>

Waarom RISE with SAP de beste aanpak is voor jouw businesstransformatie

RISE with SAP is een gestandaardiseerde, vereenvoudigde aanpak voor de succesvolle transformatie van je bedrijf. In ons vorige blog beschreven we uitvoerig wat deze Business Transformation as a Service inhoudt. Dit keer gaat Leon Fakkel, Director of Business Development S/4HANA Cloud, in op de redenen om jouw organisatie te veranderen met RISE with SAP.

Uit onderzoek is gebleken dat bij veel bedrijven grote digitale transformatietrajecten niet gebracht hebben wat ze ervan hadden gehoopt. Door de lange duur van projecten brachten stakeholders vaak alle denkbare wensen in. De volgende mogelijkheid zou zich immers pas weer na lange tijd voordoen. Daardoor werd men vaak ingehaald door de tijd en veranderde de behoefte van de business alweer.

Hoge onderhoudslast en inflexibele architectuur

De bestaande systemen draaien vaak dus nog steeds. Het in de lucht houden en aanpassen van die systemen kost organisaties veel tijd. Dat komt doordat de complexiteit van deze systemen in de jaren is gegroeid. En doordat kennis over hoe de systemen zijn geïmplementeerd niet altijd goed gedocumenteerd is, terwijl de mensen met de benodigde kennis soms al zijn vertrokken. Combineer die onderhoudslast met een minder flexibele architectuur en je begrijpt waarom digitale transformatie vaak lastig is.

Je probeert als het ware een huis volledig te renoveren terwijl je er zelf in blijft wonen en het liefst niets van de verbouwing wilt merken. Tegelijkertijd kost het onderhoud ervan ook nog veel tijd. Dat vertraagt de verbouwing en vraagt soms om spoedoplossingen de doorlooptijd nog eens extra verlengen.

Het gevolg daarvan is dat veel bedrijven vastzitten in de complexiteit van hun systeemlandschap en niet goed in staat zijn om in te spelen op belangrijke ontwikkelingen. De behoefte aan transformatie is dus misschien wel nog nooit zo groot geweest als nu.

Hernieuwde wendbaarheid

Met RISE with SAP geef je jouw organisatie weer de bewegingsvrijheid en ademruimte die nodig is om vooruit te kijken en proactief te handelen. Daar liggen drie speerpunten aan ten grondslag:

  1. Minder zelf doen

IT bestaat niet langer uit grote incidentele investeringen waarvan je zelf alle ins en outs moet kennen. Meer en meer wordt gestandaardiseerd, zoals een nutsvoorziening die altijd moet werken. Denk aan water uit de kraan of elektriciteit. RISE with SAP biedt als het ware een nutsvoorziening waarbij je de ‘technische’ applicatie als service afneemt. Daarin kun je bovendien je functionele maatwerk meenemen.

Daardoor hoef je niet langer zelf te sleutelen en onderhoud te plegen, maar word je volledig ontzorgd. Je profiteert daarbij van de standaarden en best practices van SAP, en van de voordelen die Azure, AWS en Google bieden. Zo kan jouw IT zich richten op het veranderen en optimaliseren van processen en het implementeren van nieuwe businessmodellen.

  1. Verander in overzichtelijke stappen

Door negatieve ervaringen in het verleden beleven veel organisaties digitale verandering als een uitdaging. Ze worstelen met de stap naar de nieuwste versie van SAP S/4HANA en hoe ze die moeten combineren met hun cloud initiatieven; laat staan met een intensieve businesstransformatie.

Om die uitdaging behapbaarder te maken, gaan we met je in gesprek. We onderzoeken waar je organisatie nu staat. We definiëren de business- en IT-doelstellingen. We stellen prioriteiten en bieden hulpmiddelen aan die transformatiestappen ondersteunen en versnellen. We kijken welke veranderingen we eventueel parallel kunnen doorvoeren en knippen zo het traject op in haalbare stappen. Het doel daarvan is dat klanten op continue basis vernieuwingen en optimalisaties kunnen doorvoeren om hun business kosteneffectief te maken en te laten groeien.

  1. Business first

In plaats van te focussen op alleen het moderniseren van de IT, neemt RISE with SAP ook het verbeteren en aanpassen van businessprocessen als uitgangspunt. De business heeft namelijk vaak geen inzicht in hoe processen zijn geïmplementeerd en hoe die in de praktijk worden uitgevoerd. Bovendien kunnen zij die processen door de grenzen van de verouderde systemen en architectuur niet snel genoeg aanpassen. Als we het dan hebben over business transformation as a service moet het verbeteren van businessprocessen dus ook voorop staan. De IT moet die processen optimaal ondersteunen, uiteraard in nauwe samenwerking met de business. Door de verandering op deze manier aan te vliegen, creëren we direct waarde en meer draagvlak in de organisatie.

Logica en transparantie keren terug

In organisaties die kampen met verouderde IT durven medewerkers soms niet meer aan de systemen te komen, uit angst dat ze deze daarna niet meer goed werken. Een belangrijk voordeel van RISE with SAP is dat we alle onderdelen weer losweken van elkaar. Zodat er niet langer een kaartenhuis staat dat omvalt bij de minste aanraking. In plaats daarvan staat er weer een logische, transparante structuur, waarvan medewerkers begrijpen hoe die in elkaar steekt. Pas dan, kun je weer moeiteloos inspelen op kansen en bedreigingen.

Die vernieuwde structuur en wendbaarheid gaan gepaard met allerlei voordelen. Voor de business betekent het efficiëntere processen, met meer aandacht voor de processen die de meeste waarde toevoegen. Voor IT betekent het gemakkelijkere governance, mede dankzij een vereenvoudigde structuur, lagere beheerkosten en een kortere time-to-value van business requirements en innovatie. Dat alles resulteert in meer groei voor jouw bedrijf.

Betere bedrijfsprestaties en toekomstbestendige IT

SAP is dus niet alleen een softwareontwikkelaar, we zijn jouw partner in innovatie. We proberen jouw organisatie te helpen businessdoelstellingen te behalen. Met RISE with SAP brengen we de interne en externe business samen met IT. In nauwe samenwerking met jou én je IT-partners. Zodat jouw organisatie weer beschikt over een modern, toekomstbestendig IT-fundament waarmee je jouw businessprestaties verbetert en doelstellingen realiseert.

Wil je meer weten over hoe SAP jouw organisatie kan helpen in de transformatie naar een Intelligent Enterprise?

Ontdek meer over RISE with SAP