>

Bedrijven investeren massaal in verduurzaming

’s-Hertogenbosch, 13 oktober 2022 – Ondanks economisch onzekerheid investeren steeds meer bedrijven in duurzaamheid. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek van SAP Insights. Naast de positieve impact op het milieu verwachten veel bedrijven dat verduurzaming goed is voor hun concurrentiepositie en winstgevendheid op de lange termijn.

Aan het onderzoek werkten ruim 6600 leidinggevenden uit 40 landen mee. De resultaten bieden reden tot optimisme: binnen steeds meer organisaties staat duurzaamheid hoog op de agenda. Zo is het aantal bedrijven dat voor het eerst investeerde in verduurzaming verviervoudigd ten opzichte van 2021. En 75% van de bedrijven die al geld in duurzaamheid staken, houdt de investeringen op hetzelfde peil of doet er zelfs een schepje bovenop. Over de gehele linie schroeft 40% van de bedrijven de investeringen op.

De consument is hierin een belangrijke aanjager, zo wijst het onderzoek uit. In vergelijking met vorig jaar worden de eisen van de consument zeven keer zo vaak genoemd als reden om werk te maken van duurzaamheid. Andere veelgenoemde redenen zijn het verhogen van de omzet en winst, de kans om nieuwe of verbeterde producten en diensten te ontwikkelen en het verbeteren van de maatschappelijke reputatie.

Goed voor de business
Steeds meer bedrijven zien een duidelijk verband tussen duurzaamheid en de commerciële prestaties. Zo verwacht 75% dat verduurzaming een middelgrote of grote positieve impact heeft op de winstgevendheid op de lange termijn. Volgens 71% van de bedrijven versterkt een duurzame bedrijfsvoering hun concurrentiepositie op de lange termijn. Niet voor niets neemt bijna 90% van de bedrijven duurzaamheid mee in zakelijke beslissingen.

Volgens de onderzoekers is het essentieel dat het streven naar duurzaamheid breed gedragen wordt binnen een organisatie. Daarbij helpt het als meerdere mensen dit in hun takenpakket hebben. Ook op dat punt gaat het de goede kant op. Bij steeds meer bedrijven zijn er minstens twee mensen verantwoordelijk voor duurzaamheid. Het komt steeds minder vaak voor dat één persoon hiervoor verantwoordelijk is.

Data cruciaal
“De energiecrisis dwingt Nederlandse bedrijven om versneld te kijken hoe innovaties en digitalisering hen gaan ondersteunen om bijvoorbeeld het energieverbruik te verminderen”, zegt Marja Thomassen, Director Strategic Programs bij SAP Nederland. “Maar naast kostenbesparingen en het beschermen van het milieu zijn er nog veel meer redenen om nu te investeren in verduurzaming. Zo maakt een duurzame bedrijfsvoering je organisatie aantrekkelijker voor werknemers, klanten en investeerders. De efficiëntievoordelen vallen vaak in het niet bij de totale sustainable return on investment.”

Uitdagingen zijn er echter ook. Zo worstelen organisaties ermee om duurzaamheid te integreren in hun algehele bedrijfsstrategie. Ook ontbreekt vaak een overkoepelende strategie om de milieueffecten van hun bedrijf te begrijpen en managen. De onderzoekers vermoeden dat veel organisaties moeite hebben om duurzaamheid meetbaar te maken, omdat ze niet over de juiste data beschikken. Nog geen kwart (23%) van de bedrijven is volledig tevreden over de beschikbare duurzaamheidsdata.

Volgens Thomassen spelen data een sleutelrol in de verduurzaming van organisaties. “Meten is weten. Zonder de juiste data weet je bijvoorbeeld niet wat de milieu-impact van je bedrijfsactiviteiten en je toeleveringsketen is. Er zijn steeds meer technologische mogelijkheden om die data te verkrijgen. Zo kun je met IoT-sensoren gegevens over je energieverbruik verzamelen en deze koppelen aan je ERP-systeem. Dan wordt duurzaamheid echt onderdeel van je bedrijfsprocessen.”

Sustainability Day
Thomassen is een van de initiatiefnemers van de SAP Sustainability Day. Tijdens dit jaarlijkse evenement presenteren SAP-experts innovatieve mogelijkheden om bedrijfsprocessen te verduurzamen. Onderwerpen die de revue passeren zijn bijvoorbeeld duurzaam supplychainmanagement, klimaatapplicaties en duurzaamheidsrapportages. “Met onze technologie ondersteunen we bedrijven in hun duurzame transformatie. Maar we geven ook zelf het goede voorbeeld door circulariteit te omarmen en verspilling te minimaliseren, en onze datacenters maken al sinds 2014 gebruik van groene stroom. Zo beperken we onze ecologische footprint.”

SAP publiceert bovendien al jaren een geïntegreerd jaarrapport. Daarin komen niet alleen de financiële cijfers aan bod, maar ook de prestaties op het gebied van milieu, sociale impact en goed bestuur (ESG). “Wij zijn ervan overtuigd dat alleen duurzame bedrijven op lange termijn succesvol kunnen zijn. Financiële jaarverslagen en commerciële doelstellingen zijn al de normaalste zaak van de wereld, maar rapportages over duurzaamheid en duurzame KPI’s nog niet. Gelukkig begint dat te veranderen.”

Samen verduurzamen
Thomassen sluit af met een advies aan alle Nederlandse organisaties die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen. “Benader je duurzame transformatie als een co-innovatietraject. Innovatie gaat altijd sneller als je samenwerkt, bijvoorbeeld met je leveranciers en technologiepartners. Uiteindelijk hebben we allemaal hetzelfde doel: een gezonde planeet en een leefbaar klimaat voor iedereen.”