>
Shot of a woman in workwear talking on a walkie talkie while standing on a commercial dock

SAP Intelligent Asset Management: Risk & Criticality Assessment

“Zorg dragen voor datgene wat ons het meest dierbaar is”, is een persoonlijk uitgangspunt van veel mensen, maar moet ook het credo zijn van iedere asset manager en CEO binnen een organisatie. In de privésfeer kunnen verschillende dingen dierbaar en daarmee belangrijk zijn, zoals personen (familie, vrienden, collega’s), belevingen (feestjes, events, reizen) en objecten (huis, auto, kleding etc.). Tijd en geld zijn beperkte resources en daarom besteden we deze meestal aan belangrijke dingen.  Datgene wat belangrijk is, wordt over het algemeen in ons persoonlijke leven gebaseerd op emoties.

Ook zakelijk gezien willen we alleen tijd en geld besteden aan technische assets die we belangrijk vinden. Deze worden de kritische assets genoemd. Een gemiddelde plant of productielijn bestaat al gauw uit honderden zo niet duizenden assets. Budgetten zijn beperkt, dus hoe kan het geld optimaal worden besteed? Met andere woorden: welke assets leveren de meeste waarde aan de onderneming?  Zie je een machine als een middel dat verkoopbare producten (omzet) maakt of als een kostenpost? Waarde wordt dan vaak uitgedrukt in de risico’s die de onderneming loopt bij het uitvallen van een asset.

De Asset Strategy and Performance Management (ASPM) oplossing is een SAP module die met behulp van risicomatrices op een objectieve wijze de “criticality” van een technisch asset kan bepalen. Met hulp van de “Risk Score” wordt aangeven welke technische assets het meest kritisch zijn (figuur 1). Hoe hoger de score des te groter het belang. Met verschillende kleuren, conform het bekende verkeerslicht-principe, wordt deze score ondersteund. Op deze wijze is in één oogopslag meteen de prioriteit van het onderhoud inzichtelijk: installaties met een hoge score verdienen de eerste aandacht.

Figuur 1 Risk scores

SAP ASPM biedt een overzichtelijke en eenvoudige tooling om het risicogetal te bepalen (figuur 2). Het risicogetal is samengesteld uit de risico’s van verschillende domeinen, bijvoorbeeld productie, veiligheid, gezondheid, milieu etc. Per domein kan worden bepaald wat het risico is op basis van de kans dat iets optreedt, vermenigvuldigd met het effect na het optreden (risico = kans x effect). Voor zowel kans als effect is een schaalverdeling mogelijk (bijvoorbeeld high, medium en low). Iedere organisatie kan zelf kiezen hoe de basismatrices moeten worden samengesteld. Daardoor kan zij zelf bepalen op welke aspecten voor het onderhoud het meest moet worden gelet.

Figuur 2 Risk matrix

Om later de juiste onderhoudsstrategie toe te kunnen passen, is het dus noodzakelijk om een dergelijke “risk & criticality assessment” uit te voeren. SAP ASPM biedt een 360-view aan waarin alle informatie van de technische asset bijeenkomt. Ook het risicogetal van de asset is in deze cockpit beschikbaar en tevens wordt aangegeven welke onderhoudsstrategie er op los gelaten dient te worden (figuur 3).


Figuur 3 Asset cockpit

Samengevat, om de juiste onderhoudsaandacht te geven aan grote groepen assets, is het noodzakelijk om te prioriteren. Deze keuze wordt bepaald met behulp van een “risk en criticality assessment”. Via risicomatrices wordt het risicogetal per technische asset duidelijk en dat maakt een prioritering mogelijk.

Wilt u meer weten over SAP Intelligent Asset Management?

Ontdek hoe SAP Intelligent Asset Management uw bedrijf verder helpt! Kom op 23 juni naar het online event van Ideo B.V., NVDO en SAP.

Meld je hier aan!

Deze blog verscheen eerder op de website van onze partner Ideo.