>

Suomen Pankki uudisti HR-järjestelmänsä: painopisteinä visuaalisuus, helppokäyttöisyys ja intuitiivisuus

Pilvipohjaista järjestelmää voi käyttää mistä tahansa ja milloin tahansa eri päätelaitteilla

Suomen Pankki onnistui ratkaisemaan vanhentuneen teknologian aiheuttamat haasteet nopeasti muuttuvassa työelämässä siirtymällä pilvipohjaiseen HR-järjestelmään, SAP SuccessFactorsiin.

Suomen Pankin päätavoitteet uuden HR-järjestelmän käyttöönotossa olivat HR-prosessien tehostaminen, mobiilikäytön mahdollistaminen ja helppokäyttöisyys sekä työntekijän, esihenkilöiden että HR:n näkökulmasta. Valinta kohdistui SAP SuccessFactorsiin ja toteutuskumppanina toimi NTT DATA Business Solutions.

“Vuodesta 2004 alkaen eli noin 20 vuotta käytössä ollut SAP:n HR-järjestelmämme oli tulossa luonnollisesti tiensä päähän. Järjestelmäuudistukseen ja tarjouskilpailutukseen valmistauduttiin kattavalla esiselvityksellä. Selvityksessä kävimme meidän nykyprosessit läpi, mitä hyvää niissä on ja mitä kehitettävää. Tämän pohjalta oli helpompi lähteä laatimaan vaatimuksia uudelle HR-järjestelmälle. SAP SuccessFactors valittiin, koska se pystyi tarjoamaan halutut ja vaaditut toiminnot ja koska käyttöönotto oli helppoa. Kaiken kaikkiaan kyselystä varsinaiseen käyttöönottoon kului alle kaksi vuotta”, Suomen Pankin HR Partner Aune Kiviharju sanoo.

SAP SuccessFactorsin käyttöönotto on sujuvoittanut päivittäistä työtä huomattavasti. Alustaa on kiitelty sen avoimista ja nopeista prosesseista, visuaalisesta ilmeestä, helppokäyttöisyydestä ja intuitiivisesta käyttöliittymästä. Pilvipohjaista järjestelmää voi käyttää mobiilisti, mikä on tärkeää hybridityöaikana.

“Työntekijämme pääsevät nyt helposti katsomaan omia tietojansa. Yhtenäinen näkymä helpottaa sisäisen tuen antamista, koska kaikilla työntekijöillä on samat asetukset ja pilvipohjaista järjestelmää voi käyttää myös mobiilisti. Se on tärkeää hybridityöaikana”, Kiviharju kertoo.

Tarvittaessa SAP-kumppani NTT DATA Business Solutionsilta saa nopeasti käytön tukea.

”Yhteistyömme NTT Data Business Solutionsin kanssa on sujunut kitkatta. Jo käyttöönottovaiheesta lähtien tuttujen konsulttien kanssa on ollut helppo jatkaa ylläpito- ja kehitystyötä, koska he tuntevat toimintatapamme hyvin”, toteaa Kiviharju.

Hybridityö muutti toimintatapoja myös HR:ssä

Suomen Pankki on yhteiskunnallisesti merkityksellisiä, monipuolisia ja haastavia työtehtäviä tarjoava vakaa ja vastuullinen työnantaja. Se panostaa henkilöstönsä osaamisen kehittämiseen ja hyvään johtamiseen. Henkilöstön hyvinvointi, työilmapiiri sekä työn ja vapaa-ajan tasapaino ovat keskeisiä. Henkilöstö viihtyy hyvin ja työurat ovat pitkiä, keskimäärin yli 15 vuotta.

Koronan myötä etätyö lisääntyi merkittävästi, joten HR joutui uuden eteen. Ennen SAP SuccessFactorsia työntekijät leimasivat työaikaa vain toimistolle tullessaan. Nyt työajan leimaaminen sekä poissaolojen ja lomien rekisteröinti ja tallentaminen on helppoa paikkariippumattomasti.

”Tarjoamme mahdollisuuden etätyöhön ja työaikajoustoihin, pitkät lomat, työterveyshuollon ja lounasedun. Tuemme liikunta- ja kulttuuriharrastuksissa ja työpaikka on vakaa. Ihmisillä on turvallinen tunne työpaikastaan maailman myllerryksessä, ja meille on tärkeää tarjota hyvä kokemus työntekijöillemme koko uran matkalta, aina palkkaamisesta eläkkeelle siirtymiseen asti. SAP SuccessFactors tukee meitä työsuhteen elinkaareen liittyvien toiminnallisuuksien kehitttämisessä ja siihen liittyvässä automatisoinnissa”, Kiviharju kertoo.

Ei vanhoja ongelmia uuteen järjestelmään

Kiviharjun tärkein neuvo HR:n digitalisaatiota suunnittelevalle organisaatiolle on valmistelutyön tärkeys. Nykyprosessien kartoittaminen, integraatioiden tarpeen selvittäminen ja nykyisten pullonkaulojen tunnistaminen ovat tärkeitä siirryttäessä uuteen järjestelmään.

“Tavoitteemme on HR-järjestelmän jatkuva kehitys organisaatiosta tulevien tarpeiden mukaisesti. Tekoälykin voi luoda uusia polkuja ajatella asioita”, Kiviharju sanoo.

 

Tietoja SAP:sta
SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 26 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.
Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.

Tietoja Suomen Pankista

Suomen Pankki on Suomen rahaviranomainen ja kansallinen keskuspankki. Samalla se on osa eurojärjestelmää, joka vastaa euroalueen maiden rahapolitiikasta ja muista keskuspankkitehtävistä ja hallinnoi maailman toiseksi suurimman valuutan, euron, käyttöä. Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin päätavoite on hintavakaus, joka tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin maltillista nousua. Suomen Pankilla on sekä kotimaahan että eurojärjestelmään liittyviä tavoitteita. Rahapolitiikan lisäksi Suomen Pankin keskeisiä tehtäviä ovat rahoitusmarkkinoiden vakaus ja tilastot, pankkitoiminta sekä rahahuolto.

Lisätietoja: http://www.bof.fi

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi