>

Hoe optimaliseert Airbnb de werknemerservaring?

Het was enkele jaren geleden groot nieuws: Airbnb beschikt niet langer over een hoofd human resources (hr) of een hr-afdeling. Het bedrijf zet een ‘Employee Experience Group’ in om zijn werknemerservaring te optimaliseren. Onder meer salaris, arbeidsvoorwaarden en voorzieningen spelen hierbij een belangrijke rol.

Het besluit van Airbnb om een Employee Experience Group op te richten en afscheid te nemen van een hr-afdeling is tekenend voor een verandering in de arbeidsmarkt, waarbij steeds meer aandacht is voor de werknemerservaring.

Deze toenemende focus is te danken aan twee belangrijke ontwikkelingen:

  • Organisaties erkennen steeds vaker dat mensen geen noodzakelijk kwaad zijn.
  • Bedrijven zien mensen in toenemende mate als een asset voor de business.

Mensen als asset

De werknemerservaring is de wijze waarop de werknemer zijn werkomgeving ervaart. Een goede werknemerservaring draait om de individuen die binnen uw organisatie een functie vervullen. Hoe kunt u hen helpen succesvol te zijn? Indien zij succesvol zijn, is immers ook uw bedrijf succesvol. Een goede werknemerservaring vertaalt zich in een goede klantervaring, wat op zijn beurt resulteert in meer business.

In de praktijk merk ik helaas dat veel bedrijven mensen nog niet als asset beschouwen en behandelen. Dit is echter een kernelement van een goede werknemerservaring. Zo zetten veel bedrijven zetten in op mensen. Bijvoorbeeld door creatieve vaardigheden en soft skills te stimuleren. Bedrijven hanteren hierbij echter beleidsvormen en processen die ontworpen zijn om hen te ‘beschermen’ tegen werknemers. Dit is niet in lijn met de wijze waarop organisaties werknemers zouden moeten zien: als een asset in plaats van kostenpost.

Afstappen van command-and-control structuur

Veel CEO’s opereren nog altijd via een ‘command-and-control’ structuur; het beleid en de processen van organisaties zijn vaak exact hetzelfde als twintig jaar geleden. CEO’s claimen een open werkplek te bieden die innovatie en diversiteit ondersteunt. In de praktijk laten zij hun werknemers in een werkomgeving uit de jaren ’70 werken.

Hedendaagse technologie is in staat van werknemers tot een echte asset voor de business te laten uitgroeien. Hiervoor is het echter noodzakelijk uw organisatie aan te passen. Zo verandert technologie niet uw beleid om toegang tot bepaalde data te blokkeren.

Een aantrekkelijke werkomgeving

Om talent aan te trekken en aan uw organisatie te binden is het van belang een aantrekkelijke werkplek te bieden. Een werkomgeving waar mensen willen werken, in plaats van moéten werken. De moderne medewerker wil werken bij een bedrijf dat hen in staat stelt optimaal te presteren en maatschappelijk verantwoord opereert. Jongere generaties worden vaak gezien als sociaal-bewust, onder meer door problemen als klimaatverandering. Zij zijn echter geen uitzondering op oudere generaties, die eveneens de voorkeur geven aan een organisatie die hun prioriteiten reflecteert. Helaas spelen maar weinig bedrijven hier adequaat op in.

Meer weten over de ontwikkelingen op hr-afdelingen? Ik vertel er meer over in dit blog.

Lees meer