>
industry 4.0

Waarom een efficiënte Supply Chain nog nooit zo belangrijk was

Net als economieën, gemeenschappen en individuen, oefenen bedrijven rechtstreeks invloed op elkaar uit. Vooral wanneer ze deel uitmaken van dezelfde waardeketen. Een efficiënte supplychain was voor middelgrote bedrijven nog nooit zo belangrijk als nu.

Een aantal recente incidenten maakte dat pijnlijk duidelijk. Zo liep dit jaar een tanker vast in het Suezkanaal, waardoor bedrijven wereldwijd meer dan zes dagen lang 400 miljoen dollar per uur verloren. Een ander incident was een scheur in een brug in de Mississippi, waardoor leveringen maandenlang vertraging opliepen. Ook blijven onvoorspelbaar hevige stormen, grenssluitingen, tarieven en verbroken handelsovereenkomsten het goederenverkeer verstoren.

Ondertussen blijft het bullwhip-effect van de consumentenvraag van invloed op middelgrote bedrijven die onderdelen produceren voor de waardeketen van hun B2B-klanten. Zij verwachten dat hun klanten voldoen van de behoeften en voorkeuren van de consument, met snelle innovatie en een nog snellere levering. Het is lastig om zonder de juiste ondersteuning aan orders te voldoen en tegelijkertijd het personeelsbestand, impact op duurzaamheid en winstgevendheid te beschermen.

Responsieve supplychain

Wat is belangrijker? Die ene vraag schiet me altijd te binnen bij een belangrijke marktverstoring. Zelfs toen vorig jaar door de crisis de spreekwoordelijke bodem wegviel, zei ik aanvankelijk dat onzekerheid, cashflow en de veiligheid van de werknemers de belangrijkste punten van zorg waren.

Maar nu ik het marktgedrag heb zien evolueren, moeten operationele efficiëntie en veerkracht van de supplychain topprioriteiten zijn bij het omgaan met dergelijke volatiliteit. Ook middelgrote bedrijven beginnen dat te beseffen.

Wendbaar en flexibel

Volgens de IDC Info Snapshot, ‘Business Reimagined: Driving Efficiency and Resiliency’, gesponsord door SAP, gaf 33% aan dat ‘wendbaarder en flexibeler worden’ een top-vijf bedrijfsprioriteit is. Dat was in het verleden nog nooit het geval.

Dat vereist ongeacht welke sector een betere connectiviteit in de supplychain. Een die bovendien beschikt over drie fundamentele capaciteiten:

  • Uitgebreide planning en analyse, voor het waarnemen en zelfs voorspellen van veranderingen, zodat effectievere reactie mogelijk is.
  • Industrie 4.0, voor een verhoging van de productiviteit en flexibiliteit via duurzame processen en praktijken in de supplychain.
  • Bedrijfsnetwerken, voor een betere samenwerking met leveranciers en B2B-klanten.

Met deze ‘tools’ kunnen middelgrote bedrijven zich goed positioneren om in te spelen op veranderingen in de waardeketen van hun B2B-klanten. Om te beginnen kunnen geïntegreerde planning en analyse in de hele onderneming snelle, nauwkeurige en betrouwbare besluitvorming mogelijk maken. Zelfs wanneer medewerkers verspreid zijn over meerdere tijdzones.

Industrie 4.0

Industrie 4.0-technologieën kunnen middelgrote bedrijven helpen om nog efficiënter te werken. Hoe? Door productieprocessen te optimaliseren en hun activiteiten af te stemmen op de eisen van hun klanten. Dankzij deze aanpak kan de productievloer meer onderdelen fabriceren en voldoen aan maatwerkvereisten. Zonder dat er meer fysieke ruimte en apparatuur nodig is.

Door sensoren in die onderdelen in te bouwen, krijgt het bedrijf bovendien enorme hoeveelheden gegevens. Die data kunnen helpen de prestaties van het onderdeel te verbeteren. Daarnaast krijgen bedrijven de kans mogelijkheden te identificeren om waarde toe te voegen aan de eindproducten van hun klanten.

De waarde van een businessnetwerk

Een businessnetwerk is een andere belangrijke technologie die de efficiëntie van de toeleveringsketen voor middelgrote bedrijven helpt verbeteren. Bedrijven kunnen met zo’n netwerk deelnemen aan een ecosysteem van leveranciers en zo de kosten verlagen, de kwaliteit verhogen en de betrouwbaarheid van de dienstverlening helpen garanderen.

Belangrijker nog is dat de hele klantervaring eenvoudiger en rijker wordt. Deelnemende bedrijven profiteren van een eenvoudige toegang tot informatie als de orderstatus, productbeschikbaarheid en verwachte levertijden.

Waarom is Supply Chain Management belangrijk?

Connectiviteit en transparantie

Door gebruik te maken van deze drie technologieën ontstaat er een gemeenschappelijke rode draad van connectiviteit en transparantie door de gehele supplychain. Hoe meer het bedrijf bereid is te delen met zijn organisaties en klanten, hoe groter het vermogen om klanten bij elke verandering efficiënt te ondersteunen.

Een duidelijk verschil voor veel middelgrote bedrijven is bijvoorbeeld dat zij milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord te werk gaan. Om dit voordeel aan te tonen, moeten bedrijven duurzaamheidsgegevens uitwisselen met hun klanten en dezelfde gegevens verkrijgen van hun leveranciers.

Zelfs grote ondernemingen zoals Microsoft en Mercedes Benz vragen hun leveranciers, meestal van middelgroot formaat, om gegevens over de duurzaamheid van de onderdelen die zij leveren. Zijn die gegevens gunstig, dan komt de leverancier hoger op de lijst van voorkeursleveranciers te staan.

De enige weg is vooruit

De uitdagingen waarmee middelgrote bedrijven worden geconfronteerd, verschillen niet wezenlijk van die van hun grotere concurrenten. Wel hebben ze een unieke kans om deze uitdagingen te overwinnen en hier efficiënter en veerkrachtiger mee om te gaan. De sleutel is het creëren van een onderling verbonden ecosysteem. Een van gedeelde en geoperationaliseerde data, waarmee bedrijven elke minuscule verschuiving kunnen meten die van invloed kan zijn op hun supplychain. Zodat hun klanten uiteindelijk duidelijkheid en gemoedsrust krijgen.

Meer lezen over trends binnen supplychain?

Schrijf je in voor de Supplychain e-mailreeks

of lees het blog  Hoe één schip wereldwijd de leveranciersketen kan raken