>

Entra ASA har valgt SAP SuccessFactors for å digitalisere og samle sine HR prosesser. Løsningen er implementert av Zalaris ASA.

Som ett av Norges ledende eiendomsselskaper tilbyr Entra ASA miljøledende og fleksible kontorbygg med sentral beliggenhet og høy kvalitet. De har 200 ansatte, fordelt på hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Prosjektet er en viktig milepæl i den digitale transformasjonen av Entra, som har som mål å forene og digitalisere deres HR-forretningsprosesser. Implementeringsprosjektet har gått live med SuccessFactors Employee Central, On/Offboarding, Performance & Goals og Learning, alt fullt integrert med Zalaris PeopleHub som inkluderer Zalaris Cloud Payroll, tids- og reiseadministrasjonsløsninger.

– Totalt sett et vellykket prosjekt for Entra som støtter organisasjonen med brukervennlige ansatteprosesser, og gir HR masterdata som bidrar til et bedre beslutningsgrunnlag for å støtte virksomheten. I tillegg opplever vi at den fullt integrerte plattformen har forbedret GDPR-praksis og sikker behandling av ansattes data», sier Kristine Hilberg, Direktør for HR og organisasjon hos Entra ASA.

– Vi er veldig stolte av å få Entra som en del av vår raskt voksende SuccessFactors familie i Norge. Det å støtte Entra med en fullstendig digitalisering av HR-prosessene er nok et eksempel på hvordan vi i samarbeid med våre lokale partnere hjelper både små og store virksomheter med å transformere HR-funksjonen med en moderne ansattopplevelse i én integrert kostnadseffektiv løsning , sier Jens Conradi, Head of SAP SuccessFactors Nordic and Baltics i meldingen.