>
Intelligent Asset Management helpt deze mannen met hun werkzaamheden

SAP Intelligent Asset Management voor lagere kosten

SAP Intelligent Asset Management biedt lagere levenscycluskosten en een langere levensduur voor assets. Daarbij is het zaak om extra onderhoudskosten te vermijden door op het juiste moment in te grijpen. Ook dienen assets te worden verbeterd, zodat de kwaliteit verhoogt en ze langer mee kunnen.

De situatie in Nederland

De Tweede Wereldoorlog en de financiële crisis hebben een toename van de onderhoudsuitgaven veroorzaakt. Na de oorlog werd het land weer opgebouwd met nieuwe infrastructuur en fabrieken. Deze fysieke assets zijn vandaag de dag sterk verouderd. In feite hadden tien jaar geleden al veel van deze assets moeten worden vervangen. Door de financiële crisis in 2008 zijn de vervangingen van assets echter vaak achtergebleven.

Intelligent asset management kosten

De achterstand wordt alsmaar groter. Door de financiële crisis zijn juist onderhoudsbudgetten verder naar beneden geschroefd. Ondertussen moeten de verouderde assets wel in de lucht worden gehouden. Enerzijds moet er steeds meer worden geïnvesteerd in de assetvervanging en anderzijds zullen de onderhoudsuitgaven toenemen om de oude assets in stand te houden.

Daarbij komt ook nog dat de eisen ten aanzien van nieuwe assets anders zijn dan in het verleden. Hierbij kunt u denken aan duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld energiebesparingen. Daarnaast is er sprake van groeiende schaarste aan goed geschoold technisch personeel. Bedrijven moeten er zelfs voor waken om niet ten prooi te vallen aan de ‘capability trap’.

Investeren in innovatie

Het gat is te groot om dit te dichten met conventionele methoden. Tijdelijk harder werken geeft een beetje extra lucht, maar biedt geen structurele oplossing. Er moet slimmer worden gewerkt. Nieuwe technologieën moeten worden geïmplementeerd. Intelligent Asset Management is een visie met bijpassende methoden en technologieën die het mogelijk maakt om de ontstane kloof te overbruggen. Helaas horen bij deze stappen ook investeringen (en dus kosten).

Als u deze technologieën zelf moet ontwikkelen dan betekent dit behoorlijk investeren. Door echter gebruik te maken van leveranciers die deze technologieën al hebben en vertalen in concrete toepasbare oplossingen, kunt u als bedrijf de kosten weer verlagen. Met oog op de levenscyclus betekent dat, het uitbreiden, vernieuwen en upgraden van de assets. Het effect daarvan is dat de asset management kosten worden verlaagd en de levensduur wordt verlengd.

SAP Intelligent Asset Management

SAP Intelligent Asset Management staat voor slim onderhoud: het juiste onderhoud op het juiste moment. Voorspellend onderhoud wordt gecreëerd met condition based-monitoring. Het onderhoudstijdstip nog meer uitlijnen naar het juiste moment. Geen extra kosten omdat onderhoud te vroeg of te laat wordt uitgevoerd. Technologisch kan dit met behulp van de inzet van Internet-of-things: door middel van sensoren kan het gedrag van assets worden gevolgd. Verder maakt simulatie van slijtagegedrag het mogelijk om later in te grijpen voor onderhoud. Technologieën die hierbij enablers zijn, zijn de verwerking van big data en de inzet van kunstmatige intelligentie.

Betere assetinfo wordt gerealiseerd door samenwerking in de gehele waardeketen. Maar al te vaak wordt vergeten dat werking in silo’s zijn weerslag heeft op het assetbeheer. Om silo’s te doorbreken moet assetinformatie op een goed niveau zijn en, nog belangrijker, met elkaar worden gedeeld. Pas als samenwerking wordt gestimuleerd en alle betrokkenen zijn verbonden, is het mogelijk om een gesloten kring te maken die het ‘continu verbeteren’ in werking zet.

Lagere kosten

Intelligent Asset Management dempt de hoogte van de kosten. Dit betekent wel eerst investeren in nieuwe technologieën. Hierdoor wordt het onderhoud efficiënter en effectiever en wordt de levensduur verlengd. Intelligent Asset Management is niet een weg, maar dé weg. Vroeg of laat zal iedere bedrijf zich op het pad van slim onderhoud moeten begeven. Deze timing is heel erg afhankelijk van het type industriesector en welke plaats u als bedrijf inneemt.

Wilt u meer weten over SAP Intelligent Asset Management?

Ontdek hoe SAP Intelligent Asset Management uw bedrijf verder helpt! Kom op 23 juni naar het online event van Ideo B.V., NVDO en SAP.

Meld je hier aan!

Deze blog verscheen eerder op de website van onze partner Ideo.