøm og større datasentre for å takle mengden datakraft som kreves.

– SAP koder og lager programvare som ser etter måter som gjør at vi kan bruke mindre datakraft, forteller Vetter.

Han er tydelig på hvilken posisjon kunstig intelligens kommer til å ha i tiden som kommer.

– AI er en naturlig del av fremtiden. De færreste kan forestille seg en dag uten internett eller mobil, og jeg tror AI kommer til å bli en like stor selvfølgelighet for mange fremover.

 

Originally published in Finansavisen on 20 November 2023.