>

Badanie polskich przedsiębiorców zlecone przez SAP jasno pokazuje, że czas niepewności oraz kryzysu wywołanego pandemią lepiej przechodzą te firmy, które już wcześniej zainwestowały w rozwiązania cyfryzujące i automatyzujące procesy biznesowe lub te, które zadziałały szybko oraz elastycznie w trakcie lockdownu.

Jak wynika z badań zleconych przez SAP, wśród polskich firm o wysokim poziomie transformacji cyfrowej mniej niż połowa (45%) odnotowała spadek sprzedaży w 2020 roku. Natomiast wśród przedsiębiorstw o niskim poziomie cyfryzacji negatywny wpływ na sprzedaż zaraportowało aż 73% firm.
Wyższy poziom automatyzacji i cyfryzacji procesów biznesowych przekłada się również na generowanie przychodów. Wśród firm o wysokim poziomie cyfryzacji wzrost przychodów odnotowało 27%, a spadek 49%. W przedsiębiorstwach mało zaawansowanych w tym zakresie spadek przychodów zadeklarowało 66% spółek, a wzrost 20%.

Rok 2020 był rokiem pełnym zmian i nowych doświadczeń. Widzieliśmy wtedy i nadal obserwujemy teraz, jak różne branże muszą radzić sobie z nową rzeczywistością, np. handel detaliczny zamyka sklepy, produkcja boryka się z niepewnością w łańcuchu dostaw, a usługi finansowe z klientami, którzy stają się coraz bardziej obyci z technologią i unikają bezpośrednich interakcji. Nasi klienci muszą reagować na te zmiany szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Najważniejszą obserwacją z pandemii, i nasze badania to potwierdzają, jest to, że te firmy, które były bardziej zaawansowane w digitalizacji, łatwiej przeszły próbę czasu – Thomas Duschek, prezes SAP Polska

Lepsza kondycja przychodowa i sprzedażowa oraz należyte ułożenie procesów jeszcze przed pandemią sprawiło, że firmy inwestujące w nowe technologie odnotowały najniższy odsetek zwolnień (18% spośród tych firm dokonało zwolnień) i jednocześnie te przedsiębiorstwa najczęściej zatrudniały nowych pracowników (również było ich 18%). W firmach o średnim i niski poziomie cyfryzacji co czwarta spółka musiała pożegnać się z częścią zespołu.
Cały rynek zauważył, że nowe technologie odgrywają ważną rolę w rynkowym sukcesie. Zdecydowana większość polskich przedsiębiorstw postrzega dziś technologie cyfrowe znacznie lepiej niż przed pandemią. Taką opinię wyraziło aż 63% przedsiębiorstw, z czego 26% oceniło, że postrzeganie przez nich tego rodzaju technologii zdecydowanie się poprawiło. Przeciwnego zdania było jedynie 7% respondentów.

Nowe wyzwania, nowe inwestycje

Raport zlecony przez SAP pokazuje również z jakimi wyzwaniami będą borykać się polskie przedsiębiorstwa w najbliższych miesiącach i latach. Przynajmniej jeden poważny problem wskazało aż 86% ankietowanych firm. Jednym z głównych wyzwań przedsiębiorców jest zmniejszenie popytu, wskazywane przez 44% firm. Bardzo istotne są jednak również wyzwania związane z obsługą klienta i zamówień (18%), działaniami marketingowymi (17%) oraz nieefektywną komunikacją wewnątrz firmy (17%).
Aby sprostać bieżącym i nadchodzącym wyzwaniom, polscy przedsiębiorcy stawiają na odpowiednie narzędzia cyfrowe. Aż 70% firm w Polsce już posiada bądź w najbliższych miesiącach planuje zakup oprogramowania dla firm. Wśród nich, 27% dysponowało tego rodzaju oprogramowaniem już przed pandemią, 15% dokonało zakupu w ostatnich miesiącach, zaś 28% – planuje zakup takich rozwiązań w najbliższych miesiącach.

Funkcjonujemy w nowej rzeczywistości, w której potrzeba zmiany sprawia, że klienci przenoszą swoje procesy do chmury i inwestują w rozwiązania automatyzujące oraz optymalizujące procesy biznesowe. Szukają rozwiązań optymalnych kosztowo i sposobu na przekształcenie inwestycji CAPEX w OPEX. Potrzebują elastyczności, żeby szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe – Thomas Duschek, prezes SAP Polska

Inwestycje w oprogramowanie dla firm planowane są przede wszystkim przez firmy z tych z sektora handlu i dystrybucji oraz produkcji. W każdej z tych branż aż 35% przedsiębiorstw planuje w najbliższych miesiącach inwestycje w oprogramowanie dla firm. W sektorze usług odsetek był co prawda niższy (22%), jednak przedsiębiorstwa reprezentujące tę branżę, znacznie częściej niż pozostałe dysponowały oprogramowaniem dla firm już przed pandemią.
Więcej na temat podejścia polskich firm do pracy zdalnej, reakcjach różnych sektorów na pandemię oraz o różnicach w wyzwaniach małych i średnich firm można dowiedzieć się z raportu „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii” dostępnego na stronach SAP Polska.

O badaniu „Przedsiębiorstwa w dobie pandemii”

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie SAP Polska. Dotyczy wpływu pandemii COVID 19 na polskie firmy. Zakres tematyczny badania pozwolił udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. tego, z jakimi wyzwaniami mierzą się przedsiębiorcy, jakie kroki podjęły i będą podejmować firmy, aby zniwelować gospodarcze skutki pandemii, jak zmienia rola cyfryzacji oraz jakie jest zapotrzebowanie na rozwiązania IT dla firm. Ankiety zrealizowano techniką CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) na przełomie stycznia i lutego 2021 r. W badaniu wzięło udział 239 przedsiębiorstw, reprezentowanych – w charakterze respondentów – przez osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub specjalistyczne.