>

Crisis in Supply Chain leidt tot banenverlies en duurdere prijzen

Meer dan de helft van de Belgische bedrijven is van plan activiteiten te lokaliseren om de crisis in de toeleveringsketen te overwinnen

Dit alles blijkt uit nieuw onderzoek door SAP waarin Belgische bedrijven onder meer aangeven dat de tekorten aan grondstoffen, lege schappen en een verminderde beschikbaarheid van gezondheidsproducten of medicijnen nog tot eind 2023 kan duren. Door de uitdagingen op gebied van Supply Chain, verwachten bedrijven dat ze banen zullen moeten schrappen en hun prijzen zullen moeten verhogen als de toeleveringskosten stijgen.

Cliquez-ici pour la version en français.

De grote meerderheid van de Belgische bedrijven geeft toe dat hun toeleveringsketen moet worden verbeterd (84 %), waarbij 36 % zegt dat de veranderingen aanzienlijk moeten zijn. Ook bedrijven in onze buurlanden zeggen dat hun toeleveringsketen voor verbetering vatbaar is. 97 % van de deelnemende Nederlandse bedrijven zegt dat er verbeteringen nodig zijn. In Frankrijk is dat 87 %.

Internationale uitdagingen

De bevindingen van het rapport ‘Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner’ wijzen erop dat sinds het begin van de pandemie de problemen in de toeleveringsketen rampzalig zijn. Bedrijven in België, Frankrijk en Nederland ondervinden hinder door vertragingen in de productie van goederen/levering van diensten (50 %) en een tekort aan grondstoffen (34 %). Dit heeft geleid tot een daling in de inkomsten (33 %), waardoor zij hun werknemers (31 %) of huur (41 %) niet kunnen betalen, alsook tot verlies van klanten (35 %) en reputatieschade (27 %).

Het is dan wellicht ook geen verrassing dat ondernemingen pessimistisch zijn over wanneer de problemen van de baan zullen zijn. De helft van de bedrijven denkt dat de huidige problemen in de toeleveringsketen zullen aanhouden tot eind 2023, terwijl slechts 1 op de 10 voorspelt dat ze tegen het einde van de zomer opgelost zullen zijn. Voor meer dan 6 op de 10 Belgische respondenten hangt de duur van deze problemen af van een oplossing voor belangrijke gebeurtenissen: de energiecrisis (42 %) of de situatie in Oekraïne (22 %).

Dit voorspelt niet veel goeds voor consumenten of werknemers, aangezien Belgische bedrijven zeggen dat ze het geld dat verloren gaat door verdere stijgingen in de toeleveringsketen moeten terugverdienen door aanwervingen en lonen te bevriezen (56 %), de prijzen te verhogen (40 %) en banen te schrappen (32 %).

De uitdagingen en onzekerheid waarmee zoveel Belgische bedrijven worden geconfronteerd, hebben ertoe geleid dat consumenten aanzienlijk hogere prijzen moeten betalen voor essentiële zaken zoals levensmiddelen, energie en brandstof”, zegt Frank Soudan, Hoofd van de Digital Supply Chain bij SAP België & Luxemburg.

Lokalisering met duidelijke oproep aan de overheid

De Belgische organisaties zijn het er unaniem over eens dat lokalisering van de toeleveringsketens de economische groei ten goede zou komen: 100 % ziet de waarde ervan in. Bovendien vinden zij dat de overheid hulp zou moeten bieden door middel van incentives om mensen aan te trekken en bij te scholen (50 %), met inbegrip van talent uit het buitenland (40 %), door de toeleveringsketen te monitoren en waar nodig te investeren (48 %) en door het industrie- en handelsbeleid te versoepelen (44 %).

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat ook in Frankrijk een meerderheid van de bedrijven (66 %) van mening is dat lokalisering van de toeleveringsketens de economische groei kan bevorderen. In Nederland hebben bedrijven gemengde gevoelens: 34 % is voor en 66 % is tegen.

Veranderende rol van Supply Chain Management

Vroeger ging het bij Supply Chain Management hoofdzakelijk om kostenbesparing. Vandaag worden bedrijven geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals veranderend consumentengedrag, vermindering van koolstofuitstoot, het beperken van het personeelsverloop en het laag houden van de kosten. De huidige arbeidsmarkt, de oorlog in Oekraïne en de stijgende energiekosten komen hier nog eens bovenop” vertelt Frank Soudan. “ Welke toekomstige externe factoren het verkeer van goederen en diensten ook verstoren, onze ‘on-demand’ cultuur zal alleen maar toenemen. Er is een nieuwe aanpak nodig om tegemoet te komen aan die vraag.”

Bru Textiles, focus op duurzaamheid

Bru Textiles, een toonaangevende wereldwijde leverancier van interieurmeubelstoffen, gebruikt SAP-technologie om gegevens te verzamelen en te verrijken om end-to-end zichtbaarheid te verschaffen op hun toeleveringsnetwerk. Om zijn visie voor grootschalige groei waar te maken en een uitstekende dienstverlening te garanderen, heeft Bru een ultramodern, volledig geautomatiseerd magazijn gebouwd.

In een reactie op de bevindingen van het rapport zei Dieter Verlaeckt, IT Director bij Bru Textiles: “Uiteraard hebben wij ook de gevolgen van de crisis gevoeld. Transport stond echt onder druk, maar dankzij onze investeringen in software kunnen wij onze kosten en bedrijfsprocessen goed controleren, beheren en automatiseren. Dat maakt echt een verschil.”

Uit de studie blijkt dat 1 op de 4 bedrijven niet weet hoe en waar te beginnen met duurzaamheid. Dieter Verlaeckt: “Bij ons was het eigenlijk andersom. We rolden uit duurzaamheidsoverwegingen software uit.  Al snel zagen we hoe het verbeteren van de informatiestroom in onze toeleveringsketen ook talloze mogelijkheden opende om onze voorraad beter te plannen en daardoor een betere klantenservice te bieden. Door gegevens te verzamelen en te verrijken, hebben wij een volledig overzicht van onze toeleveringsketen.”

Nieuwe manieren om Supply Chain te verbeteren

Uit de resultaten van de studie blijkt dat Belgische bedrijven verschillende mogelijkheden bekijken om hun toeleveringsketens te verbeteren:

  • 80 % is van plan voorrang te geven aan binnenlandse oplossingen voor Supply Chain
  • 72 % is van plan nieuwe technologie uit te rollen om de uitdagingen in de komende 1 tot 2 jaar te helpen overwinnen
  • 66 % is van plan nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen voor Suppy Chain te zoeken

Frank Soudan bij SAP besluit: ‘We kunnen alleen maar positief zijn dat zoveel ondernemingen het belang inzien van investeringen in vooruitstrevende technologieën om te innoveren én om nieuwe milieuvriendelijke oplossingen uit te rollen. Het zal zorgen voor de nodige inzichten en veerkracht van Supply Chain.

Klik hier om het volledige rapport Tomorrow’s Supply Chain: Disruption Around Every Corner te downloaden.