>

Gjensidige ruller ut SAP SuccessFactors i Norden

Gjensidige er et nordisk forsikringsselskap som opererer på tvers av Norge, Sverige, Danmark og Baltikum. Med ønske om en fremtidsrettet HR-løsning med fokus på effektive prosesser og brukervennlighet for både ledere, medarbeidere og HR, har de nylig implementert SAP SuccessFactors i hele organisasjonen.

Gjensidige så et tydelig behov for systemstøtte i alle deler av ansattreisen. Av den grunn ønsket selskapet å anskaffe et system som var fremtidsrettet, og hvor man i større grad kunne lage gode prosesser i systemet, men også videreutvikle og kjøpe nye moduler i fremtiden.

Heidi Haugan, leder for HR Digital, forteller at Gjensidige gjennomførte en analytisk prosess for å kvalitetssikre valget av partner.

– Anskaffelsesprosessen i seg selv har gitt oss mye, utover selve implementeringen av nye tekniske løsninger. Vi har gjennomgått prosesser, rutiner og ansvarsfordeling internt, i tillegg til å ha avdekket områder hvor vi kan effektivisere arbeidet vårt ytterligere.

Todelt motivasjon for implementering av nytt HR-system

Valget av SAP SuccessFactors ble basert på Gjensidiges ambisjon om å anskaffe og ta i bruk et HR-system som understøtter at selskapet evner å tiltrekke, utvikle og beholde fremtidens medarbeidere.

– Hovedmotivasjonen for å implementere nytt system, var todelt. På den ene siden er dette et svar på målet om å forenkle og forbedre ansattreisen i Gjensidige, med høyt fokus på brukerperspektivet. Samtidig var behovet for styrket analysedrevet beslutningsstøtte en driver, sier Haugan. Gjensidige vil derfor også implementere modulen Workforce Analytics allerede i 2024.

Mer smidige og effektive prosesser

Haugan viser til at Gjensidiges tre kjerneverdier om å skape trygghet, tenke nytt, og ta sats har blitt brukt aktivt i prosjektet med å implementere SAP SuccessFactors.

– Til tider har vi kanskje blitt oppfattet som en litt krevende kunde av implementeringspartneren. Dette bunner i et ønske om å bli utfordret slik at vi kan skape enda bedre prosesser internt. Det har vært en bratt læringskurve, og vi har lært viktigheten av å tenke hvor vi kommer fra og hvor vi vil, sier Haugan.

Gjensidige gikk live med SAP SuccessFactors på samme tidspunkt i både Norge, Sverige og Danmark. Lanseringen gikk bra, og tilbakemeldingene fra organisasjonen er at de i det store og hele opplever systemet som intuitivt, brukervennlig og moderne.

– Vi har vært live i 5 måneder, og innenfor enkelte områder ser vi allerede gevinster. Et eksempel på dette er i administrasjonen av ansattdata, og mulighetene for å gjøre små og store endringer i organisasjonen. I tillegg har rekruttering- og onboarding blitt samlet på ett sted, noe som gjør prosessen mer smidig, avslutter Haugan.