>

sme

Kunskap på styrelsenivå är draghjälp för snabbare digitalisering i små och medelstora företag

​Sverige är känt för att ha många större företag som sätter innovation högt på agendan, inte minst inom traditionell tillverkningsindustri, men också inom handel och tjänster. Men även små och medelstora företag måste snabbt ställa om till de nya utmaningar som en digitaliserad marknad för med sig. Nyckeln är kunskap på styrelse- och ledningsgruppsnivå.

Läs mer

Så ska medelstora företag lyckas med sin digitalisering

Medelstora företag har liknande digitala utmaningar som större företag trots att de inte har samma resurser. De måste snabbt se över sina verksamheter, produkter och tjänster – och samtidigt vara öppna för helt nya affärsmodeller. Det framkommer i en ny global studie av Oxford Economics. 3 000 chefer från 17 länder inklusive Sverige fick svara på hur förberedda de är på digital transformation.

Läs mer

Inga fler objekt att ladda

Inga fler objekt att ladda

Följ SAP News

WhatsApp uppdateringar

Anmäl dig