>

VUCA to anglojęzyczny skrót składający się z czterech głównych komponentów: zmienności, niepewności, złożoności i niejednoznaczności. Służy do opisu otaczającej nas rzeczywistości, która charakteryzuje się właśnie tymi przymiotami. Czasy zawirowań lokalnych i globalnych są wyzwaniem biznesowym oraz osobistym, ale także wymagają odpowiedniego podejścia ze strony specjalistów HR.

Zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność globalnej rzeczywistości, w której wszyscy funkcjonujemy od ponad dwóch lat sprawia, że dbanie o dobrostan zespołów jest głównym zadaniem, jak i wyzwaniem specjalistów HR. Ogólnoświatowe zjawiska, które odbijają się na codziennej pracy i życiu prywatnym pracowników przekładają się także na zauważalną w wielu organizacjach wyższą rotację czy absencje spowodowane powikłaniami zdrowotnymi po długotrwałym stresie.

Świat VUCA to także rzeczywistość nowych modeli pracy. Jak wynika z badań Pracuj.pl, 6 na 10 pracowników w Polsce wybiera pracę hybrydową jako preferowany model realizacji obowiązków w bliskiej przyszłości. Co więcej, ponad połowa badanych dostrzega rosnącą liczbę ofert pracy w Polsce oraz to, iż rośnie asertywność rekrutacyjna kandydatów wobec pracodawców.

To ogromne wyzwanie dla działów HR, ale także liderów zespołów. Jak pokazują dane GoodHabitz, 1 na 4 polskich pracowników twierdzi, że ich menedżer nie ma kompetencji do zarządzania zespołem na odległość i hybrydowo. Dodatkowo, połowa pracowników uważa, że nie doświadczyła odpowiedniego wsparcia od swojego szefa podczas pracy zdalnej. Tyle samo badanych wskazuje również, że ich przełożony nie potrafi ich zmotywować w warunkach pracy z domu.

Niepewne czasy dużych turbulencji w otoczeniu biznesowym tworzą nowe wyzwania przed przywódcami w firmach. Trzeba podejmować kontrowersyjne i niepopularne decyzje, które długo będą odbijały się echem w organizacji. Ciche przywództwo, czyli stała obecność i wsparcie dla zespołów, które może być czasami niewidoczne, jest kluczem do sukcesu w rzeczywistości VUCA. Specjaliści HR nie muszą być bohaterami, którzy dokonują spektakularnych czynów, aby odpowiednio wspierać organizacje. Zauważył podczas wydarzenia HRup! re-GENERACJA organizowanego przez SAP Polska Andrzej Jacaszek, wiceprezes ICAN Institute

12 zasad sukcesu HR w świecie VUCA

Jak wynika z raportu Pracuj Ventures, głównym obszarem działalności zespołów HR jest co prawda pozyskanie poszukiwanych przez firmę pracowników we właściwym czasie, ale w top 5 pól aktywności znajdują się także zagadnienia doskonale wpisujące się w definicję cichego przywództwa:

 • wsparcie liderów zespołów w zakresie zarządzania i rozwoju pracowników,
 • budowanie przywiązania do firmy wśród pracowników pracujących zdalnie lub hybrydowo
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania pracowników w trakcie pracy zdalnej lub hybrydowej.

Aby sprostać wyzwaniom, przed jakimi stoją obecnie specjaliści HR, Andrzej Jacaszek poleca kierowanie się kilkoma zasadami cichego przywódcy:

 1. Nie oszukuj siebie. Liderzy organizacji muszą świadomie podchodzić do czekających ich wyzwań i dzięki temu podejmować odpowiednie decyzje.
 2. Zapewnij sobie czas na eksperymentowanie. Świat VUCA wymaga podejmowania trudnych decyzji oraz działania w zupełnie nowych warunkach, zatem sprawdzone wcześniej rozwiązania nie zawsze okazują się właściwe.
 3. Inwestuj mądrze. Liderzy powinni stawiać sobie osiągalne cele, ale także takie, które mają konkretne przełożenie na wartość dla organizacji.
 4. Inwestuj w zaufanie. Zaufanie jest fundamentem przywództwa i spoiwem zespołu.
 5. Rozpracuj problem. W niepewnych czasach kluczowe jest znalezienie czasu na wnikliwą i szczegółową analizę wyzwań.
 6. Nagnij reguły. Zupełnie nowe modele funkcjonowania pracy i biznesu wymagają czasami odejścia od wcześniejszych norm.
 7. Twórz kompromisy. W hybrydowym świecie trzeba tworzyć hybrydowe rozwiązania, szukać rozwiązań win-win.
 8. Wykaż się empatią. To klucz do zapewnienia dobrostanu pracowników, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć ich potrzeby.
 9. Wspieraj utalentowanych ludzi o wysokim poziomie zaangażowania. Liderami organizacji są nie tylko menedżerowie, ale także najbardziej utalentowani i zaangażowani członkowie zespołu, którzy budują morale swoich współpracowników.
 10. Rozwiązuj problemy poprzez kreatywną rekombinację. Należy poszukiwać nowych rozwiązań wykorzystując w kreatywny sposób dostępne zasoby.
 11. Zastanów się, o co warto walczyć. W czasach ograniczonych zasobów, także psychicznych, należy odpowiednio wybierać wyzwania i bitwy, które chce się staczać.
 12. Poszukuj innych cichych przywódców. W czasach VUCA promowanie osób, które wytrwale i zaangażowanie wspierają innych oraz dążą do wyznaczonych celów jest kluczem do odpowiedniego funkcjonowania każdej organizacji.

Cisi przywódcy, którzy mierzą się z wyzwaniami VUCA potrzebują cyfrowego wsparcia. Odpowiednie narzędzia cyfrowe, które automatyzując procesy w działach HR, pozwalają zbierać i przetwarzać oraz analizować najważniejsze dane, optymalizować i usprawniać wiele czynności w relacjach z zespołem stanowią nieocenione źródło oszczędności czasu. Dzięki cyfryzacji, specjaliści HR mogą wygospodarować więcej przestrzeni na rozwój cichego przywództwa, rozwój swoich własnych kompetencji, a poprzez to – odpowiednie wsparcie dla zespołów i ich menedżerów – Katarzyna Rusek, członkini zarządu i dyrektorka HR SAP Polska

Organizatorem wydarzenia HRup! re-GENERACJA była firma SAP Polska, a partnerami Accenture, Gavdi, Zalaris, Feel It, ICAN Institute, Helping Hand.