>

Arnon hakee vauhtia kansainväliseen kasvuun älykkäällä ERP:llä

Toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen SAP S/4HANAan harmonisoi sähkö- ja automaatiopalveluntarjoajan yritystoimintaa sekä mahdollistaa eri maiden ja tehtaiden ohjauksen.

Arnonilla on selkeä kansainvälinen kasvustrategia. Tämän mahdollistamiseksi tuotannonohjaus- ja talousjärjestelmät tuli päivittää palvelemaan moniyritystoimintaa. Arnonilla on halu uudistaa ja automatisoida liiketoimintansa kokonaisuudessaan. Vanhat järjestelmät eivät olleet sujuvia, vaan ne tulivat kasvussa ja laajentumisessa taakaksi. Lisäksi valtaosa Arnonin asiakkaista on globaaleja toimijoita, joilla on SAP-järjestelmät käytössä.

Uudeksi toiminnanohjausjärjestelmäksi valittiin älykäs ERP SAP S/4HANA. Kaikki Arnonin prosessit myyntitilauksesta tuotannon suunnitteluun, tuotantoon, valmistukseen ja lähetykseen siirrettiin uuteen järjestelmään. Arnonin ERP:n uudistus on yksi ensimmäisistä pk-yrityksen täyden palvelun S/4HANA-toteutuksista Suomessa.

Hanke sujui jouhevasti ja sopimuksen laatimisesta ratkaisun täysimittaiseen käyttöön meni 8 kuukautta.

SAP S/4HANAn myötä sekä Arnonin että sen asiakkaiden järjestelmät keskustelevat sujuvasti keskenään

Siirtyminen SAP S/4HANA -ratkaisuun yhdessä Neomoren kanssa on tuonut Arnonille:

  • Manuaalisesta automaatioon: Uudessa ratkaisussa osa toimitus- ja talousprosessien transaktioista on automatisoitu.
  • Läpinäkyvyys: Raportointi on nopeutunut ja tehostunut, sillä järjestelmät keskustelevat keskenään. Työajan seurantaan toteutettiin räätälöity fioripohjainen ratkaisu.
  • Kustannushyödyt: Uusi ratkaisu yhdisti aiemmin erillään olleet taloushallinnon sekä logistiikan järjestelmät tuoden yritykselle selkeämmän kokonaisuuden
  • Prosessinhallinta: Uusi järjestelmä kattaa ison osan toimintoja, muun muassa tuotannonohjauksen sekä tuotantoon ja varastoon liittyvät hankinnat. Asiakkaiden tilaukset on mahdollista lukea suoraan järjestelmään, kuten myös ostotilaustransaktiot kulkevat sähköisesti Arnonin ja toimittajien välillä. Jatkossa myös suunnittelujärjestelmä tullaan yhdistämään SAP:hen.
  • Skaalautuvuus ja kansainvälisyys: S/4HANA sujuvoittaa integraatioita tulevaisuudessa, sillä järjestelmä on suurten kansainvälisten kumppanienkin käytössä. S/4HANA myös skaalautuu tarpeen mukaan eli toiminnan kasvaessa ei tarvitse vaihtaa ERP:tä.

”SAP:n toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa sen, että voimme palvella suuria kansainvälisiä asiakkaita selvästi jouhevammin kuin aiemmin.” Toni Ristamäki, operatiivinen johtaja, Arnon

  • Yrityksen sijainti: Tampere (hq)
  • Teollisuuden ala: Sähkö- ja automaatiopalvelut
  • Työntekijöitä: yli 200
  • Liikevaihto: 50 miljoonaa euroa (2019)
  • Tuotteet ja palvelut: Teollisuuden sähkö- ja automaatiopalvelut sekä äly- ja tietopalvelut erityisesti meri-, kaivos- ja uusiutuvan energian sektoreilla.

Photo credit: Jonathan Melartin