>

Inteligentné podniky už pribúdajú aj na Slovensku

Viete, aké kritériá musí spĺňať inteligentný podnik? V čase neustálych zmien a nepriaznivého vývoja uspejú len firmy, ktoré prešli digitálnou transformáciou. Samotný prechod do cloudu už nestačí – treba niečo navyše. Dnes to však už nie je nedosiahnuteľná méta. Aj o tom, ako sa to podarilo dvom slovenským spoločnostiam, sa hovorilo na bratislavskej konferencii SAP Innovation Day.

„Ak nemáte jasnú stratégiu digitalizácie, nebudete konkurencieschopní. A v budúcnosti to bude platiť ešte viac,“ povedal Tom Kindermans, riaditeľ spoločnosti SAP pre región strednej a východnej Európy. Firmy sa dnes pasujú s následkom troch prelínajúcich sa kríz – s nedostatkom polovodičov a čipov, narušením dodávateľských reťazcov, vyplývajúcich z pretrvávajúcich pandemických opatrení v Číne, a s nárastom ceny energií. „Najlepšou stávkou na istotu je cloud,“ hovorí T. Kindermans.

Cloudové riešenia, ako napríklad SAP S/4HANA, umožňujú firmám rýchlo a pružne reagovať – nepotrebujú čakať na dodávky serverov pre vlastné on-premise riešenia, ani bojovať s nedostatkom odborníkov na trhu. IT oddeleniam odpadá starosť o vlastnú infraštruktúru, čo im uvoľňuje ruky pri agilnej implementácii inovácií. Prechod do cloudu zároveň rieši problém kybernetickej bezpečnosti.

Predvídateľné a opakovateľné výsledky

Samotný presun do cloudu však na budovanie inteligentného podniku nestačí. „Cloud prináša veľké výhody: udržateľnosť, flexibilitu, bezpečnosť. Podnik však inteligentným robí schopnosť učiť sa zo skúseností, predpovedať problémy a využívať znalosti na inovácie,“ povedal na SAP Innovation Day Luis Alex Militaru, šéf SAP Business Technology Platform (BTP) pre strednú a východnú Európu.

„Inteligentný podnik konzistentne využíva pokročilé technológie a overené postupy v rámci agilných obchodných procesov, aby dosiahol predvídateľné a opakovateľné výsledky,“ definoval ďalšie faktory, ktoré firmy posúvajú na vyššiu úroveň. Práve predvídateľnosť a opakovateľnosť im môže ponúknuť platforma SAP BTP. Tá spája dáta a analytiku, umelú inteligenciu, vývoj aplikácií, automatizáciu a integrácie v jednotnom prostredí. Tak isto no code resp. low code prístup s možnosťou používania a jednoduchého nastavenia aj biznis oddeleniami a užívateľmi.

Firmy aj pomocou prednastavených a štandardizovaných postupov pre jednotlivé odvetvia môžu urýchliť vývoj inovácií. Platforma im umožňuje vykonať všetky potrebné kroky, aby sa vyznali vo svojich dátach v obchodnom kontexte a mohli na ich základe konať.

Príkladom, ako možno dátam dať zmysel, je udržateľnosť. Umožňuje organizáciám vytvoriť transparentnosť dát o udržateľnosti, zapracovať ich do kľúčových procesov a rozšíriť koncept na celú sieť obchodných partnerov.

Úspech aj na Slovensku

Výhody programu RISE with SAP, ktorý firmám jednoducho umožňuje prejsť na cloudové riešenia, si už overili aj viaceré slovenské spoločnosti. Slovenský výrobca armatúr a sanity, myjavský SLOVARM, tak dokázal implementáciu SAP S/4HANA zvládnuť za 9 mesiacov.

Štandardizácia procesov spoločnosti okrem jednoduchšej správy priniesla aj mnohé konkrétne výhody. Kým v podniku doteraz neevidovali odpad, vznikajúci pri výrobe mosadze, keďže ho znova používali, nové riešenie si to už vyžaduje. Firme to však umožňuje lepšie plánovať prácu s materiálmi.

Implementáciou SAP S/4HANA si prešla aj spoločnosť ŽOS Vrútky, ktorá sa špecializuje na opravu, modernizácie a novovýrobu koľajových vozidiel. „Hoci sme pôvodne boli klasická konzervatívna firma, zhodou okolností sme našli cestu ku cloudu,“ vysvetľuje Ján Mižúr, ktorý má v podniku na starosti IT. Výsledok si spoločnosť pochvaľuje. „Samotný podnik prechádza výrobnou transformáciou a starý ERP systém nás už brzdil. On-premise riešenie si navyše vyžadovalo réžiu, mali sme problém zabezpečiť odborníkov. Prečo však robiť niečo, čo niekto iný dokáže lepšie, keď sa navyše môžeme venovať veciam s pridanou hodnotou?“ uzatvára Ján Mižúr.

O spoločnosti SAP

Stratégiou spoločnosti SAP je pomôcť firmám stať sa inteligentným podnikom. Ako líder na trhu s podnikovým aplikačným softvérom pomáha firmám všetkých veľkostí a odvetví zlepšovať ich fungovanie: až 77 % všetkých príjmov z transakcií na svete príde do kontaktu so systémami SAP. Technológie strojového učenia, IoT a pokročilej analytiky pomáhajú SAP zákazníkom zmeniť ich spoločnosti na inteligentné podniky. SAP riešenia poskytujú ľuďom a organizáciám detailné informácie a pomáhajú im tak zlepšiť úroveň spolupráce, vďaka čomu sú vždy o krok pred konkurenciou. Neustále zjednodušovanie spôsobu práce s technológiami vedie k tomu, že firmy môžu využívať SAP softvér presne takým spôsobom, ktorý im vyhovuje. End-to-end balík aplikácií a služieb umožňuje zákazníkom v komerčnom aj verejnom sektore naprieč 25 odvetviami riadiť svoje organizácie rentabilne a plynule sa prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Vďaka globálnej sieti zákazníkov, partnerov, zamestnancov a špičkových odborníkov, ktorí sú lídrami v oblasti inovácií, pomáha SAP zlepšovať fungovanie sveta a skvalitňovať životy ľudí. Viac informácií na www.sap.com

# # #

Všetky výroky v tomto dokumente nevyjadrujú historické skutočnosti a predstavujú výroky týkajúce sa budúcnosti v zmysle amerického Zákona o reforme vedenia súdnych sporov týkajúcich sa cenných papierov z roku 1995. Výrazy ako „predpokladať“, „domnievať sa“, „odhadovať“, „očakávať“, „predpovedať“, „zamýšľať“, „môcť“, „plánovať“, „predikovať“, „mal by“ a „bude“ a podobné výrazy vo vzťahu k spoločnosti SAP označujú takéto výroky vzťahujúce sa k budúcnosti. Spoločnosť SAP sa žiadnym spôsobom nezaväzuje výroky týkajúce sa budúcnosti verejne aktualizovať alebo revidovať. Všetky výroky týkajúce sa budúcnosti podliehajú rôznym rizikám a neistotám, ktoré môžu spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne odlišovať od predpokladov. Faktory, ktoré môžu ovplyvniť budúce hospodárske výsledky spoločnosti SAP, sú podrobnejšie popísané v dokumentoch predložených americkej Komisii pre cenné papiere a burzu (SEC) vrátane najnovšej výročnej správy na formulári 20-F. Čitateľom odporúčame, aby sa na takéto výroky týkajúce sa budúcnosti nespoliehali. Výroky majú výpovednú hodnotu len v okamihu ich publikovania.

© 2022 SAP SE. Všetky práva vyhradené.

SAP a iné produkty a služby SAP spomenuté v tomto dokumente a ich logá sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami spoločnosti SAP SE v Nemecku a ďalších krajinách. Ďalšie informácie a upozornenie ohľadne ochranných známok nájdete na adrese https://www.sap.com/copyright.

Informácia pre editorov:

Zábery v štandardnom vysielacom formáte a fotografie pre tlač si môžete v digitálnej podobe pozrieť a stiahnuť na www.sap.com/photos. Na tejto platforme nájdete materiály vo vysokom rozlíšení pre vaše mediálne kanály. Video príbehy na rôzne témy si môžete pozrieť na www.sap-tv.com. Z tejto stránky môžete vkladať videá na vlastné webové stránky, zdieľať ich prostredníctvom liniek cez e-mail a môžete sa tu prihlásiť aj na odber RSS zdroja SAP TV

Viac informácií o riešeniach a službách SAP:

Infolinka: 0800 049 001 | www.sap.com/sk

Kontakt pre médiá:

Slavomír Šikuda | slavo@mediamedia.sk | +421 908 454 043