>

Den grønne linje er det tredje måltallet for suksess, inntekt og økonomisk profitt er ikke nok

Arbeidstakere, kunder, leverandører og investorer ønsker å bruke tid på organisasjoner som også tar tak i de viktige utfordringene som verden står ovenfor; miljømessig, økonomisk og sosialt.

Særlig når det gjelder utslipp av klimagasser er det gode muligheter for å enes om felles standarder for måling. Tilgang på ny teknologi som automatisk måler karbonutslipp for reiser, kontorbygg og varer som flyttes er like om hjørnet. La oss bruke muligheten til å prioritere å måle den grønne linje som det tredje viktige måltallet for suksess.

FNs bærekraftsmål er en felles referanse for målingen av samfunnsmessig påvirkning. Virksomheter kan bruke disse retningslinjene og definere dem om til praktiske mål og prioriteringer. Men hvordan skal vi enes om prioriteringene og hvordan skal vi følge dette opp?

I SAP er prosjektet Climate 21 en av de viktigste prioritetene for utviklingsavdelingen som skaper ny programvare. Prosjektet går ut på å legge til karbonutslipp som en tredje dimensjon som måles av programvaren ved alle forretningsmessige hendelser. Mange bedrifter har allerede kommet langt i å måle sine miljøutslipp. Utfordringen nå er å standardisere disse målingene slik at vi kan sammenligne, koordinere og diskutere. Målingen av utslipp bør foregå i alle deler av verdikjeden og knyttet til det mest detaljerte nivået av hendelser, en vare som flytter seg, en kvadratmeter kontorbygg i bruk, en kilometer reisevei som benyttes av en ansatt. Algoritmer og kunstig intelligens kan kontinuerlig overvåke data på laveste nivå, hente, matche, sammenligne og bruke. I situasjoner der det er manglende grunndata kan vi også med basis i øvrig datagrunnlag gjøre estimater.

Når vi har tilgang på detaljert informasjon om uslipp kan vi bruke den til å ta beslutninger for å redusere utslippene. Beslutninger kan tas med basis i den grønne linje, påvirkning kan styres i realtid. Virksomheter som lykkes i å måle, synliggjøre og lede med basis i den grønne linje tror vi vil få et konkurransefortrinn. La oss sammen delta i dialog og samarbeid om å fremme den grønne linje som det tredje måltall på suksess.

 

av Astrid Thommesen Sæbø, CFO hos SAP Norge