>

SAP ja NVIDIA solmivat uuden kumppanuuden – tavoitteena nopeuttaa generatiivisen tekoälyn käyttöä

SAP ja NVIDIA aloittavat tänään uuden ja laajennetun kumppanuuden. Tavoitteena on antaa yritysasiakkaille enemmän mahdollisuuksia käyttää dataa ja generatiivista tekoälyä SAP:n pilviratkaisujen ja -sovellusten valikoimassa. Tämä on mahdollista NVIDIA AI Foundry Services -palveluiden räätälöityjen suurten kielimallien (LLM) ja uusien NVIDIA NIM -mikropalveluiden avulla.

Yhtiöt tekevät yhteistyötä rakentaakseen ja toimittaakseen SAP Business AI:n, mukaan lukien skaalautuvat, liiketoimintakohtaiset generatiiviset tekoälyominaisuudet SAP:n Joule-apupilotin sisällä ja SAP:n pilviratkaisujen ja -sovellusten koko portfoliossa, joita kaikkia tukee SAP:n generatiivinen AI-hubi. Hubi toimittaa merkityksellistä, luotettavaa ja vastuullista tekoälyä yrityksille ja tarjoaa välittömän pääsyn laajaan valikoimaan suuria kielimalleja (LLM).

Kumppanuus on osa SAP:n meneillään olevaa hanketta, jonka tavoitteena on rakentaa generatiivinen tekoäly suoraan ohjelmistosovelluksiin, jotka pyörittävät yrityksiä ympäri maailmaa. Tavoitteena on, että asiakkaat voivat käyttää generatiivisia tekoälyominaisuuksia laajassa mittakaavassa koko organisaatiossa. SAP käyttää NVIDIAn generatiivisen tekoälyn valikoimaa (NVIDIAs generative AI foundry service) hienosäätääkseen suuret kielimallit verkkotunnuskohtaisiin skenaarioihin ja tarjotakseen sovelluksia uusien NVIDIA NIM -mikropalveluiden avulla. SAP ja NVIDIA aikovat tuoda uudet integroidut toiminnallisuudet käyttöön vuoden 2024 loppuun mennessä.

”Yritysasiakkaat haluavat käyttää uusimpia teknologioita, jotka tuottavat todellista liiketoiminta-arvoa. SAP:n ja NVIDIAn välisen kumppanuuden kaltaiset strategiset teknologiakumppanuudet ovat keskeisessä asemassa toiminnassamme. Tämän toiminnan tavoitteena on investoida teknologioihin, jotka maksimoivat yritysten mahdollisuudet hyödyntää tekoälyä. NVIDIAn asiantuntemus keskittyy tekoälyominaisuuksien tarjoamiseen suuressa mittakaavassa. Se auttaa SAP:ia nopeuttamaan transformaatiota ja tarjoamaan asiakkaillemme parempia pilvipalveluita”, sanoo SAP:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Christian Klein.

”SAP istuu yritysdata-kultakaivoksen päällä, joka voidaan muuntaa räätälöidyiksi generatiivisiksi tekoälyagenteiksi. Tämä auttaa asiakkaita automatisoimaan liiketoimintaansa. Yhdessä NVIDIA ja SAP tarjoavat räätälöityä generatiivista tekoälyä tuhansille yrityksille ympäri maailmaa, jotka luottavat SAP:iin liiketoimintansa pyörittämisessä”, sanoo Jensen Huang, NVIDIAn perustaja ja toimitusjohtaja.

Liiketoimintadatan ja generatiivisen tekoälyn käyttö asiakastiedon parantamiseen

SAP ja NVIDIA aikovat tehdä yhteistyötä integroidakseen generatiivisen tekoälyn SAP:n pilviratkaisuihin. Näihin kuuluvat SAP Datasphere -ratkaisun uusin versio, SAP Business Technology Platform (SAP BTP) ja RISE with SAP.

SAP aikoo myös rakentaa lisää generatiivisia tekoälyominaisuuksia SAP BTP:hen NVIDIAn Generative AI Foundry -palvelun avulla. Siinä käytetään työkaluja, kuten NVIDIA DGX™ Cloud AI -supertietokoneita, NVIDIA AI Enterprise -ohjelmistoa ja NVIDIA AI Foundation -malleja. Uusien ominaisuuksien on tarkoitus muodostaa perusta SAP:n generatiivisen AI:n kehittämiselle ja käyttöönotolle asiakkaille. Niiden odotetaan olevan saatavilla SAP AI Coren ja SAP Datasphere -palvelun generatiivisessa AI-hubissa.

Muita generatiivisen tekoälyn hankkeita ovat mm:

  • Joule-apupilotin uudet ominaisuudet: Joule voi hyödyntää NVIDIAn ja SAP:n rakentamia RAG-ominaisuuksia (Retrieval-augmented Generation), joita voidaan ottaa käyttöön johtavissa hyperscalereissa tai SAP:n omissa pilviympäristöissä. Asiakkaat voivat luonnollisen kielen avulla hyödyntää liiketoimintansa potentiaalia täysin Joulen generatiivisen tekoälyavustajan avulla. Tämä tapahtuu automatisoimalla aikaa vieviä tehtäviä ja analysoimalla nopeasti liiketoimintakriittisiä tietoja, jotta voidaan tarjota älykkäämpiä ja yksilöllisempiä kokemuksia. 
  • SAP S/4HANA Cloudia, SAP SuccessFactorsia ja SAP Signaviota hyödyntävät innovaatiot: SAP ja NVIDIA tutkivat yli 20 generatiivisen tekoälyn käyttötapausta, joissa yritykset voivat yhdistää voimavaroja digitaalisen transformaation yksinkertaistamiseksi ja parantamiseksi. Näitä ovat muun muassa generatiiviset tekoälyominaisuudet, joilla voidaan automatisoida yrityksen resurssien suunnittelua älykkäällä laskujen täsmäytyksellä SAP S/4HANA Cloudissa, parantaa henkilöstöresurssien käyttöä SAP SuccessFactorsin avulla ja lisätä uusien oivallusten määrää SAP Signaviolla liiketoimintasuositusten parempaan käsittelyyn ja SAP:n asiakastukiprosessien optimointiin.
  • Tekoälyn tietolähteiden yhdistäminen SAP Datasphere -palvelun avulla: SAP BTP:hen perustuva SAP Datasphere mahdollistaa integraation ja yhtenäisen näkymän semanttisesti rikkaasta SAP-datasta yhdessä kolmansien osapuolten datan kanssa koko yrityksen laajuudessa. Se auttaa asiakkaita sopeutumaan nopeammin markkinoiden muutoksiin ja tekemään tehokkaampia ja paremmin perusteltuja päätöksiä. SAP Datasphere -palvelun avulla asiakkaat pääsevät turvallisesti käsiksi laadukkaaseen tietovarastoon tekoälyn ja koneoppimisen (ML) mallien avulla. Nopeuttaakseen SAP Datasphere -palvelun yhtenäistettyjä koneoppimisominaisuuksia (FedML) NVIDIA ja SAP helpottavat datatieteilijöiden pääsyä dataan ja parantavat ML-työkuormien suorituskykyä NVIDIAn kiihdytettyjen laskenta-alustojen ja NVIDIA AI Enterprise -datatieteen ohjelmien, kuten NVIDIA RAPIDS™, RAPIDS cuDF ja cuML, tuella.
  • LLM:ien käyttäminen SAP:n ABAP-ohjelmointikielessä: SAP aikoo käyttää NVIDIAn tekoälyn foundry-palveluja LLM:ien hienosäätöön auttaakseen kehittäjiä luomaan domainkohtaista kielikoodia. Tämä perustuu SAP:n käyttämiin generatiivisiin tekoälymalleihin ABAPia käyttävien kehittäjien auttamiseksi yhtiön ABAP Cloud -mallin ja SAP Cloud -sovellusohjelmointimallin avulla.

NVIDIA AI Enterprise tukee tuotantotason generatiivista tekoälyä SAP:n pilviratkaisuissa

Kun mallit ovat valmiita käyttöönotettaviksi SAP:n pilviratkaisuissa, SAP aikoo käyttää NVIDIA AI Enterprise -ohjelmistoa, mukaan lukien NVIDIA NIM inference -mikropalvelut ja NVIDIA NeMo Retriever™ -mikropalvelut.

NVIDIA NIMin avulla voidaan nopeuttaa ja maksimoida SAP:n infrastruktuurissa tehtäviä johtopäätöksiä. NVIDIA NeMo Retriever -mikropalveluiden avulla SAP aikoo lisätä RAG-ominaisuuksia, joiden avulla generatiiviset tekoälysovellukset pääsevät turvallisemmin käsiksi SAP-ohjelmistoissa pyörivään dataan ja voivat näin parantaa tarkkuutta ja näkemyksiä. Asiakkaat voivat suunnitella käyttävänsä RAG:tä sekä SAP:n että kolmansien osapuolten dataan.

Jos haluat lisätietoja SAP:n ja NVIDIAn yhteistyöstä, katso tallenne Huangin GTC-keynote-esityksestä.

Käy SAP:n lehdistöhuoneessa. Seuraa SAP:ia @sapnews.

Lisätietoja:
Taina Kaitala
Viestintätoimisto Manifesto
puh. 050 372 3406
taina.kaitala@manifesto.fi

Tietoja NVIDIAsta
NVIDIA (NASDAQ: NVDA) on perustamisestaan vuonna 1993 lähtien ollut nopeutetun tietojenkäsittelyn edelläkävijä. Sen vuonna 1999 keksimä näytönohjain johti pc-pelimarkkinoiden kasvuun, määritteli tietokonegrafiikan uudelleen, aloitti modernin tekoälyn aikakauden ja edistää nykyään teollisuuden digitalisointia kaikilla markkinoilla. NVIDIA on nyt täyden palvelun tietokoneinfrastruktuuriyritys, jonka datakeskustason tarjonta muuttaa koko alaa. Lisätietoja on osoitteessa https://nvidianews.nvidia.com/.

Tietoja SAP:sta
SAP:n strategiana on auttaa yrityksiä toimimaan vastuullisesti ja älykkäästi. Yritysohjelmistojen markkinajohtajana SAP auttaa erikokoisia yrityksiä eri toimialoilla pääsemään parhaimpiin mahdollisiin tuloksiin. SAP:n asiakkaat synnyttävät 87 prosenttia globaalista kaupasta. Koneoppimis-, IoT- ja kehittyneen analytiikan teknologiamme auttavat asiakkaitamme muuntamaan liiketoimintansa älykkääksi. SAP tuo ihmisille ja organisaatioille syvää liiketoimintanäkemystä ja edistää yhteistyötä, jonka avulla ne pysyvät kilpailijoita edellä. Yksinkertaistamme teknologian yrityksille niin, että ne voivat käyttää ohjelmistojamme siten kuin haluavat ilman pelkoa disruptiosta. Kattavan sovellus- ja palveluvalikoimamme avulla yritykset ja julkiset organisaatiot 26 eri toimialalla voivat toimia kannattavasti, muuntautua ympäröivän maailman mukana ja edistää muutosta. Globaalilla asiakkaiden, kumppaneiden, työntekijöiden ja ajatusjohtajien verkostollaan SAP auttaa ihmisten elämää ja maailmaa toimimaan paremmin.
Lisätietoja www.sap.com/finland ja www.sap.com.