>

SAP rozširuje najväčšiu obchodnú sieť sveta

WALLDORF, BRATISLAVA —  Nová obchodná sieť prepojí milióny organizácií. Obchodným komunitám pomôže dosiahnuť lepšie výsledky, umožní im zvládať meniace sa ekonomické a geopolitické podmienky a posilní ich príspevok k udržateľnosti. Odvážnu víziu a prvé kroky pri vytváraní SAP Business Network predstavila spoločnosť SAP na svojej tradičnej konferencii SAPPHIRE NOW. Účastníci virtuálnej konferencie okrem toho spoznali aj viacero ďalších inovácií, ktoré firmám pomôžu transformovať obchodné procesy a zlepšiť obchodné výsledky.

Generálny riaditeľ SAP SE

„Dôležitosť komunít, ktorých sme súčasťou, nikdy nebola zrejmejšia ako počas tohto mimoriadneho roka,“ povedal Christian Klein, CEO a člen predstavenstva spoločnosti SAP. „V rámci novej vízie vybudujeme najväčšiu obchodnú komunitu sveta a umožníme zákazníkom spájať sa jednoducho so spoločnosťami naprieč dodávateľskými reťazcami a vytvárať prepojené ekonomiky naprieč odvetviami.“

Najväčšia obchodná sieť sveta prepojí siete Ariba Network, SAP Logistics Business Network a SAP Asset Intelligence Network. Členovia novej SAP Business Network budú mať prístup k jednému zjednotenému portálu, cez ktorý získajú ucelený prehľad o kompletnom ekosystéme svojho dodávateľského reťazca, o logistike, ako aj o správe zariadení a údržbe.

Transformácia pre každé odvetvie

Spoločnosti, ktoré úspešne prekonali čas pandémie, spája jedno: využili technológie, aby transformovali svoje obchodné procesy. Firmám, ktoré využili cloudovú infraštruktúru bez toho, aby aktualizovali svoje základné procesy, sa až tak dobre nedarilo.

SAP preto prichádza s ponukou RISE with SAP transformačných balíčkov pre jednotlivé odvetvia, ktoré ponúkajú transformáciu vo forme služby. K dispozícii už sú cloudové riešenia na mieru pre maloobchod a spotrebný tovar, automobilový priemysel, sieťové odvetvia a priemyselné strojárstvo.

Portfólio pre udržateľnosť

Udržateľnosť je pre obchodný úspech dôležitá rovnako ako tržby a zisky. Konať pritom firmy musia začať už v tomto desaťročí. Spoločnosť SAP preto na konferencii SAPPHIRE NOW predstavila nové portfólio produktov, súvisiacich s udržateľnosťou.

Jeho súčasťou sú okrem iných aj riešenia: SAP Responsible Design and Production na udržateľné rozhodnutia od počiatočného návrhu produktu až po výrobu; SAP Product Footprint Management na sledovanie udržateľnosti produktu počas jeho životného cyklu; a riešenie SAP Sustainability Control Tower na end-to-end viditeľnosť.

Na konferencii SAPPHIRE NOW spoločnosť SAP okrem toho predstavila tieto inovácie:

Riešenia Business Process Intelligence so SAP Process Insights – riešenie, ktoré organizáciám umožňuje analyzovať a zlepšovať reálne obchodné procesy, je teraz súčasťou portfólia business process intelligence nástrojov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185676

Verify, nová funkcia SAP Concur, využíva umelú inteligenciu a strojové učenie na zjednodušenie auditovania výdavkov – nová funkcia identifikuje potenciálne problémy a anomálie v reportoch, čím audítorom zjednoduší kontrolu. Modely pre AI vznikli analýzou desiatok miliónov výdavkov a účtov. Viac na: https://news.sap.com/?p=185675

SAP Upscale Commerce je riešenie bez programovania, ktoré zjednoduší priame oslovenie zákazníka – riešenie pre online obchod pomôže vytvoriť omnikanálovú nákupnú skúsenosť za niekoľko minút. S pomocou vstavanej AI dokážu predajcovia poskytnúť ponuky na mieru, založené na 360-stupňovom pohľade na zákazníka. SAP Upscale Commerce je integrovaný so SAP S/4HANA. Viac na: https://news.sap.com/?p=185674

Tri nové funkcie SAP Business Technology Platform  – SAP Analytics Cloud teraz ponúka prevádzkovú analytiku pracovnej sily a plánovacie funkcie, ako integráciu s riešeniami SAP SuccessFactors. Tieto funkcie prepájajú prevádzkové, finančné a ľudské dáta a poskytujú organizáciám lepší prehľad o ich pracovnej sile. Viac na: https://news.sap.com/?p=185679

Nové dátové trhovisko pre riešenie SAP Data Warehouse Cloud umožní zákazníkom pripájať sa k poskytovateľom dát naprieč odvetviami a získavať tak informácie pre  lepšie rozhodovanie.

SAP okrem toho rozširuje svoju ponuku nástrojov bez programovania: služby SAP Intelligent Robotic Process Automation teraz dokážu zaznamenávať a automatizovať interakcie používateľov. Integrácia so SAP Process Insights umožňuje identifikovať najlepšie príležitosti na automatizáciu.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2021 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV