>

Innsikt gir effektive forretningsprosesser

Digitalisering står sentralt for å være konkurransedyktig i dagens globale marked. Selskaper kan oppnå stor effekt ved å digitalisere manuelle og tidkrevende forretningsprosesser.

Mange selskaper har i dag flere manuelle prosesser som potensielt kan skape forsinkelser i interne og eksterne leveranser, samt være kilde til kostbare feil i selskapet. Å gjøre en grundig analyse av selskapets eksisterende forretningsprosesser danner et viktig grunnlag for å starte med selve digitaliseringen av prosessene. Det er viktig å forstå hvordan prosessene fungerer i praksis for å vurdere potensielle forbedringer. Det er også nødvendig å implementere gode måleverktøy som gjør det mulig å måle effekten av endringene som iverksettes. SAP har sett viktigheten av nettopp dette.

– For oss i SAP er det viktig å kunne tilby løsninger som hjelper våre kunder med å takle fremtidige utfordringer. En viktig del av denne reisen er å forstå forretningsprosessene i et selskap på best mulig måte. Vi lever i en tid med raske skifter og prosesser må derfor enkelt kunne tilpasses behov i stadig endring, sier Stefano Holguin, Country Manager SAP Norge

Får å få til dette er det viktig å ha en tydelig oversikt over alle forretningsprosesser i selskapet. Oversikten må vise hvordan hver enkelt prosess fungerer, og hvor det er behov for endringer og tilpasninger for å nå kortsiktige og langsiktige mål.

Business Process Intelligence er avgjørende for effektivisering

Business process intelligence (BPI) er avgjørende for å analysere flere forretningsprosesser samtidig. BPI er ett viktig satsningsområde for SAP og under SAP SAPPHIRE annonserte SAP en ny dimensjon til sin portefølje av BPI-løsninger. Etter SAPs nylige oppkjøp av Signavio kombineres nå innsikt og analyseløsninger fra SAP med Signavios ekspertise innen prosessintelligens. I tillegg til den enorme mengden data SAPs løsninger allerede har tilgang til tilbys nå løsninger som gjør det mulig å effektivisere forretningsprosesser. Dette er svært nyttig for selskaper som har opparbeidet seg høy teknisk gjeld og som nå står ovenfor en digital transformasjon.

SAP lanserer ny BPI-løsning

I lys av oppkjøpet av Signavio lanseres SAP Process Insights i løpet av høsten 2021. Løsningen genererer dynamiske rapporter om effektivitet og gir en status på eksisterende forretningsprosesser i sanntid. Dette er informasjon som styrker beslutningsgrunnlaget i store og viktige prosesser.

Med denne kunnskapen kan selskaper enkelt analysere og sammenligne egen utvikling mot over 300 KPIer som er oppdatert mot data fra SAPs kunder over hele verden. En automatisert visualisering av dataene som prosessen genererer gir et tydelig bilde på hvordan driften av et selskap faktisk fungerer. I samspill med å kontinuerlig overvåke prosessytelse kan selskaper gjøre det lettere å samarbeide på tvers av avdelinger og møte kundens forventninger mer effektivt enn før.

– Vi i SAP ønsker å gi våre kunder mulighet til å prøve våre BPI-løsninger, og i den forbindelse gir vi noen selskaper fri tilgang til løsningene i 6 måneder. I samarbeid med partnere kan vi også bistå med implementeringen for å hjelpe våre kunder med å bruke løsningene på best mulig måte, avslutter Holguin.

Ta kontakt med oss i SAP Norge om du ønsker å vite mer.