>

SAP lanserer SAP Datasphere og inngår samarbeid med ledende AI-selskaper

SAP lanserer SAP Datasphere som gir kunder enklere tilgang til forretningskritisk data. Dette gjør at selskaper kan ta raskere forretningsbeslutninger. SAP inngår også strategiske partnerskap med Collibra, Confluent, Databricks og DataRobot, som er ledende selskaper innen AI. Sammen med sine nye partnere vil SAP kunne bistå millioner av selskaper med å ta forretningskritiske beslutninger på bakgrunn av enorme datamengder.

Frem til i dag har det vært utfordrende å få tilgang til og bruke data som ligger i forskjellige systemer, hos ulike skyleverandører, dataleverandører eller som ligger i egne systemer. Dette har gjort at kunder må hente data fra opprinnelige kilder og flytte de over til en sentral enhet, noe som gjør at viktig informasjon forsvinner underveis. Samtidig har det kun vært mulig å gjenopprette informasjon gjennom pågående IT-prosjekter og ved manuell håndtering. Med bruk av SAP Datasphere unngår kunder dette. SAP Datasphere gjør at selskaper kan bygge strukturer for sine forretningsdata, hvor all forretningskontekst og logikk er intakt.

– SAP-kunder genererer 87 prosent av verdens handel. SAP-data er en av de mest verdifulle forretningsmidlene til bedrifter. Dette er også en av de viktigste funksjonene i en organisasjon, uansett om du jobber med produksjon, forsyningskjeder, økonomi eller HR. Gjennom våre nye strategiske partnerskap kan vi nå bistå våre kunder på en enkel og sikker måte med å integrere deres SAP-data med data fra tredjepartsapplikasjoner og plattformer. Dette åpner opp for helt ny innsikt og kunnskap, sier Nima Soleimanzadeh, Senior Solution Sales Executive i SAP Norge.

SAP Datasphere gir tilgang til viktig forretningsdata

SAP Datasphere er tilgjengelig fra og med i dag, og ses på som den neste generasjonen av SAP Data Warehouse Cloud. Løsningen gir full tilgang til viktig forretningsdata, og sikrer dermed en enhetlig modell for dataintegrasjon, datakatalogisering, semantisk modellering, datavarehus, dataføderasjon og datavirtualisering. Dette muliggjør en enkel distribusjon av data på tvers i organisasjonen, samtidig som all forretningskontekst og logikk opprettholdes.

SAP Datasphere tar utgangspunkt i SAP Business Technology Platform (BTP), som består av kraftige sikkerhetsfunksjoner knyttet til databasesikkerhet, kryptering og ivaretakelse av gjeldende regelverk. For eksisterende brukere av SAP Data Warehouse Cloud vil det ikke være behov for datamigrering for å ta i bruk SAP Datasphere. Blant de nye funksjonene er datakatalogisering som automatisk oppdager, administrerer og kontrollerer data, forenklet datareplikering for å levere sanntidsdata, og forbedret datamodellering som bevarer all forretningskontekst for data i SAP-applikasjoner.

Det er også ventet at ytterligere funksjoner vil bli lansert for å integrere applikasjoner, og koble data og metadata fra SAPs skyapplikasjoner til SAP Datasphere.

Strategisk samarbeid med AI-selskaper

I tillegg til å kunne bistå millioner av brukere over hele verden med å ta forretningskritiske beslutninger, vil samarbeidet med ledene AI-selskaper gjøre at kunder kan kombinere dataene sine på helt nye måter.

– Alle vil ha tilgang til SAP-data, så samarbeid med teknologileverandører er helt nødvendig for å sikre en helhetlig datastrategi. I dag er normen å ha ulike skyløsninger, flere leverandører og data som lagres både i egne og eksterne systemer. SAP tenker nytt ved å samarbeide med teknologiselskaper, samt å administrere data fra tredjeparter for å imøtekomme kunders behov, sier Dan Vesset, visepresident i IDC og ansvarlig for data- og markedsanalyse.

SAP inngår samarbeid med følgende selskaper:

  • Collibra: Planlegger en tilpasset integrasjonsløsning med SAP som lar kunder bygge strategier for forretningsstyringved hjelp av en komplett datakatalog bestående av informasjon på tvers av hele datalandskapet – både for SAP-data og andre data.
  • Confluent: Planlegger å koble sammen sin plattform for datastrømning, slik at bedrifter får tilgang til verdifull forretningsdata som kan kobles til eksterne applikasjoner i sanntid. Confluents skybaserte løsning er grunnlaget for at sanntidsdata kan bevege seg fritt innad i en organisasjon.
  • Databricks: Kunder kan integrere sine Data Lakehouse med SAP slik at data kan deles og opprettholde semantikken.
  • DataRobot: Gjør det mulig for kunder å bruke multimodale automatiserte maskinlæringsfunksjoner på toppen av SAP Datasphere – uavhengig av hvilken skyplattform de bruker.

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv.

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.

 

Pressekontakt:

Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com