>

FREYR Battery planlegger å kjøre globale Battery Cell Gigafactories på SAP S/4HANA Cloud

FREYR Battery («FREYR») er en utvikler av ren, neste generasjons battericellproduksjonskapasitet. Selskapet er notert på New York Stock Exchange (NYSE:FREY) og arbeider med å bygge store gigafabrikker i Norge og USA. Visjonen er å levere rene batteriløsninger i industriell skala for å redusere globale utslipp.

FREYR har valgt den skybaserte plattformen SAP S/4HANA og samarbeider med SAPs inngående bransjeeksperter for å akselerere planene.

– Vår visjon er å produsere rene battericeller for å akselerere dekarboniseringen av energi- og transportsystemer globalt. Valget av SAP S/4HANA Cloud har vært et strategisk skritt for FREYR. SAP S/4HANA Cloud er et enkelt å implementere system som har blitt godt mottatt av våre finans- og operasjonsteam, sier William Dennett, Chief Digital Officer i FREYR.

FREYR Battery er en GROW with SAP ”for scaleups” kunde, og bruker SAP S/4HANA Cloud, offentlig utgave for finansoperasjoner og produksjon i sine planlagte giga-fabrikker. Premium engasjementstjenester har spilt en nøkkelrolle i implementeringen og adopsjon av løsninger. SAP støtter et helhetlig ende-til-ende syn over batteriproduksjonsprosesser og hvordan FREYR best kan optimalisere sine ressurser – fra gruvedrift til resirkulering.

FREYR har mulighet til å utnytte SAPs beste praksis og eksisterende out-of-the-box forretningsprosesser. Dette gir selskapet muligheten til å utvikle seg organisk og gradvis legge til SAP-funksjonalitet i sin verktøykassen.

Drevet av billig vann- og vindkraft, designer og produserer FREYR høy tetthet og kostnadskonkurrente litiumionbatterier med redusert karbonavtrykk for de raskt voksende globale markedene for elektrisk mobilitet, stasjonær energilagring, marine og luftfartsapplikasjoner.

Giga-Arctic-initial-phase-concept 2

FREYR har begynt å bygge den første av sine planlagte fabrikker i Mo i Rana, Norge, og kunngjorde potensiell utvikling av industriell produksjon av battericeller i USA.

Mer informasjon om FREYR Battery er tilgjengelig her: www.freyrbattery.com

 

In English:

FREYR Battery Plans to Run Global Battery Cell Gigafactories on SAP S/4HANA Cloud

FREYR Battery(“FREYR”) is a developer of clean, next-generation battery cell production capacity. The company is listed on the New York Stock Exchange (NYSE:FREY) and working on building large gigafactories in Norway and the United States. The vision is to provide industrial scale clean battery solutions to reduce global emissions. FREYR has selected the cloud-based platform SAP S/4HANA and is working with SAP’s in-depth industry experts to accelerate its plans.

“Our vision is to produce clean battery cells to accelerate the decarbonization of energy and transportation systems globally. Choosing SAP S/4HANA Cloud has been a strategic move for FREYR. SAP S/4HANA Cloud is an easy to implement system that has been well received by our finance and operations teams,” says William Dennett, Chief Digital Officer at FREYR.

FREYR Battery is a GROW with SAP ”for scaleups” customer, and uses SAP S/4HANA Cloud, public edition for finance operations and manufacturing in their planned giga factories. Premium engagement services have played a key role in the implementation and adoption of solutions. SAP supports an end-to-end view on battery manufacturing processes and how FREYR can best optimize their resources – from mining to recycling.

FREYR has an option to utilize SAP best practices and pre-existing out-of-the-box business processes. That gives the Company the ability to develop organically and gradually add SAP functionality to their toolbox.

Fueled by low-cost hydro and wind energy, FREYR designs and manufactures high-density and cost competitive lithium-ion batteries with a reduced carbon footprint for the rapidly growing global markets for electric mobility, stationary energy storage, marine and aviation applications.

FREYR has commenced building the first of its planned factories in Mo i Rana, Norway and announced potential development of industrial scale battery cell production in the United States.

More information about FREYR Battery is available here: www.freyrbattery.com