>

Industrie 4.0 : van evolutie in technologie naar revolutie in businessmodellen

Industrie 4.0 is een term die in de bedrijfswereld algemeen gehanteerd wordt.  Voor sommigen is het een belangrijke IT-trend, voor anderen een topprioriteit. In de praktijk blijkt echter dat er geen breed aanvaarde definitie bestaat van wat het concept Industrie 4.0 precies betekent. “Dat maakt dat bedrijven er een eigen invulling aan geven” vertelt Alexander Naessens, Key Program Lead Supply Chain of the Future bij consultant delaware.

Pour la version en français, cliquez-ici.

Voor delaware gaat Industry 4.0 verder dan automatisatie en digitalisering; het moet tot andere producten leiden en tot een andere aanpak.  Het is een omslag die op strategisch niveau moet gemaakt worden. Op die manier gaat het niet enkel om de introductie van nieuwe technologie, maar kunnen er echt nieuwe businessmodellen ontstaan.

Tijdens een rondetafel gesprek met Barco, Vandemoortele en Alpro werden drie belangrijke trends besproken die de aanzet kunnen geven.

De trend waarbij steeds meer diensten aan producten worden gekoppeld – ‘servitization’ – wordt bij Barco al langer gebruikt. Denk aan het aanbieden van onderhoudscontracten of van gespecialiseerde softwarepakketten bij projectoren.  Ook in de voedingssector is Industry 4.0 geen vreemd concept. Zo kan de consument dankzij het scannen van een code op Alpro producten de herkomst van de ingrediënten achterhalen.

Een tweede trend die rond de tafel besproken wordt, is het aanpassen van producten aan de noden en wensen van klanten – ‘mass personalization’ – dat dankzij Industry 4.0 perfect mogelijk is. Het vraagt een flexibele productie. In de voedingsindustrie vertaald zich dat bv door kleinere loten te produceren en sneller en makkelijker labels te kunnen aanpassen. Bij Barco zorgt het ervoor dat producten anders ontworpen worden. Vroeger kon een projector meteen alles. Nu is er een basismodel dat kan uitgebreid worden met extra software om bv 3D te projecteren.

Klanten en leveranciers wisselen steeds meer data uit waardoor de keten beter op elkaar afgestemd wordt. Ook Vandemoortele zet deze laatste trend om in de praktijk en doet aan ‘operational excellence’ waarbij het inzet op het verzamelen en uitwisselen van data. Het hanteren van enige vorm van standaardisatie lijkt hier echter wel aan de orde.

Dat Industry 4.0 om technologie draait, is duidelijk.  Maar er is meer. Er is nog een element dat onmisbaar is : mensen. Medewerkers mee krijgen in het verhaal is doorslaggevend voor het succes van Industry 4.0.  Bedrijven moeten dan ook investeren in een digitale cultuur.

Dat blijkt ook volop te gebeuren. Zo wordt bij Alpro onderzocht hoe technologie het werk makkelijker kan maken. Denk bv aan een slimme bril waardoor operatoren kunnen bijhouden welke taken al uitgevoerd zijn. Bij Vandemoortele wordt gebruik gemaakt van ‘vision picking’ waarbij mensen in magazijnen worden aangestuurd op basis van visuele prikkels. Barco heeft een bottom-up systeem uitgerold waarbij het de operatoren zijn die ingenieurs adviseren bij hun ontwerpen. Zo wordt ook elke maand minstens één idee uit Barco’s ideeënbus tot op directieniveau besproken.

Deze voorbeelden vragen wel om een juiste omkadering: er wordt veel verwacht van werknemers. Industry 4.0 kent hen immers beslissingsmacht toe. Investeringen in opleiding en training zijn dan ook noodzakelijk. Bovendien kunnen grote veranderingen intern op weerstand botsen. Vaak leeft immers de vrees dat veranderingen doorgevoerd worden om mensen te vervangen. Een transparante communicatie helpt dit soort misvattingen de wereld uit.

Bedrijven in de meest uiteenlopende sectoren botsen op dezelfde uitdagingen.  De coronapandemie, een tekort aan werkkrachten, een evoluerend consumentengedrag én supply chains die wereldwijd in de knoop zitten.  Voor Alex Van Breedam, professor logistiek UAntwerpen, wacht er ons een enorme logistieke uitdaging. Het huidige model is niet duurzaam en er zijn nieuwe oplossingen nodig.  Vaak wordt dan in de richting van Industry 4.0 gekeken.

Bedrijven moeten Industry 4.0 omarmen, nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, big data en het Internet of Things (IoT) die de onderneming van de toekomst moeten vormgeven.

Veel bedrijven zijn er ook al effectief mee bezig, er wordt volop geïnvesteerd in Industry 4.0.  Dat levert echter nog niet altijd de verhoopte resultaten op, besluit Alexander Naessens.  “We moeten van een evolutie naar een revolutie.”

Deze blog is gebaseerd op de White Paper “Industrie 4.0 : van evolutie in technologie naar revolutie in businessmodellen.” Klik hier om hem te bekijken.

Deelnemers aan de Digital Voices rondetafel:

Nico Van Herzeele, IT director bij Barco

Benoit Dewaele, CIO bij Vandemoortele

Peter Decroos, Planning Process & Tools Manager bij Alpro

Moderator: Alexander Naessens, Key Program Lead Supply Chain of the Future – delaware