>

Coor investerer i et nytt nordisk HR-system fra SAP

Coor er en av Nordens ledende leverandører innen facility management. Facility management er alle tjenester knyttet til service og forvaltning av eiendommer, anlegg og arbeidsplasser.

Coor, som er notert på Stockholmsbørsen, har startet en endringsreise innen HR for å kunne jobbe på samme måte i alle land.

Grunnmuren for omstillingen er et nytt skybasert HR-system fra SAP SuccessFactors – og sammen med konsulentselskapet Effective People er det nå travelt i organisasjonen i forkant av lanseringen senere i år.

– Dette er et prosjekt som vil berøre alle i Coor. Derfor ønsket vi å få en veletablert løsning som allerede er på markedet, slik at vi kan lære av andres erfaringer og unngå å finne opp hjulet på nytt, sier Johan Gustafsson, strategisk prosjektleder i Coor.

Coors forretningsidé er å ivareta kundenes servicedrift slik at de i stedet kan fokusere på det de er best på. Blant kundene er et stort antall store og små bedrifter og offentlige organisasjoner i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland og Belgia.

Selskapet ble startet i 1998 og siden 2015 har selskapet vært notert på Nasdaq Stockholm-børsen. Coor har cirka 12 300 ansatte og en omsetning på cirka 10,7 milliarder SEK per år.

– I tider med store endringer er det avgjørende for virksomheter å ha riktig systemstøtte for å kunne konsolidere sine prosesser og sikre at ledere og ansatte får de verktøyene de trenger i hverdagen. Vi er veldig glade for at Coor valgte en så fleksibel, omfattende og skybasert HR-plattform som SAP SuccessFactors, sier Omar Mustafa, kundesjef i SAP SuccessFactors.

Prosjektet gjennomføres sammen med konsulentselskapet Effective People, som har lang erfaring med implementering av SAP SuccessFactors over hele verden. Effective People er en SAP Gold Partner og har over 1000 kunder i mer enn 150 land.

Grunnstenen i den nye HR-løsningen er Employee Central, som vil påvirke alle i Coor i en eller annen form. I tillegg har Coor valgt å implementere modulene Onboarding for alle nyansatte og Learning som skal brukes til løpende opplæring.

– Neste år får vi vår første helhetlige plattform for kompetanseutvikling i Coor. Målet er da at alle skal kunne få enklere tilgang til læring, blant annet gjennom mobil-løsninger, sier Johan.

Dette er et eksempel på fordelene med SAP SuccessFactors og hvordan ledere og ansatte i virksomheten vil bli påvirket. Med andre verktøy kan du følge standardiserte prosesser skapt for for eksempel rapportering og produksjon av statistikk – uten manuelle steg og dobbel inntasting av data.

I slutten av mars 2023 lanseres systemet i Norge, og til høsten skal det være tilgjengelig i alle land.

Men før det skal intensivt arbeid med integrasjoner og migrering av data fra dagens systemer gjennomføres. Og ikke minst skal det gjøres en rekke tester med ulike brukergrupper for å fange opp synspunkter på hvordan systemet skal brukes.

– Når vi ruller ut det nye HR-systemet skal det være kjent for alle – ikke bare for ingeniører som satt på kammerset og gjettet hvordan det skulle se ut, sier Johan.