>

Vaisala tuottaa arvokasta dataa koko liiketoiminnalle SAP Analytics Cloudin avulla

Kohdatessamme polttavia yhteiskunnallisia ja ympäristöhaasteita on tärkeämpää kuin koskaan tehdä päätöksiä tarkan ja luotettavan datan perusteella. Tämä on Vaisalan ja SAP:n yhteinen tavoite.

Sään, ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisujen maailmanlaajuisena johtajana Vaisala tiedostaa datan merkityksen. Vaisalan tuotteet ja palvelut tarjoavat asiakkaille keinoja parantaa turvallisuutta, tehokkuutta ja päätöksentekoa vaikuttaen näin miljoonien ihmisten elämään kaikkialla maailmassa.

Missionsa “Observations for a better world” mukaisesti Vaisala jatkaa jo yli 85 vuotta sitten aloitettua työtä ja auttaa löytämään vastauksia ja toimimaan kestävän tulevaisuuden puolesta.

SAP Analytics Cloud for Planning ja SAP Analytics Cloud for Business Intelligence -ratkaisujen avulla Vaisala on onnistuneesti modernisoinut kysynnän suunnittelun manuaalisesta ja Excel-pohjaisesta prosessista täysin digitaaliseksi, tehokkaaksi ja yhteistoiminnalliseksi prosessiksi SAP Analytics Cloud Software-as-a-Service-ratkaisua hyödyntäen. Vaisalan suunnitteluprosessi on nyt nopea, keskitetty ja aina käytettävissä, mikä tukee yhtiön suunnittelijoiden tietoon perustuvia päätöksiä. Nämä päätökset perustuvat syvällisempään analyysiin, reaaliaikaisiin analytiikkaominaisuuksiin, lisättyyn analytiikkaan ja älykkääseen visualisointiin.

Taloudensuunnittelu, mukaan lukien laskelmat ja kustannusten kohdentaminen, on nyt yhteistoiminnallisempi mutta silti täysin hallittu suunnitteluprosessi. Vaisalan myynnin suunnitteluprosessi on muuttunut luotettavammaksi, joustavammaksi ja tehokkaammaksi, mikä antaa yhtiölle paremmat valmiudet reagoida ja vastata muuttuviin markkinaolosuhteisiin.

Lisäksi Vaisala on onnistuneesti modernisoinut johdon raportoinnin manuaalisesti ylläpidetystä ratkaisusta digitaaliseksi ja visuaalisesti houkuttelevaksi, keskitetyksi raportointi- ja analyysialustaksi. Näin ollen johdon raportoinnista on tullut läpinäkyvämpää ja helpommin käytettävissä olevaa ilman erillisiä taulukkolaskentataulukoita tai esitystiedostoja. Historialliset tiedot ja raportit ovat nyt saatavilla ja tallennettuna yhteen paikkaan.

Vaisalalle on tärkeää pystyä käyttämään, ylläpitämään ja kehittämään ratkaisuaan itse. SAP Analytics Cloudin avulla yritys on saavuttanut juuri tämän, ja Scandic Fusion on tukenut heitä tällä matkalla.