>

Obrót podrabianymi i niespełniającymi norm lekami to problemem o globalnym wymiarze. Światowa Organizacja Zdrowia przeanalizowała 100 badań jakości leków z ponad 88 krajów i stwierdziła, że w krajach o niskich i średnich dochodach jeden na 10 produktów medycznych jest podrobiony. Nowe technologie pomagają ograniczyć to zjawisko.

Dane WHO są alarmujące – odsetek sfałszowanych produktów medycznych na niektórych obszarach Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Południowej i Afryki może sięgać aż 30%. Przykłady podrabiania leków są niestety liczne. Podczas walki z epidemią zapalenia opon mózgowych, apteki w Nigrze nieświadomie kupiły przeterminowane szczepionki, które zostały przepakowane i wprowadzone do obrotu.
W Stanach Zjednoczonych, kiedy firma ubezpieczeniowa przestała finansować pewien lek na raka, nagle na kanadyjskiej stronie internetowej pojawiła się podrabiana wersja tego właśnie leku. Najczęściej podrabianym produktem leczniczym na świecie jest Viagra, przede wszystkim dlatego, że wielu klientów kupuje ją w Internecie.
Ogółem 41% zgłoszeń dotyczących produktów podrobionych lub niestandardowych pochodzi z Afryki, 21% z Europy i 21% z Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej. Chociaż produkty te są wytwarzane przemysłowo, stanowią prawdziwe i poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Eksperci WHO szacują, że w wyniku przyjmowania fałszywych leków 72 000 pacjentów rocznie umiera na zapalenie płuc a kolejnych 69 000 na malarię. Dodatkowo, nieskuteczne lub niestandardowe leczenie sprawia, że szczepy bakterii są jeszcze bardziej odporne na leki.

Serializacja: SAP Cloud Platform usprawnia i uszczelnia łańcuch dostaw

Jednym z ważnych sposobów na ograniczenie zjawiska podrabiania leków jest zapewnienie, aby opakowania z lekami były opatrzone niepowtarzalnymi identyfikatorami. Unijna dyrektywa w sprawie leków sfałszowanych określa informacje, które musi zawierać matryca danych wydrukowana na opakowaniu z lekami, oraz sposób udostępniania tych danych w formie cyfrowej.
W Europie matryca danych zazwyczaj zawiera unikalny kod produktu, numer partii lub serii oraz datę ważności. Informacje te są przechowywane w zbiorze danych w procesie znanym jako “serializacja”. Kraje UE objęte są zakazem wprowadzania na rynek wszelkich produktów medycznych, które nie posiadają numeru seryjnego. Skanując kod opakowania, farmaceuci mogą szybko i łatwo sprawdzić, czy produkt został dostarczony przez autoryzowanego producenta farmaceutycznego.
Oprócz sprzętu, który producenci farmaceutyków muszą kupić, aby móc etykietować opakowania i palety, cyfrowe informacje o produkcie muszą być dostępne w całym łańcuchu dostaw – w fabrykach farmaceutycznych, u dostawców usług logistycznych, hurtowników, szpitali, aptek i instytucji państwowych. Jednym z rozwiązań umożliwiających spełnienie tego wymogu jest SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences. Węzeł ten łączy wszystkie etapy podróży produktu medycznego – od fabryki do pacjenta.

Przejrzystość łańcucha dostaw dzięki SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences

Novartis był pierwszą firmą farmaceutyczną, która zastosowała to rozwiązanie. Szwajcarska korporacja wykorzystuje rozwiązanie SAP od roku. Głównym wyzwaniem było zsynchronizowanie wszystkich systemów informatycznych wdrożonych w przedsiębiorstwie w zakresie seryjności i systemu śledzenia produktów. Obejmuje on urządzenia do drukowania kodów matrycowych na milionach opakowań leków rocznie, rozwiązania do przesyłania informacji cyfrowych do systemów SAP, ERP do integracji procesów oraz aplikację SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals.
SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences jest uzupełnieniem SAP Advanced Track and Trace for Pharmaceuticals. Jedną z zalet węzła informacyjnego jest to, że jest on technologicznie agnostyczny, więc można go również podłączyć do systemów serializacji innych niż SAP. Jednak samo rozwiązanie techniczne nie jest największym wyzwaniem dla firm, które już zdecydowały się na SAP Information Collaboration Hub for Life Sciences.

Portal jest szybki w budowie, a numery seryjne są łatwe do uzyskania. Kluczowa w funkcjonowaniu tego rozwiązania jest współpraca z dostawcami i parterami. Szacujemy, że z centrum Novartis korzysta od 800 do 900 członków łańcucha dostaw, w tym fabryki, dostawcy usług logistycznych, apteki i lekarze, którzy potrzebują informacji o wyrobach medycznych – Ross Doherty, lider rozwiązań SAP Innovative Business Solutions

Im więcej partnerów korzysta z platformy chmurowej dla farmacji, tym bardziej atrakcyjna staje się ona dla innych firm z sektora. Nawet mała lub średnia firma farmaceutyczna może sprzedawać ponad milion opakowań leków rocznie – wszystkie z nich muszą mieć wydrukowaną właściwą matrycę danych. Same prośby o numery seryjne i raporty o statusie oznaczają, że platforma musi obsługiwać kilkaset tysięcy pozycji informacyjnych każdego dnia.