>

Lassila & Tikanoja Oyj:n henkilöstöhallinnon pilviuudistus: Parannettua tehokkuutta ja datan näkyvyyttä

Kiertotalouden elävöittämisen keskeinen palveluyritys, Lassila & Tikanoja Oyj (L&T), on hiljattain toteuttanut merkittävän digitaalisen HR-transformaation ja ottanut käyttöön uuden HR Master henkilöstötietojärjestelmän SAP SuccessFactorsin.

Siirtymisen taustalla oli yrityksen pyrkimys parantaa datan laatua, vähentää manuaalista työtä ja tehostaa rekrytointiprosessia. L&T, joka työllistää  Suomessa yli 7000 henkilöä ja rekrytoi vuosittain yli 3 000 työntekijää, on ottanut digitalisaation voiman käyttöön luodakseen enemmän arvoa niin asiakkailleen, työntekijöilleen kuin osakkeenomistajilleen.

L&T:n henkilöstötietojärjestelmistä vastaava Tiina Repo kertoi yhtiön tavoitteista: ”Vanha HR-järjestelmämme oli tullut elinkaarensa päähän. Tarvitsimme esihenkilöillemme päivitetyn työkalun, joka tukisi tiimin johtamista paremman datan näkyvyyden ja läpinäkyvämpien prosessien avulla. Myös työntekijöidemme itsepalvelumahdollisuudet olivat tärkeä prioriteetti.”

L&T:n päätökseen valita SAP SuccessFactors vaikutti useita tekijöitä. Yritys käytti SuccessFactorsia jo rekrytointiin ja oppimisen hallintaan, mutta Repo korosti, ettei ollut itsestään selvää, että se olisi heidän uusi keskitetty HR-pilviratkaisunsa. Järjestelmän oli vastattava heidän tulevaa digitalisaation etenemissuunnitelmaansa, oltava riittävän joustava tukemaan useita työntekijäryhmiä ja oltava käytettävissä mobiililaitteilla palvellakseen kentällä toimivia työntekijöitä. He muodostavat yli 80 prosenttia L&T:n henkilöstöstä.

”Kun otetaan huomioon organisaation kypsyys ja tiimiresurssien realiteetit, mahdollisuus implementoida modulaarisesti oli välttämätön. Lisäksi edellytimme, että uusi työkalu on rakennettu nykyaikaisen ja kestävän teknologian varaan ja että se on tietoturvallinen ja GDPR:n mukainen. Arvioinnissamme SAP SuccessFactors nousi esiin parhaana vaihtoehtona, koska sen modulaarinen toteutus ja parannetut itsepalvelutyökalut sopivat parhaiten ympäristöömme”, Repo kertoi.

Varhaiset hyödyt

L&T on jo nähnyt parannuksia datan käytettävyydessä ja analytiikkamahdollisuuksissa tehtyään yhteistyötä Gavdi Finlandin kanssa toteutuksessa. Uusi järjestelmä tarjoaa myös paremman näkyvyyden ja prosessien hallinnan, jotka toteutetaan yhdellä alustalla. Repo kommentoi: ”Meillä on vasta lyhyen ajan kokemus tässä vaiheessa, sillä otimme järjestelmän käyttöön muutama kuukausi sitten, mutta voimme jo nyt nähdä datan käytettävyyden ja analytiikkamahdollisuuksien parantuneen. Näiden mahdollisuuksien tuominen käytäntöön ja esihenkilöiden saataville konkreettisin, johtamista tukevin raportein ja dashboardein on yksi tämän vuoden tärkeistä tavoitteistamme.”

Yhteistyötä Gavdin kanssa leimasi hyvä tiimihenki ja tehokas etäyhteistyö, minkä ansiosta projekti saatiin onnistuneesti päätökseen. ”Meillä oli todella loistavia konsultteja Gavdilta tukemassa meitä käyttöönottoprojektissamme. He olivat erittäin kiinnostuneita löytämään ratkaisuja liiketoimintamme tarpeisiin ja ongelmiin”, Repo sanoi.

Neuvoja tuleviin pilvipohjaisiin HR-muutoshankkeisiin

Organisaatioille, jotka suunnittelevat omaa pilvipohjaista HR-muutostaan, Repo korostaa, että on tärkeää saada tukea sekä liiketoiminta- että ICT-johdolta. Hanke vaikuttaa molempiin eikä ole ”vain” HR-projekti. Integraatioiden ja datamigraatioiden valmistelua ei pidä aliarvioida, ja loppukäyttäjien koulutus ja tuki on suunniteltava etukäteen.

”Aloita datan laadun parantamistoimet kuukausia ennen suunniteltua tuotantomigraatiota, koska data ja datan laatu voivat olla yksi merkittävistä riskeistä siirtymävaiheessa”, Repo neuvoi. Hän kehotti organisaatioita myös analysoimaan ja hyödyntämään aktiivisesti uusia mahdollisuuksia ja parannuksia, joita versiopäivitykset tuovat mukanaan, eikä unohtamaan loppukäyttäjien koulutusta ja tukea projektin päätyttyä.

L&T:n digitaalinen HR-transformaatio on inspiroiva esimerkki organisaatioille, jotka haluavat hyödyntää pilvipohjaisten HR-ratkaisujen tehoa. SAP SuccessFactors Employee Centralin ja SAP SuccessFactors Performance & Goalsin avulla L&T:llä on nyt paremmat valmiudet hallita työntekijäkokemuksia ja auttaa liiketoimintaa johtamaan henkilöstöä ja heidän suoritustaan.

L&T konsernin henkilöstöjohtaja Hilppa Rautpalo kertoo, että keskeistä projektin onnistumisessa oli johdon sitoutuminen hankkeeseen, erinomainen sisäinen projektitiimi sekä toimiva yhteistyö ulkoisten kumppanien kanssa. ”HR master-henkilöstötietojärjestelmän käyttöönotto yli 7000 työntekijälle on iso muutos, joka vaatii organisaatiolta sekä pitkäjänteistä sitoutumista projektiin että merkittävää tukea muutoksenhallintaan käyttöönoton yhteydessä. Projektimme osoittaa, että hyvällä suunnittelulla ja yhteistyöllä näinkin merkittävä ICT-hanke on mahdollista toteuttaa aikataulussa ja budjetissa. Liiketoiminnoilla on nyt parempi näkyvyys henkilöstöön ja pystymme tekemään ratkaisuja analysoimalla tietoja – SAP SuccessFactorsin käyttöönotto on ollut merkittävä askel tiellämme HR:n digitalisaation parantamisessa”.

Keskittymällä parantamaan työntekijöidensä työkykyä ja tarjoamalla työpaikkoja työllistymisen kanssa kamppaileville henkilöille L&T lisää myönteistä yhteiskunnallista vaikutustaan. Uusi HR-järjestelmä ei ainoastaan virtaviivaista yhtiön toimintaa, vaan tukee myös sen sitoutumista työntekijöihin ja parantaa työntekijäkokemusta, jolla on suora positiivinen vaikutus liiketoimintojen kannattavuuteen.

 

Tietoa Lassila & Tikanoja Oyj:stä

Lassila & Tikanoja on palveluyritys, joka toteuttaa kiertotaloutta käytännössä. Yhdessä asiakkaidemme kanssa pidämme materiaalit, kiinteistöt ja tehtaat mahdollisimman pitkään tuottavassa käytössä sekä tehostamme raaka-aineiden ja energian käyttöä. Näin luomme kiertotalouden avulla lisäarvoa asiakkaillemme, henkilöstöllemme ja yhteiskunnalle laajemminkin. Tämän saavuttaminen tarkoittaa myös arvonnousua osakkeenomistajillemme. Tavoitteenamme on kasvattaa jatkuvasti toimintamme hiilikädenjälkeä, myönteistä ilmastovaikutustamme. Kannamme yhteiskunnallista vastuutamme huolehtimalla henkilöstömme työkyvystä sekä tarjoamalla työpaikkoja esimerkiksi niille, joilla on vaikeuksia työllistyä. Suomessa ja Ruotsissa toimivan L&T:n palveluksessa on 8 371 henkilöä. Liikevaihto vuonna 2022 oli 844,1 miljoonaa euroa. L&T on listattu Nasdaq Helsingissä.

 

Tietoja SAP:sta
SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 25 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.
Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.