>

Firma SAP uruchomiła platformę nowej generacji do zarządzania spójną bazą klientów. SAP Customer Data Platform (CDP) umożliwia organizacjom redefinicję procesu obsługi klienta na wszystkich poziomach interakcji – od handlu i marketingu po sprzedaż i usługi.  

Na całym świecie rośnie rola user experience jako elementu wyróżniającego firmy. W związku z tym, marki szukają dostawców CDP (skrót od Customer Data Platform), dzięki którym zapewnią klientom unikalne, spersonalizowane doświadczenia w ramach różnych działań marketingowych. Zbyt często wąskie ukierunkowanie aktywności reklamowych utrudnia jednak wykorzystanie prawdziwego potencjału CDP. Narzędzie SAP Customer Data Platform wykracza poza tradycyjne przeznaczenie, łącząc szeroki kontekst doświadczeń związanych z handlem, sprzedażą i usługami z przemyślanymi działaniami marketingowymi. W ten sposób rozwiązanie zapewnia odpowiednią personalizację, której podstawą jest umiejętność gromadzenia danych o klientach i zarządzania nimi. Dzięki temu organizacje mogą czerpać informacje na różnych etapach kontaktu z konsumentem i efektywnie wykorzystywać je do prowadzenia rozmów oraz budowania trwałej relacji.

Łączenie, poszanowanie i personalizacja danych gwarantem sukcesu

Platforma SAP Customer Data Platform została opracowana pod kątem czterech czynników mających zwiększać dotarcie i skuteczność przedsiębiorstw.
  • Połączenie wszystkich źródeł danych. W momencie, gdy dane klientów przechowywane są w kilku źródłach dochodzi do ich nadmiernego rozproszenia i fragmentacji obrazu relacji z klientem. Dzięki SAP Customer Data Platform informacje mogą być pozyskiwane i przetwarzane na podstawie różnych aktywności oraz zdywersyfikowanych punktów styku z organizacją. Efektem są ujednolicone profile klientów, aktualizowane w czasie rzeczywistym.
  • Kompleksowa ochrona danych. W dzisiejszym świecie zorientowanym na przestrzeganie zasad prywatności, firmy są zobowiązane wiedzieć w jaki sposób posługiwać się informacjami o klientach i gdzie je przechowywać. SAP Customer Data Platform pozwala stworzyć kompletną strategię ochrony danych, łącząc przychodzące informacje z profilem klienta, tylko wtedy, gdy uzyskano wymagane zgody. Zwiększa to przejrzystość praktyk w zakresie gromadzenia danych oraz jasno określa podstawy ich przetwarzania.
  • Rozumienie dużej ilości danych. SAP Customer Data Platform oferuje zaawansowaną segmentację i wskaźniki aktywności obliczane w czasie rzeczywistym w celu prawdziwego zrozumienia preferencji oraz zachowań klientów. Stanowi to podstawę danych niezbędną do realizacji istotnych, spersonalizowanych i wielokanałowych przedsięwzięć. Centralizacja zarządzania relacjami z klientami pomaga organizacjom w dostarczaniu spójnych doświadczeń w zakresie działań marketingowych, handlowych i usługowych, co ma kluczowe znaczenie w procesie realizacji strategii zorientowanej na konsumenta.
  • Hiperpersonalizacja, której podstawą jest kompleksowe spojrzenie na klienta. Platforma SAP zapewnia dostęp do ogromnych ilości danych operacyjnych back-office, które są następnie ujednolicone z danymi front-office i doświadczeniami klientów. Dzięki temu rozwiązaniu możliwe jest prowadzenie działań w czasie rzeczywistym, bazujących na wiedzy o konsumentach. Prowadzi to do odpowiednich interakcji, realizowanych we właściwym czasie oraz w preferowanym kanale, a także na warunkach określonych przez klienta.

Nie ma dwóch takich samych klientów i tak naprawdę żadnego zachowania klienta nie da się do końca przewidzieć. SAP Customer Data Platform pomaga stworzyć kontekstowy obraz klienta i połączyć go z ujednoliconym profilem, aby lepiej przewidywać jego potrzeby i życzenia. Zwiększa to efektywność interakcji poprzez zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym, przy jednoczesnym zapewnieniu, że obsługujemy dane w sposób zgodny z przepisami i szacunkiem dla klienta.

Trond Anderson, szef strategii i architektury IT w Elkjøp Nordic AS, jednym z największych sprzedawców detalicznych elektroniki użytkowej w krajach skandynawskich

Na mocnych fundamentach

Platforma SAP Customer Data Platform została zbudowana na fundamencie rozwiązań SAP Customer Data Cloud, które są oparte na technologii Gigya. Rozwiązania SAP Customer Identity and Access Management oraz SAP Enterprise Consent and Preference Management zostały włączone do platformy w celu zapewnienia bezpiecznego i zgodnego z wymogami profilu cyfrowego. SAP Customer Data Platform działa jak łącznik profilu w czasie rzeczywistym, zasilając bazę wiedzy o kliencie w celu prowadzenia odpowiedniej interakcji, gdy ten chce nawiązać kontakt z organizacją.

Nie wynaleźliśmy CDP, ale SAP Customer Data Platform otwiera zupełnie nowe możliwości. SAP Customer Data Platform to najbardziej zaawansowany CDP klasy korporacyjnej, który dostarcza spersonalizowane doświadczenia, przekształcające anonimowych użytkowników w znanych, lojalnych klientów przy użyciu preferowanych przez nich kanałów. Łączy ogromną ilość danych z front-office’u, back-office’u i doświadczeń w sposób, który tylko SAP potrafi zaprojektować – Bob Stutz, szef SAP Customer Experience