>

Nie ulega wątpliwości, że najbliższy rok będzie pełen wyzwań dla biznesu. Firmy szukają oszczędności, ale jednocześnie muszą podjąć decyzje wymagające inwestycji i nakładów finansowych. Szybki rozwój sztucznej inteligencji, ryzyko popadnięcia w dług technologiczny, zarządzanie zmianą, oczekiwany wzrost wyników sprzedażowych, optymalizacja procesów i automatyzacja – to tylko niektóre z wyzwań, przed którymi stoją dziś duże przedsiębiorstwa. Obszarem, w którym trzeba szukać możliwości rozwoju jest wciąż postępująca cyfryzacja.

Dużym firmom zdecydowanie łatwiej zaplanować budżety na innowacje, co jednak nie zawsze znaczy, że są wystarczająco elastyczne w swoim działaniu i szybko reagują na zmiany. Tym bardziej największe przedsiębiorstwa powinny kłaść nacisk na rozwój obszaru nowych technologii, które wesprą je w codziennych wyzwaniach. Doskonałym przykładem mogą być firmy z branży retail, które już korzystają z nowoczesnych rozwiązań, by poprawić konkurencyjność w swoim sektorze.

Sztuczna inteligencja w służbie branży retail

Skala wykorzystania sztucznej inteligencji w biznesie będzie systematycznie rosnąć – co pokazuje badanie SAP „Biznes napędzany cyfrowo. Rozwój w obliczu Przemysłu 5.0”. Rola i przeznaczenie AI stale ewoluują, podobnie jak zakres jej zastosowania, dlatego implementacja rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję przestaje być działaniem wyłącznie proinnowacyjnym. AI już dzisiaj dostarcza przedsiębiorcom wymiernych korzyści biznesowych, a handel detaliczny jest jedną z wiodących branż, jeśli chodzi o wykorzystanie sztucznej inteligencji do usprawnienia i automatyzacji operacji oraz zwiększenia wydajności. Wraz z gwałtownym rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji, jej udział i znaczenie w sektorze retail będzie stale przybierać na sile. Prognozy Fortune Business Insights[1] wskazują, że globalny rynek sztucznej inteligencji w handlu detalicznym wzrośnie do 55,5 mld USD do 2030 r., w porównaniu z 5,5 mld USD w 2022 r.

O ile sprzedawcy detaliczni wykorzystują już tradycyjną sztuczną inteligencję do usprawniania procesów, takich jak szacowanie popytu i zarządzanie zamówieniami, to wciąż odkrywają nowe sposoby wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji. Spersonalizowane doświadczenia zakupowe, zarządzanie katalogiem produktów, szybsza obsługa i komunikacja z klientem (np. poprzez chatboty) oraz tworzenie marketingowych treści (typu e-mail) to tylko niektóre z nich.

Sukces sprzedaży oparty na danych

Wyobraź sobie, że możesz na bieżąco dostosowywać swoją strategię marketingową, reagując na zachowania klientów i trendy rynkowe w czasie rzeczywistym. Ta elastyczność jest dziś rzeczywistością dla sprzedawców detalicznych, którzy wykorzystują wiedzę opartą na danych.

Analizując dane klientów, sprzedawcy detaliczni mogą szybko identyfikować pojawiające się wzorce, preferencje oraz zachowania, co pozwala im na bieżąco dostosowywać działania marketingowe i podejmować mądrzejsze decyzje biznesowe. Takie podejście nie tylko zwiększa zaangażowanie klientów, ale także zapewnia, że strategie marketingowe są dostosowane do ich potrzeb.

W tym procesie nieocenione jest również wsparcie sztucznej inteligencji, której znaczenie w zakresie przetwarzania i analizy danych stale rośnie. Blisko 60% przedsiębiorców[2] deklaruje korzystanie z narzędzi opartych na AI do integracji informacji pochodzących ze sprzedaży, marketingu i IT. Jednak by w pełni móc wykorzystać potencjał danych, warto również zadbać o ich bezpieczne przechowywanie. Tutaj z pomocą przychodzi chmura.

Przewaga dzięki technologii SAP

Jak podaje raport CDI, wartość globalnego rynku usług chmurowych w branży handlu detalicznego może osiągnąć nawet 109,98 mld dolarów w ciągu najbliższych siedmiu lat[3]. Chmura może przynosić korzyści branży handlowej na wiele sposobów: poprzez obniżenie kosztów przechowywania danych, zapewnienie dostępu w czasie rzeczywistym do danych operacyjnych czy elastyczność skalowania.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań chmurowych dostrzegła sieć sklepów Żabka Polska, która wprowadziła scentralizowany system zarządzania relacjami z franczyzobiorcami oparty o S/4HANA Retail. W efekcie, firmie udało się, m.in. wdrożyć zaawansowaną analizę i zarządzanie danymi z punktów sprzedaży, stworzyć przyjazny dla użytkownika proces raportowania, a także zoptymalizować wymiany danych między systemami centralnymi a rozproszonymi aplikacjami sklepowymi, podnieść poziom bezpieczeństwa informacji i spójności dokumentacji, zoptymalizować proces pozyskiwania nowych franczyzobiorców nawet o 30% oraz zwiększyć swoją efektywność operacyjną o 20%.

Więcej na ten temat można przeczytać w opracowanym materiale: https://news.sap.com/poland/2023/05/sap-story-zabka-polska-zwieksza-wydajnosc-operacyjna-o-20-dzieki-chmurze/

[1] https://www.fortunebusinessinsights.com/artificial-intelligence-ai-in-retail-market-101968

[2] https://www.the-future-of-commerce.com/2024/01/25/omnichannel-retail-trends-2024/?source=CX-CX_Awareness-Image-Awareness-Global-SAP_C%2F4HANA-Retail-Future_of_Commerce&campaigncode=CRM-YA23-SMS-1941773&sprinklrid=12517004732

[3] https://www.contrivedatuminsights.com/product-report/retail-cloud-market-66002