>
SAP S/4HANA

SAP versnelt haar commitment voor Net-Zero

SAP commit zich aan het bereiken van Net-Zero in onze waardeketen in 2030  in overeenstemming met een toekomst van 1,5°C – 20 jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was.

Is dit te gewaagd? “Ik vind van niet. De recente klimaatconferentie COP26 en het klimaatpact van Glasgow hebben een sterk signaal gegeven aan landen en bedrijven om ambitieuzere doelstellingen vast te stellen en zo verdere onomkeerbare schade door klimaatverandering te voorkomen. Gezien de klimaat- en sociale crisis waarmee de wereld wordt geconfronteerd, moeten we onze ambities “groots” aanpakken en de moed hebben om te handelen, waarmee we SAP’s doelstelling waarmaken om de wereld beter te laten draaien en het leven van mensen te verbeteren”, aldus Daniel Schmid, Chief Sustainability Officer, SAP SE. Hij zegt hierover het volgende.

Meer dan tien jaar geleden begon SAP aan zijn duurzaamheidsreis met als doel een positieve economische, ecologische en sociale impact te creëren binnen de grenzen van onze planeet. “Gaandeweg hebben we zowel de voordelen als de uitdagingen ervaren van het integreren van economische, sociale en milieuprestaties in de manier waarop we ons zakelijk succes op holistische wijze meten en sturen. Het stellen en bewaken van ambitieuze en meetbare doelen en het benutten van digitale oplossingen zijn cruciaal gebleken voor het koolstofarm maken van ons bedrijf.

Het verhogen van onze ambitie om tot net-nul te komen, is daarom een van de belangrijkste hoekstenen op onze weg naar de implementatie van onze holistische benadering van duurzaamheid, waarbij we kijken naar klimaatactie, de circulaire economie, maatschappelijke verantwoordelijkheid, holistische sturing en rapportage, en de vele gebieden van onderlinge samenhang.

De 2021 Sixth Assessment van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) en de intense betrokkenheid van SAP in het veld bij COP26 hebben ons een beter inzicht gegeven in de wetenschap, de rol van het bedrijfsleven en de impact van SAP. Met een verhoogd gevoel van urgentie erkennen wij de verantwoordelijkheid, maar ook de kans, om een stap voorwaarts te zetten en een snellere transformatie naar een duurzame toekomst te bewerkstelligen.

Door gebruik te maken van SAP’s wereldwijde bereik hebben we vandaag de release van SAP Cloud for Sustainable Enterprises aangekondigd om bedrijven te helpen snel holistische mogelijkheden voor duurzaamheidsbeheer te implementeren. Daarnaast verbinden we ons ertoe om SAP’s tijdlijn naar net-nul te versnellen van 2050 naar 2030 en om onze klimaatdoelstellingen, in lijn met het Akkoord van Parijs, 20 jaar eerder te bereiken.

Wat betekent Net-Zero?

Nul-nul is een toestand waarin de broeikasgassen die de atmosfeer ingaan, in evenwicht zijn met de verwijdering ervan uit de atmosfeer. Nul-nul is een toestand waarin de broeikasgassen die de atmosfeer ingaan in evenwicht zijn met de verwijdering uit de atmosfeer. Nul-nul heeft een hoge vlucht genomen, met toezeggingen voor 16% van de wereldeconomie in 2019 en recentelijk een toename tot bijna 80% van de toezeggingen voor net-nul in 2050. Omdat de verschillende definities van netto nul en hoe daar te geraken ook zijn gegroeid, is ook de kritiek en het scepticisme toegenomen.

In de aanloop naar COP26 lanceerde het Science Based Targets initiative (SBTi) zijn Net-Zero Standard om een geloofwaardige en onafhankelijke beoordeling te bieden van de vaststelling van netto nul-doelstellingen door bedrijven in overeenstemming met de klimaatwetenschap, waardoor bedrijven hun klimaatmaatregelen voor de korte en lange termijn kunnen afstemmen op het beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5°C.

Voortbouwend op zijn CO2-reductietraject sinds 2009 is SAP lid geworden van SBTi en was het in 2017 het eerste Duitse bedrijf met een wetenschappelijk onderbouwde CO2-reductiedoelstelling voor 2050. In 2019 verhoogde SAP zijn engagement en nam het een op wetenschap gebaseerde emissiereductiedoelstelling van 1,5°C aan.

Op onze weg naar netto nul is de volgende tussentijdse mijlpaal 2023, wanneer SAP CO2-neutraal wil zijn voor zijn eigen activiteiten – twee jaar eerder dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dit omvat alle directe (Scope 1), indirecte (Scope 2) en geselecteerde categorieën van de waardeketen (Scope 3) koolstofemissies, zoals zakenvluchten, woon-werkverkeer van werknemers en externe datacenters (co-locaties en hyperscalers).

Het potentieel voor decarbonisatie kan aanzienlijk worden vergroot als we onze inspanningen in de hele waardeketen opvoeren. In 2020 bedroeg de koolstofuitstoot in de hele waardeketen van SAP (inclusief upstream- en downstreamemissies) 12 300 kt, vergeleken met 135 kt netto-emissies voor SAP’s eigen activiteiten.

Gericht op onze hele waardeketen

Vermindering van de uitstoot door het gebruik van SAP’s verkochte producten zal de belangrijkste hefboom zijn, gevolgd door aangekochte goederen en diensten. Wij zullen ons richten op de volgende kerngebieden:

Versnellen van de transformatie van on-premise klanten naar cloud

De banden met belangrijke leveranciers aanhalen om zich te verbinden tot netto nul en producten en diensten te leveren op een koolstofneutrale basis gebruikmaken van best-in-class datacenters (onze eigen datacenters, onze colocaties en hyperscalers) met duurzame programmering en een CO2-voetafdrukcalculator voor alle SAP-cloudoplossingen

Meer directe investeringen in hernieuwbare elektriciteit en op natuur en techniek gebaseerde fondsen om resterende koolstofemissies te neutraliseren

De volgende stap is de externe validatie door SBTi. Wij zijn begonnen met het opzetten van een bedrijfsoverkoepelend programma met deskundigen uit verschillende bedrijfsonderdelen om ons voor te bereiden op onze net-nul transformatie en wij zullen de voortgang transparant blijven maken, bijvoorbeeld in ons jaarlijkse geïntegreerde verslag.

Wij beginnen niet bij nul. We hebben veel bereikt waarop we kunnen voortbouwen, maar we gaan ook nieuw terrein ontginnen. 2030 is nog maar negen jaar verwijderd. De uitdaging zal groter worden naarmate we meer stroomopwaarts en stroomafwaarts in onze waardeketen gaan werken. We zullen te maken krijgen met zowel synergieën als extra complexiteit in verband met onze andere aandachtsgebieden voor duurzaamheid, waaronder holistische sturing en rapportage, circulaire economie en maatschappelijke verantwoordelijkheid op basis van respect voor de mensenrechten.

Maar zoals ons externe adviespanel voor duurzaamheid voor ons heeft bevestigd, is dit de juiste weg. Onze verbintenis om netto nul te halen is een van de vele acties die we bij SAP ondernemen. We zullen allemaal moeten samenwerken om de resultaten te behalen die we nodig hebben voor mens en planeet, en voor een winstgevend, duurzaam bedrijf.

Zoals Luka Mucic, CFO, lid van de Raad van Bestuur van SAP SE en Board Sponsor for Sustainability bij SAP, opmerkte aan het einde van het Sustainable Innovation Forum op COP26: “We moeten de wereldeconomie opnieuw uitvinden. Dat is wat er nodig is om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 ℃. We moeten allemaal duurzaamheid inbouwen in de manier waarop we zaken doen. Alleen wanneer een bedrijfsstrategie zelf duurzaam is en in alle aspecten van het bedrijf is verankerd, kunnen we de negatieve effecten verminderen en regeneratieve systemen creëren.”