>

Digitalisering er både business og showbusiness. Kan teknologiforståelse i skolen gøres os til mere end forbrugere af teknologi?

Det er helt afgørende, at vi bliver skabere af teknologiske forandringer og ikke kun forbrugere. Derfor er jeg positiv over for ideen om teknologiforståelse som et fag i folkeskolen.

Jeg tror, at vi er i gang med to meget store og langsigtede forandringer i disse år(-tier). Den ene er den digitale- og den anden er den grønne omstilling. Derfor er det interessant at læse den dugfriske digitaliseringsstrategi, som er udklækket af det unge digitaliserings- og ligestillingsministerium.

Et af de punkter, som jeg hæfter mig ved i strategien, er, at den lægger op til faget teknologiforståelse i folkeskolen. Ganske vist som et valgfag, men heldigvis med en opkvalificering af lærerne som en del af pakken.

Det er på tide og helt rigtigt. Digitaliseringen er jo ikke noget nyt, men en langsigtet og væsentlig forandring, og vi får brug for nye generationer med bedst mulig digital dannelse.

Det handler indledningsvis om at kunne vælge til og fra og have kritisk sans over for de digitale nyskabelser, der mere og mere overtager dagsorden for børn, unge og voksne. For digitalisering er jo også showbusiness (big time!).

I anden omgang handler det om, at vi for alvor skaber noget med teknologien. Altså at vi spænder hele den digitale motor foran vores egne ønskede forandringsprojekter. Sådan arbejder vi ude i virksomhederne, og det er langt mere business og værditilførelse end showbusiness og påvirkning.

Brætspil og digitalt kernesystem

Forleden dag havde jeg besøg af en gymnasieklasse fra Svendborg på vores ny SAP kontor. Vi spillede et brætspil, som handler om at få en virksomhed til at optimere it-udnyttelsen med henblik på at skabe mest mulig forretningsværdi. Under behørig hensyntagen til bæredygtighed og datasikkerhed. De 25 unge og deres lærer var godt engagerede.

De var opdelt i tre teams, som havde hver deres bræt, og de konkurrerede mod de andre grupper. Diskussionerne kørte livligt, og alle var aktive. Det kommer næppe som en overraskelse, at spillet (som er udviklet af SAP) belønner et robust digitalt forretningssystem med styr på datagrundlaget.

ERP-verdenen har nok ikke ry for at være det mest eksotiske og innovative sted i tech-industrien, vi arbejder meget ”behind the scenes”, og derfor er det fint, at vi trækker på lidt gaming og oplevelse for at formidle den kompleksitet som ligger omme bag brugeroplevelsen.

AI som showbusiness?

Danmark har efter min mening gode kort på hånden for at bruge digitaliseringen aktivt og offensivt til at fremme vores demokratiske samfundsmodel. Men det kræver først og fremmest, at mange danskere får et aktivt og kreativt forhold til at bruge data og software til at forme arbejdsprocesser, virksomheder og produkter. Jeg håber, at de unge fra Svendborg fik lidt blod på tanden forleden.

Der er en verden til forskel på at være en dygtig forbruger af digital showbusiness og en digital forandringsagent. Teknologiforståelse i uddannelsessystemet og ud til alle faggrupper er helt sikkert en god start.

Når man kigger videre i digitaliseringsstrategien, så kan jeg desværre ikke lade være med at ryste lidt på hovedet.

”Danmark skal gå forrest med at udnytte mulighederne, der følger af kunstig intelligens”, står der i strategien. Og det skal foregå, ansvarligt, etisk og med respekt for individ og demokrati. Derfor er der afsat 100 mio. kr til forskning og udvikling i 2024.

AI tiltrækker enorme mængder af ressourcer og globale investeringer i disse år. Milliarder og atter milliarder. At positionere Danmark som ”helt fremme” og så ville tages alvorligt for at investere 100 mio. kr er helt på månen. Det er ikke business. Det er showbusiness.

Af Thomas Madsen, Enterprise Architect and Technology Explorer hos SAP Danmark 

Oprindelig publiceret i Computerworld den 29. december 2023.