>

Prognozy dotyczące Polski wskazują, że najbliższe lata mogą przynieść prawdziwą rewolucję w obszarze technologii wykorzystywanych przez biznes. Jak obecnie wygląda poziom implementacji rozwiązań chmurowych w kraju i czy rodzime przedsiębiorstwa weszły już na ścieżkę wiodącą na szczyt? By to sprawdzić SAP, we współpracy z agencją Kantar, przeprowadził międzynarodowe badanie wśród decydentów z zakresu IT i biznesu. Jak wynika z raportu „Cyfrowa wędrówka w chmury. Menedżerzy o chmurze w Polsce i regionie CEE”, 80 proc. respondentów znad Wisły potwierdza wdrożenie narzędzi cloud przez ich firmę przynajmniej w jednym obszarze działalności.

Wyniki badania w skrócie: 

  • Liniami biznesowymi, w których najczęściej stosuje się rozwiązania chmurowe są rozliczenia i płatności oraz marketing.
  • Kluczowym czynnikiem napędzającym inwestycje w chmurę w Polsce jest wzrost biznesu – wskazuje na niego 4 na 10 menedżerów.
  • 70 proc. badanych potwierdza plany wdrożenia nowej usługi chmurowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
  • Bezpieczeństwo danych jest obszarem, który respondenci określają zarówno jako najpotężniejszą korzyść, jak i największe wyzwanie związane z implementacją środowiska cloud.

Sprzyjające warunki na szlaku 

Polska jest jednym z liderów cyfrowej transformacji w regionie CEE – wykorzystanie usług chmurowych do celów biznesowych przynajmniej w jednym obszarze deklaruje tu 8 na 10 menedżerów. Ten wynik plasuje nasz kraj powyżej średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej, wynoszącej 76 proc. i na drugiej pozycji wśród analizowanych państw. Lepiej sytuacja wygląda tylko na Węgrzech – tam wdrożenie narzędzi cloud w co najmniej jednej gałęzi działalności potwierdza 86 proc. badanych.

POBIERZ RAPORT

Technologia chmurowa jest obecnie implementowana w różnych obszarach biznesu. Jako najpopularniejsze z nich menedżerzy z Polski wymieniają rozliczenia i płatności oraz marketing – tutaj po rozwiązania cloud sięga po 47 proc. firm. Na drugim miejscu znalazły się wsparcie bezpieczeństwa i zakupy (po 44 proc.). Wyniki te zwracają uwagę na jeszcze duże możliwości w zakresie rozwoju rynku usług chmurowych. Czy polskie firmy wykorzystają tę szansę i dokonają kolejnych zakupów oprogramowania? Zgodnie z badaniem SAP, w ciągu najbliższych dwóch lat aż 68 proc. respondentów przewiduje wzrost inwestycji w chmurę.

Polskie przedsiębiorstwa mają coraz więcej argumentów, popartych mierzalnymi wynikami, przemawiających za cyfrową transformacją. Jak pokazuje nasz raport najważniejszym powodem inwestycji w chmurę jest dążenie do wzrostu biznesu. Cel ten wskazuje 40 proc. menedżerów – zdecydowanie najwięcej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dowodzi to strategicznego znaczenia chmury w procesie budowy przewagi konkurencyjnej oraz odporności rynkowej w Polsce. Nie mogąc do końca przewidzieć co przyniesie przyszłość, firmy chcą działać możliwie jak najzwinniej i odpowiedzialnie, maksymalizując przy okazji bezpieczeństwo swoich danych. Tę zwinność w dużej mierze zapewnia środowisko cloud IT.

Piotr Ferszka, prezes SAP Polska

Obiecujące widoki na przyszłość 

Na działanie ze strony polskich firm nie trzeba czekać. W ciągu najbliższego roku wdrożenie przynajmniej jednej usługi chmurowej planuje 7 na 10 menedżerów. Stanowi to najwyższy wynik w regionie (na równi z Węgrami) i rezultat zdecydowanie wyższy od średniej dla Europy Środkowo-Wschodniej (61 proc.). Rosnąca gotowość do inwestycji w chmurę świadczy o pozytywnym postrzeganiu technologii cyfrowych.

Jako największy benefit wdrożenia rozwiązań cloud menedżerzy z Polski, podobnie jak respondenci z pozostałych krajów CEE, postrzegają zwiększenie bezpieczeństwa danych (27 proc.). Paradoksalnie ten sam czynnik stanowi także największe źródło niepokoju. 7 na 10 firm z Polski obawia się przecieków danych wrażliwych oraz narażenia na szpiegostwo przemysłowe.

Niedawna, inna analiza SAP dowodzi jednak, że pomimo występujących obaw i wyzwań, obecnie zdecydowana większość firm ocenia technologie cyfrowe znacznie lepiej niż przed pandemią. Taką opinię wyraziło aż 63 proc. badanych przedsiębiorstw.

POBIERZ RAPORT

O raporcie

Raport „Cyfrowa wędrówka w chmury. Menedżerzy o chmurze w Polsce i regionie CEE” został oparty na wynikach międzynarodowego badania, przeprowadzonego przez agencję badawczą Kantar na zlecenie SAP we wrześniu i październiku 2021 roku. Celem badaczy było zmierzenie obecnego stanu wykorzystania technologii chmurowych w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym planów inwestycyjnych przedsiębiorstw tego regionu oraz potencjału rozwoju rynku cloud w badanych lokalizacjach. Sondaż przeprowadzono metodą CAWI (wywiadu online wspomaganego komputerowo) wśród 1413 menedżerów decydujących o budżetach biznesowych i IT w firmach liczących ponad 100 pracowników. Badanie przeprowadzono wśród respondentów z Austrii, Czech, Polski, Rumunii, Serbii i Węgier. W Polsce próba wyniosła 203 menedżerów.