>

Maersk akselererer sin strategiske transformasjon ved hjelp av SAP Business Technology Platform

Maersk er verdens største containerrederi og har gjort store fremskritt i sin digitale transformasjon ved hjelp av SAP Business Technology Platform. Plattformen har skapt et tydelig strategisk fokus, og har bidratt til å akselerere automatiserte forretningsprosesser. Resultatet er økt effektivitet og bedre brukervennlighet.

Maersk har et bredt spekter av forretningsområder som containerfrakt, havneterminaler, logistikk og forsyningskjeder. Selskapet har mer enn 700 fartøy og dekker omtrent 343 havner i over 100 land over hele verden. Strategisk går Maersk nå fra å være et rederi til å bli en komplett leverandør innen distribusjon.

Fra containerfrakt til en komplett leverandør av forsyningskjeder

– Maersk er på vei til å bli en ende-til-ende-leverandør av forsyningskjeder. Dette krever at vi beveger oss inn i andre områder av transportsektoren, inkludert luftfrakt og landtransport, samt lager og distribusjon. I dag går under 10 prosent av leveringskostnadene til sjøtransport. Derfor må vi inn på andre områder for å fortsette å vokse, sier Tapan Dash, Engineering Director, Maersk Technology.

– Maersk har utviklet en plattformbasert modell som bistår med å få fart på transformasjonen. Modellen består av flere ulike digitale plattformer som inneholder en rekke enheter som alle skaper verdier for kunder, leverandører og ansatte. Hver enhet integrerer ulike forretningsfunksjoner, applikasjoner, data og analyser. Maersk har i dag 10-15 ende-til-ende-plattformer for eksempelvis økonomi, fraktordrehåndtering og distribusjonshåndtering.  Vi legger stadig til nye plattformer, og nylig utformet vi en bærekraftsplattform, fortsetter Tapan Dasht.

Designet, bygget og levert av Maersk

Maersk er godt i gang med implementering av SAP S/4HANA Cloud ERP.

– Ideen er å kjøre en standard SAP S/4HANA-løsning, og deretter bruke SAP Business Technology Platform for å understøtte innovasjon. Jeg tror dette er mest optimalt, og hvor vi kan få frem magien, sier Tapan Dash, og fortsetter:

– Vi har hatt stort fokus på insourcing de siste årene. Vi har gått fra rundt 1500 ansatte i teknologiorganisasjonen til nå å ha over 6000 ansatte. I vårt SAP-team var vi bare rundt 35 i 2019, og i 2022 var vi 300. Målet er +550 SAP tech-profiler i 2024, og vi jobber ut fra et konsept vi kaller “designet, bygget og levert av Maersk”.

SAP Business Technology Platform spiller en sentral rolle

SAP Business Technology Platform (SAP BTP) samler data og analyse, kunstig intelligens, applikasjonsutvikling, automatisering og integrasjon i ett enhetlig miljø. Plattformen spiller en sentral rolle i akselerasjonen av Maersks nye helhetlige strategi.

– Teknologi spiller en avgjørende rolle hos Maersk, og er en av de viktigste drivkreftene for transformasjonen. Vi ønsker å forenkle vårt IT-landskap og gjøre det mer fleksibelt. Med SAP Business Technology Platform kan vi effektivisere våre forretningsprosesser og gjøre våre applikasjoner mer smidige. Alle brukere, uansett om de er kunder, leverandører eller ansatte, får nå en mer intuitiv og brukervennlig opplevelse.

Spesielt har Maersk brukt SAP BTP til å utvikle og implementere applikasjoner og løsninger innen områder som:

  • Kundekreditthåndtering: Tidligere var prosessen i stor grad manuell, noe som kunne føre til feil og forsinkelser. Nå bruker Maersk SAP BTP for å automatisere og differensiere prosessen. Løsningen inkluderer en kredittvurdering fra BVD (tredjepart), som er integrert via SAP Cloud Platform Integration. Ved å bruke SAP Fiori-grensesnittet har Maersk opprettet ulike roller, som selger, kredittanalytiker og godkjenner. – Vi har laget en one-stop shop, hvor de ansatte kan logge inn og administrere hele kredittprosessen for kunden, sier Tapan Dash.
  • Håndtere kontoutskrifter fra leverandører: Å avstemme kontoutskrifter fra leverandører er en utfordring for mange selskaper. Maersk brukte SAP BTPs automatiseringslag og intelligent robotprosessautomatisering (SAP iRPA) for å lage automatiserte rutiner for å skanne e-poster og hente ut vedlegg, konvertere ustrukturerte data til strukturerte data, og bygge valideringslogikk inn i reglene i SAP BTP-plattformen. Dette redusere de manuelle prosessene i Maersks fellesservicesentre.
  • Bankgarantier: Tidligere var denne prosessen ganske papirkrevende, og kunne forårsake problemer med datakvaliteten, som igjen førte til forsinkelser. Med SAP BTP, har Maersk fått automatisert prosessen og opprettet to spesifikke roller: søker om bankgaranti og godkjenner. Løsningen inkluderer også integrasjon med eksterne banker.
  • Frigjøring av kundens containervarer: Maersk har også kunder som er fraktkunder, og betaler før lasten slippes. Det er en svært tidssensitiv prosess å sikre at betalingen er mottatt før den skjer og arbeidsflyten går gjennom flere backend-systemer. Gjennom innebygd AI og prosessautomatisering i SAP BTP matches betalingen mot faktura, fraktseddel og containerfrigivelse. Maersk har laget en AI-generert tillitsvurdering som automatisk autoriserer at alt er korrekt. – Ved hjelp av maskinlæringsalgoritmen finner vi så ut hvorfor noe er 70 eller 80 prosent, og hva vi må gjøre for å få det til 100 prosent korrekt. Så den er finjustert basert på den læringen. Vi bruker arbeidsflyten til å få godkjenningsprosessen på plass og fakturaen godkjent slik at containeren eller forsendelsen kan frigis til kunden så raskt som mulig, sier Tapan Dash.
  • Planlegging og analyse: Hele Maersks økonomi, planlegging og analyse flyttes til SAP Analytics Cloud. Det gjør det mulig for Maersk å tilby hele spekteret av finansiell planlegging og analyse, inkludert budsjettering og prognoser. Selvbetjeningsalternativer for planlegging og analyse i over 100 land er til stor hjelp i beslutningstaking med målkort som visualiserer resultater og produktivitet i regioner.

– I Maersk er vi svært glade for den pågående transformasjonen, der teknologien står i sentrum. Vårt mål er å skape forretningsverdi ved å fokusere på kunden, smidige prosesser og høyt medarbeiderengasjement, avslutter Tapan Dash.

Om SAP

SAPs strategi er å hjelpe alle bedrifter med å drive en intelligent, bærekraftig virksomhet. Som markedsleder innen bedriftsprogramvare hjelper vi bedrifter i alle størrelser og innen alle bransjer å yte deres beste: SAP-kunder står for 87 % av den totale globale handelen. Vår teknologi innen maskinlæring, IoT og avanserte analyseteknologier bidrar til å gjøre våre kunder om til intelligente virksomheter. SAP gir medarbeidere og organisasjoner dyp forretningsinnsikt og fremmer samarbeid som hjelper dem å ligge i forkant av konkurrentene. Vi forenkler teknologien for bedrifter, slik at de kan ta i bruk vår programvare slik de selv ønsker- uten avbrytelser. Med vår ende-til-ende portefjølje av applikasjoner og tjenester gjør vi det mulig for private og offentlige kunder på tvers av 25 bransjer globalt å operere lønnsomt, å tilpasse kontinuerlig og å gjøre en forskjell. Med et globalt nettverk av kunder, partnere, ansatte og ledende eksperter, bidrar SAP til en verden som er effektiv i drift og forbedrer menneskers liv.

For mer informasjon besøk www.sap.com/norway og www.sap.com.

Pressekontakt
Ulrika Wass
Head of Nordic & Baltic Communications, SAP
+46 73 827 1074
ulrika.wass@sap.com