>
Bos als synoniem voor de transparantie van verduurzaming van de wereld

De weg naar duurzaamheid vraagt om transparantie

De noodzaak voor verduurzaming is groot. Voor het behoud van de planeet, maar ook voor het vertrouwen van de consument. Transparantie door technologie kan daarbij helpen.

Een beetje Netflixer zal de documentaires ‘A life on our planet‘ en ‘Seaspiracy’ niet hebben gemist. Twee extreem boeiende analyses die laten zien dat leven op aarde intens met elkaar verbonden is: als het met het ene diersoort slecht gaat, heeft dat invloed op het andere diersoort.

Die zienswijze is sinds een lange tijd niet zo populair. Vanaf zo’n 600 jaar geleden werd de filosofie van René Descartes een belangrijk anker in ons denken. Descartes vond dat de mens boven de rest van de natuur stond vanwege het hebben van een geest. Dat privilege vrijwaarde ons van een verantwoordelijkheid: we konden doen wat we maar wilden met onze omgeving.

Dat idee bleek niet houdbaar. De populariteit van documentaires zoals hierboven genoemd laten zien dat wij terugkomen op de zienswijze dat mensen weinig van doen hebben met andere diersoorten. Integendeel: mensen maken deel uit van een complex ecosysteem met gelijkwaardige onderdelen en een kwetsbare balans.

Niet zonder gevolgen

De afgelopen eeuwen hebben geleid tot een zorgwekkende situatie die vraagt om actie. In 270 jaar tijd is de CO2-concentratie in de dampkring verdubbeld. Mensen pompen jaarlijks 41 miljard ton CO2 in de atmosfeer, waarvan maar de helft – 21 miljard ton CO2 – wordt opgenomen door groeiende planten, bomen en de oceaan. De populatieomvang van zoogdieren, vogels, vissen en reptielen is sinds 1970 gemiddeld met 60% afgenomen.

Het gevolg: complete ecosystemen raken verstoord of verdwijnen zelfs volledig. Komt hier geen verandering in, dan ondervindt ook de mens hiervan de gevolgen. Opwarming van de aarde betekent namelijk niet wat vaker aan het strand gaan zitten. Je kunt het beter vergelijken met onze lichaamstemperatuur: 1 graad meer is verhoging, 2 graden meer betekent koorts en 3 graden meer is uiterst zorgelijk. Denk daarbij aan onvruchtbare grond, extremer weer, grootschalige bosbranden, overstromingen, een gebrek aan grondstoffen en voeding.

Het goede nieuws: er is nog hoop

Het is dus extreem belangrijk dat we de opwarming van de aarde zoveel mogelijk beperken. Daarmee houden we de planeet bewoonbaar voor onszelf, onze nakomelingen en voor andere diersoorten. Het is namelijk nog niet te laat: het scenario van maximaal 1,5 graden Celsius opwarming is nog haalbaar. Het is daarvoor wel noodzakelijk dat we nu in actie komen.

Consumenten & bedrijven

Een groot aandeel van deze actie moet komen van consumenten en bedrijven. Sinds 1988 is deze combinatie verantwoordelijk voor 71% van alle CO2-uitstoot. De blog van mijn collega Alf Janssen sprak al over de opkomst van Emocracy: de consument laat steeds vaker het gevoel spreken bij een aankoop. Dat gevoel is voor een groot gedeelte gedreven door de mate waarin een bedrijf duurzaam opereert. Dat gevoel is bovendien rationeel: consumenten beseffen in toenemende mate dat ook zij met verstandigere keuzes het verschil maken.

Consumenten kunnen die keuzes alleen maken als bedrijven transparantie bieden. Het is daarom belangrijk om inzichtelijk te maken wat de uitstoot van activiteiten bedraagt, te verduurzamen en daarover duidelijke inzichten te geven aan de consument. Daarbij is het van wezenlijk belang dat de Supply Chain transparant is. Ik schreef eerder een blog over hoe technologie hier een flinke hand bij kan helpen en vul deze graag aan met de nieuwste inzichten gerelateerd aan twee voorbeelden.

1. Doehler: Product Footprint Analytics voor CO2-uitstoot

‘You can’t manage what you don’t measure’. De aanpak van CO2-uitstoot voor een organisatie begint dan ook met het in kaart brengen van de huidige footprint. Daar kun je vervolgens simulaties op draaien voor het verminderen van de uitstoot.

Dit doen we momenteel succesvol bij Doehler. Deze drankenfabrikant heeft een zeer complexe Supply Chain en verwerkt wel 5000 verschillende ruwe materialen. Hun producten worden weer gebruikt in wel 20.000 verschillende dranken. Dat maakt de kwantificering van de CO2-footprint voor de producten een complexe puzzel.

SAP-technologie ondersteunt Doehler in het verkrijgen van dit overzicht. Doehler maakt hiervoor gebruik van bestaande data over productie- en verkoopprocessen. Die combineren ze met de CO2-relevante data vanuit benchmarks of manuele invoer) in het kader van directe en indirecte uitstoot. Op deze manier creëert het bedrijf transparantie en wordt het mogelijk bij te sturen en vorderingen te communiceren naar consumenten, ketenpartners en andere stakeholders

2. Overheid van Ghana: recycling van plastics

Technologie kan ook helpen met het beheersbaar en inzichtelijk maken van recyclebare materialen. In Ghana draaien we met succes een project. Het land kampt met veel plasticvervuiling: een groot deel van het plastic verdwijnt uiteindelijk in zee.

Recycling is een oplossing, maar grip hierop krijgen is lastig. Van al het gerecycled plastic is 40% afkomstig van informele pickers. SAP heeft een systeem gebouwd waarbij we opereren als een soort netwerk tussen betrokken communities: plastic pickers, inkopers, recyclebedrijven en eindafnemers van gerecycled plastic. Door hen op een centraal platform aan elkaar te koppelen, ontstaat transparantie over zaken als de herkomst, samenstelling en betaalde prijzen binnen het gehele proces.

Tot slot

Duurzaam opereren en de omslag in denken bij consumenten zijn geen tijdelijke trends, maar een permanente koerswijziging. De mens is onderdeel van een groter geheel met onderlinge afhankelijkheden. Er zijn gebieden waar de mensheid wel eenzaam aan de top staat, bijvoorbeeld het niveau van samenwerken en oplossingen bedenken om het onmogelijke te bereiken. Laten wij daar dus volop gebruik van maken door te verduurzamen. Voor alle organisaties geldt: Wie nu de boot mist, betaalt straks een hoge prijs.

Benieuwd wat SAP nog meer doet aan de wereldwijde duurzaamheidstransitie? Zo heeft SAP zich aangesloten bij de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) en is recent innovatiepartner van het WBCSD-project Value Chain Carbon Transparency Pathfinder geworden. Lees er meer over in het volgende artikel.

Lees de gratis whitepaper voor meer informatie