>

AI-revolution med speederen i bund og hånden på bremsen

Niveauet af datamæssig modenhed skaber gode vækstbetingelser for en AI-revolution, men samfundsmæssigt har vi brug for selvkontrol og soft law. Mærsk går forrest. Alle kan bare ikke gå samme vej.

Med zero touch logistics vil Mærsk bruge AI til at automatisere globale forsyningskæder og reducere mellemled og manuel håndtering af varer på vejen fra producent til forbruger. Udmeldingen er stærk og relevant, og Børsen gav indblik i historien både 7. og 14. august.

Jeg er helt enig med teknologidirektør Navneet Kapoor om potentialet i AI – ikke kun inden for logistik men i forhold til stort set alle afgørende forretningsprocesser. Jeg er også meget positiv over for Mærsks tilgang til de etiske aspekter af AI. Mærsk arbejder på de indre linjer med uddannelse og træning i de etiske udfordringer med at bruge AI. Samtidig opfordrer virksomheden til at verden udvikler rammevilkår og regulering, så vi undgår misbrug, bedrageri og negative effekter af AI.

Træd på speederen

Mange virksomheder har en datamæssig modenhed og en it-mæssig struktur, som udgør en god grobund for at bruge AI. Men vi skal trykke på speederen, og ledere skal prioritere indsatsen, for at udbyttet kan melde sig. Udviklingen går hurtigt, og den enkelte virksomhed skal selv styre, undersøge og prioritere, hvordan den skaber værdi med AI.

Samtidig skal vi være bevidste om mulige negative effekter af at bruge AI. Navnlig her i Europa har vi en erfaring for at regulere dataområdet, og EU har da også over flere år haft en regulering af AI-området på trapperne. Imens brager udviklingen afsted, og vi kan ikke forvente at få en regulering, som skaber total klarhed for hver enkelt virksomhed.

Hånden på bremsen

Vi har heller ikke tid til at vente, for så har andre geografier og andre virksomheder allerede høstet konkurrencekraften af AI, og vi halter bagefter. Politikere, forskere, udviklere og brugere er enige om at vi skal regulere AI, men det må ikke stille europæiske virksomheder dårligt i den globale konkurrence. Svaret er høj grad af selvregulering, brug af ”soft law” og intern og ekstern åbenhed om de etiske aspekter af AI. Vi skal altså både træde på speederen og holde hånden på bremsen.

Mærsk går på begge ben. Massive investeringer, ledelsesmæssigt fokus på AI og samtidig fokus på at opdage og reducere negative effekter. Der er ikke kun én rigtig tilgang, og de færreste virksomheder kan hyre 6000 softwareingeniører ligesom Mærsk. Vejen går måske over at være mere selektiv og standardiseret i tilgangen til AI. Og alle virksomheder kan arbejde på at klargøre sig teknologisk, kulturelt og fremfor alt organisatorisk til at få værdi ud af AI-revolutionen.

Parathed til AI

Den datamæssige modenhed, som gør det muligt at bruge AI, opstår typisk, når virksomheden har samlet og standardiseret sit datagrundlag mest muligt. Brug af cloud-løsninger er også en vigtig del af denne AI parathed, fordi vi typisk undgår eller minimerer forældede systemer og teknologisk ”gæld”, når vi automatisk arbejder på den nyeste software. Samtidig har vi nu en it-mæssig motorkraft, som tillader softwaremodellerne at overskue meget store datamængder, og samtidig levere gode og hurtige brugeroplevelser.

Her ligger den store forskel i forhold til 2017, hvor jeg startede i SAP. Dengang var visionen også ”touchless ERP”, og vi så for os, hvordan intelligent rapportering automatisk guider lederes opmærksomhed hen på det mest relevante. Og vi forestillede os, at digitale assistenter forbereder os på dagens møde. Gennem et voice-interface navigerer vi i og opnår den fulde værdi af et struktureret og samlet system for økonomi, salg, distribution, produktion, marketing og service uden at røre det med en finger.

AI indlejret i processer

Her i 2023 er vi meget tættere på. AI er på vej til at blive indlejret i alle de forretningskritiske arbejdsprocesser: Fra lead til cash (marketing, salg, finans), fra design til produktion (supply chain), fra sourcing til betaling (indkøb) og fra rekruttering til pensionering (HR). Det afgørende er, at AI bliver godt integreret, at AI arbejder med de relevante og ”virkelige” forretningsdata, og at AI bruges ansvarligt, etisk og langsigtet bæredygtigt.

Eksempelvis kan generativ AI (ligesom ChatGPT) allerede nu bruges til at udfylde og kvalitetstjekke fragt og forsendelsesinformationer eller pege på de bedste procesmodeller og KPI’er til en given forretningsproces.

Kraften i AI-revolutionen er indiskutabel. Den vil ændre vores organisationer, og den vil ændre vores arbejdsliv. I en ny survey fra McKinsey (The state of AI in 2023: Generative AI’s breakout year – 1. august 2023) peger internationale ledere på ”strategi”, som en af de største udfordringer i forhold til at få værdi ud af AI. Jeg er meget enig. Det er ikke længere teknologi og AI’s modenhed, der sætter grænsen. Ledelsen i hver enkelt virksomhed må selv helt frem i vognen for at styre den forandring. Hvordan vil vi se ud om to, fem og ti år? Træd på speederen og høst nogle erfaringer!

Af Mikkel Stavnsbo, adm. direktør, SAP Danmark

Oprindelig publiceret i Børsen den 25. august (Opinion) og 28. august (AI-tillæg) 2023.