>
SAP Sustainability Control Tower

De circulaire economie: waarom intelligente organisaties ons ernaar toe zullen leiden

Als we intelligentie omschrijven als “het vermogen om te leren, te concluderen, aan te voelen en te innoveren”, dan is het misschien op het eerste oog niet logisch om deze term op een organisatie toe te passen.

Maar een organisatie lijkt meer op een mens dan je denkt. Je hebt het management, de hersenen die het grootste deel van het denken doen. Je hebt ook de uitvoerende organisatie, die net als het lichaam opdrachten interpreteert en uitvoert.

Menselijke intelligentie is het resultaat van talloze complexe systemen die van elkaar afhankelijk zijn. Deze systemen hebben zich in de loop van de tijd zo ontwikkeld, dat ze om kunnen gaan met ons lichaam, onze geest en de ingewikkelde externe omgeving.

Bedrijven streven ernaar hetzelfde te doen

Het onderzoekscentrum van SAP Insights ondervroeg meer dan 2.800 bedrijven over hoe het hen vergaat in de ervaringseconomie. Een deel van de bedrijven onderscheidde zich doordat ze bezig houden met menselijke intelligentie. Deze organisaties, Interconnectors genoemd, zijn concurrerend doordat ze op een menselijke manier voelen, denken en reageren (zie het rapport The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation).

Met behulp van intelligente technologieën zoals machine learning en AI, verzamelen en analyseren ze data over emoties, attitudes en gedrag van klanten, werknemers, leveranciers en alle anderen waarmee zij in contact staan. Door de inzichten uit die ervaringsgegevens, zijn ze beter in staat om snel, flexibel en intuïtief op veranderende omstandigheden te reageren. Net zoals mensen dat doen.

De componenten die nodig zijn voor het organisatorische equivalent van échte intelligentie komen dus eindelijk samen. Niet alleen technologie, maar ook ervaringsbeheer, bedrijfsprocessen, bedrijfsmodellen, meetsystemen en meer. Om de volgende stap te zetten, moeten organisaties deze ondersteunende componenten nu combineren in een systeem dat maximaal waarde creëert. Niet slechts eenmalig, maar herhaaldelijk over tijd.

Evolueren naar circulariteit

De meeste organisaties zitten gevangen in het denken in silo’s. Dit is een erfenis van de denkwijzen en organisatieontwerpen uit het industriële tijdperk. Toen informatie schaars en moeilijk te delen was, was het logisch om de organisatie op te splitsen in eenvoudige eenheden.

Maar dat is niet hoe mensen werken. Onze hersenen en lichamen communiceren voortdurend via zelfsturende feedbacklussen die het hele systeem op een zuinige manier draaiende houden. We gebruiken en hergebruiken onze interne bronnen voortdurend. Ons systeem is dus van nature circulair.

AI en machine learning brengen dezelfde manier van aansturing naar organisaties. Ze zijn geïntegreerd en brengen enorme hoeveelheden gegevens uit de hele organisatie en de externe wereld samen voor effectieve, efficiënte analyses. Zo ontdekken organisaties waar waarde uit het systeem lekt en ontwikkelen ze manieren om die middelen terug te winnen en te optimaliseren, in plaats van ze te verspillen. Niet alleen binnen de vier muren van de organisatie, maar ook in het grotere wereldwijde economische ecosysteem waarmee ze steeds meer vervlochten raken.

Met andere woorden: door systeemdenken en intelligente technologieën te gebruiken, zijn organisaties onvermijdelijk op weg naar de circulaire economie. En hoe intelligenter deze organisaties worden, des te onvermijdelijker het wordt dat we ontwikkelen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Met behulp van de nieuwste technologieën zetten Intelligent Enterprises inzichten in realtime om in acties voor hele bedrijf. Daarmee versnellen ze datagedreven disruptie en procesautomatisering, zetten ze nieuwe bedrijfsmodellen op, en bieden ze uitzonderlijke ervaringen. Lees onze blogserie over de The Interconnectors: A New Mindset for Value Creation:

 

Ontdek meer